Metsätieteen aikakauskirja

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Metsätieteen aikakauskirja kertoo meidän metsistä

Metsätieteen aikakauskirja on digitaalinen tieteellinen julkaisusarja, joka julkaisee kotimaisilla kielillä kirjoitettuja vertaisarvioituja metsätieteellisiä artikkeleita sekä tutkittuun tietoon pohjautuvia yleistajuisia metsien käyttöön ja metsäluontoon liittyviä artikkeleita.

Metsätieteen aikakauskirja tuo uutta metsätieteellistä tutkimusta ja sen käytännön sovelluksia lähelle lukijaa. Vaalimme tieteellistä luotettavuutta, sujuvaa kieltä ja metsäalan kotimaista käsitteistöä. Sivistävää ja oivalluttavaa lukemista ammattilaisille, opiskelijoille ja muille metsien ystäville!

Vertaisarvioituja artikkelityyppejä ovat tutkimusartikkelit, katsaukset ja tiedonannot. Lisäksi sarjassa julkaistaan yleistajuisia Tieteen tori -kirjoituksia, puheenvuoroja, tutkimusselosteita ja kirja-arvioita. Metsätieteen aikakauskirja on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen vaatimuksiin, ja se on luokiteltu JUFO 1 -tason lehdeksi.

Metsätieteen aikakauskirjan vertaisarviointi on kaksoissokkokäytännön mukainen. Käsikirjoitukset lähetetään yleensä kahdelle tai kolmelle anonyymille asiantuntijalle arvioitavaksi, eikä tarkastajille kerrota tietoja kirjoittajista. Menettelyllä tavoitellaan aiheen käsittelyn ja arvioinnin objektiivisuutta ja riippumattomuutta.

Artikkelit julkaistaan kaikille avoimina heti, kun ne ovat läpäisseet hyväksyttävästi Metsätieteen aikakauskirjan tarkastusmenettelyn. Erillisiä numeroita ei julkaista, mutta jokainen vuosi muodostaa yhden volyymin. Artikkeleiden PDF-tiedostot ovat vapaasti kaikkien luettavissa vuodesta 1994 alkaen ja artikkeleiden html-tiedostot vuodesta 2017 alkaen.

Metsätieteen aikakauskirja – jokaisenoikeus metsätieteeseen.

Katso Metsätieteen aikakauskirjan esittely Helsingin kirjamessuilla 2021

Tutustu artikkeleihin Metsätieteen aikakauskirjan omalla sivustolla.