Ilmoittautuminen Metsätieteiden päivään 2022 on suljettu

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Paikka: Helsingin yliopiston Viikin kampus, Metsätieteiden talo

Aika: keskiviikko 26.10.2022, klo 9.00 – n. 20.00

#metsätiede2022

Ilmoittautuminen on suljettu. Runsaan osanoton takia emme voi ottaa vastaan jälki-ilmoittautumisia.

Metsätieteiden päivä järjestetään 30. kerran 26.10.2022 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Metsätieteellisen Seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1984 ja vuodesta 1995 alkaen tilaisuus oli vuosittainen nimellä Metsätieteen päivä. Nyt 30. kerralla palautamme monikollisen nimen Metsätieteiden päivä korostaaksemme metsäntutkimuksen monitieteistä luonnetta.

Vuoden 2022 teema on ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen”. Metsien monimuotoisuus muodostaa niiden toimintaa tukevan, yhteenliittyneen elämän verkon. Tämä verkko mahdollistaa metsäekosysteemien toiminnan, toipumisen häiriöistä, sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön ja kestävän puuntuotannon. Metsätieteiden päivässä pohdimme ovatko kaikki elämän verkon solmut yhtä tärkeitä. Kysymme kuinka ”repaleisena” verkko vielä kannattelee metsän elämää. Arvioimme voiko ihminen luonnonhoidon keinoin paikata elämän verkkoa. Tarkastelemme miten näitä ilmiöitä voidaan mitata. Ennen kaikkea esitämme kysymyksen mikä on monimuotoisuuden arvo luonnolle, taloudelle ja yhteiskunnalle. Aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa monimuotoisuustutkimuksen parhaat asiantuntijat pohtivat mm. näitä kysymyksiä.

Aamupäivän yhteiskokouksessa emme nosta esille kaikkia kysymyksiä, emmekä saa kaikkeen vastausta. Siksi iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa monimuotoisuutta, sen mittaamista ja arvottamista käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Luvassa on asiaa ekologian, metsänhoidon, mittaamisen ja suunnittelun, taloustieteen, logistiikan ja ihmistieteiden näkökulmista.

Sekä aamupäivän yhteiskokous että kaikki iltapäivän rinnakkaiskokouset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa etäosallistumisen kaikille ilmoittautuneille.

Linkki Metsätieteiden päivän ohjelmaan. Voit ilmoittautua myös ohjelmasivulla.

Iltapäivän rinnakkaiskokousten linkit:

Monimuotoisuutta luonnonhoidolla: miten arvioida, arvottaa ja hyödyntää luonnonhoidon tuloksia?Metsäbiologian kerho
Taloustieteen näkökulmia metsien monimuotoisuuteenMetsäekonomistiklubi
Monimuotoisuus metsänhoidossaMetsänhoitoklubi
Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteetMetsäsuhdeklubi
Monimuotoisuuden mittaus ja huomiointi metsien käytössäTaksaattoriklubi
Metsäoperaatioiden ympäristötehokkuusTeknologiklubi

Metsätieteiden päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.