Monimuotoisuutta luonnonhoidolla: miten arvioida, arvottaa ja hyödyntää luonnonhoidon tuloksia?

Metsäbiologian kerhon iltapäiväkokous Metsätieteiden päivässä 2022

Metsätaloudessa luonnonhoidon toimenpiteillä voidaan tuottaa erilaisia hyötyjä esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle. Koska tuotettuja hyötyjä on vaikea arvottaa, nähdään luonnonhoidon toimenpiteet usein ylimääräisinä kustannuksina. Myös luonnonhoidon toimenpiteiden vaikuttavuuden puutteellinen seuranta haastaa toimenpiteiden arvottamista. Luonnonhoidon toimenpiteiden kehittäminen edellyttää näistä toimista saatavien hyötyjen konkretisoimista. Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessiossa pohditaan luonnonhoidon toimenpiteiden vaikuttavuutta ja vaikutusten arvottamista luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Lisäksi keskustellaan luonnonhoidon vaikutusten seurannasta ja siitä, mitä seurannasta on tähän mennessä opittu, sekä luonnonhoidon roolista metsien käytön ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen yhteensovittamisessa.

Ohjelma

13.15-13.35Luontokato jatkuu Suomen metsissäMikko Mönkkönen; Jyväskylän yliopisto
13.35-13.55Hiilensidonnan, monimuotoisuuden ja työllisyyden välissä – kansalaisen mieltymykset metsäpolitiikan suunnistaErkki Mäntymaa, Janne Artell ja Artti Juutinen; Luonnonvarakeskus
13.55-14.15Majavan ekosysteemipalveluiden arvottaminenStella Thompson1, Mia Vehkaoja1, Jani Pellikka2 ja Petri Nummi1; 1Helsingin yliopisto, 2Luonnonvarakeskus
14.15-14.30Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu EU:n biodiversiteettistrategiassa sekä komission esitys ennallistamislainsäädännökseksiMaarit Loiskekoski1 ja Katja Matveinen2; 1Ympäristöministeriö, 2Maa- ja metsätalousministeriö
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-15.20Elävän ja kuolleen säästöpuuston määrän ja laadun vaikutus uudistusaloilla esiintyvään uhanalaiseen kääpä- ja kovakuoriaislajistoonJuha Siitonen ja Reijo Penttilä; Luonnonvarakeskus
15.20-15.40Talousmetsien luonnonhoidon vaikutukset monimuotoisuuteen PohjoismaissaMatti Koivula; Luonnonvarakeskus
15.40-16.00Ekologinen kestävyys metsänhoidon suosituksissa: Talousmetsien luonnonhoidon määritelmä ja tutkimustiedon hyödyntäminenLauri Saaristo; Tapio

Metsäbiologian kerhon yhteyshenkilöt

Kokouksen puheenjohtaja Niko Kulha

niko. kulha {} luke. fi; +358 40 501 1588

Tekniikkavastaava Hannes Pasanen

hannes. pasanen {} tapio. fi, puh: +358 50 576 7010