Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2022 ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen” on auki

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Paikka: Helsingin yliopiston Viikin kampus, Metsätieteiden talo

Aika: keskiviikko 26.10.2022, klo 9.00 – n. 20.00

#metsätiede2022

Metsätieteiden päivä järjestetään 30. kerran 26.10.2022 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Metsätieteellisen Seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1984 ja vuodesta 1995 alkaen tilaisuus oli vuosittainen nimellä Metsätieteen päivä. Nyt 30. kerralla palautamme monikollisen nimen Metsätieteiden päivä korostaaksemme metsäntutkimuksen monitieteistä luonnetta.

Vuoden 2022 teema on ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen”. Metsien monimuotoisuus muodostaa niiden toimintaa tukevan, yhteenliittyneen elämän verkon. Tämä verkko mahdollistaa metsäekosysteemien toiminnan, toipumisen häiriöistä, sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön ja kestävän puuntuotannon. Metsätieteiden päivässä pohdimme ovatko kaikki elämän verkon solmut yhtä tärkeitä. Kysymme kuinka ”repaleisena” verkko vielä kannattelee metsän elämää. Arvioimme voiko ihminen luonnonhoidon keinoin paikata elämän verkkoa. Tarkastelemme miten näitä ilmiöitä voidaan mitata. Ennen kaikkea esitämme kysymyksen mikä on monimuotoisuuden arvo luonnolle, taloudelle ja yhteiskunnalle. Aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa monimuotoisuustutkimuksen parhaat asiantuntijat pohtivat mm. näitä kysymyksiä.

Aamupäivän yhteiskokouksessa emme nosta esille kaikkia kysymyksiä, emmekä saa kaikkeen vastausta. Siksi iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa monimuotoisuutta, sen mittaamista ja arvottamista käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia aiheesta tai tutkimuksen soveltamisesta käytännön metsätalouteen? Tarjoa esitystäsi siihen iltapäiväkokoukseen, johon se mielestäsi lähinnä kuuluu. Alempaa löytyvät linkit jokaisen rinnakkaiskokouksen tarkempaan kuvaukseen.

Sekä aamupäivän yhteiskokous että kaikki iltapäivän rinnakkaiskokouset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa etäosallistumisen kaikille ilmoittautuneille.

Linkki Metsätieteiden päivän ohjelmaan.

Iltapäivän yhteiskokousten linkit:

Monimuotoisuutta luonnonhoidolla: miten arvioida, arvottaa ja hyödyntää luonnonhoidon tuloksia?Metsäbiologian kerho
Taloustieteen näkökulmia metsien monimuotoisuuteenMetsäekonomistiklubi
Monimuotoisuus metsänhoidossaMetsänhoitoklubi
Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteetMetsäsuhdeklubi
Monimuotoisuuden mittaus ja huomiointi metsien käytössäTaksaattoriklubi
Metsäoperaatioiden ympäristötehokkuusTeknologiklubi

Metsätieteiden päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.