Silva Fennica

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Jokamiehen oikeus metsätieteeseen. Silva Fennica on englanniksi julkaistu kansainvälinen metsätieteen yleissarja. Sarjaa julkaistaan kultaisen avoimuuden (Gold Open Access) periaatteella: kaikki hyväksytyt artikkelit julkaistaan välittömästi kaikille avoimina. Tekijänoikeus pysyy kirjoittajilla. Silva Fennica on avoimen julkaisemisen edelläkävijä, sillä kaikkien julkaistujen artikkeleiden pdf-tiedostot ovat olleet vapaasti luettavina Internetissä vuodesta 1998 alkaen. Nykyisin Silva Fennican koko arkisto vuodesta 1913 alkaen on vapaasti luettavissa sarjan verkkosivustolla. Avoimuus takaa artikkeleiden laajan levikin. Vuonna 2019 Silva Fennicalla oli lukijoita 169 maassa.

Aihealue. Silva Fennica julkaisee tärkeää uutta tietoa metsätieteistä. Aihealue käsittää metsätalouden ja kaikki metsäekosysteemit subarktisista tunturikoivikoista trooppisiin sademetsiin.

Verkostoiminen ja indeksointi. Silva Fennica on lehtijäsen kansainvälisessä julkaisuetiikan yhdistyksessä Committee on Publication Ethics (COPE). Se on indeksoitu mm. tietokannoissa Directory of Open Access Journals (DOAJ), Web of Science ja Scopus. Artikkeleiden metatiedot ladataan Crossref-järjestelmään pysyvän sähköisen DOI-tunnisteen antamisen yhteydessä. Pitkän ajan saatavuus on varmistettu CLOCKSS-arkistossa.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Artikkelin käsittelymaksu (APC). Silva Fennica ei peri tilaajamaksuja lukijoilta ja kirjastoilta. Julkaisutoiminnan omarahoituksen muodostavat osuus Seuran jäsenmaksusta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuavustus. Koska nämä kattavat vain osan Silva Fennican julkaisukuluista, hyväksytyistä artikkeleista peritään 800 € artikkelimaksu. Artikkelimaksu kattaa julkaisukulut, muttei tuota voittoa kirjoittajien kustannuksella. Maailman pankin luokituksen alimman ja alemman keskituloluokan maiden kirjoittajat eivät maksa artikkelin käsittelymaksua. Myös Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenet voivat julkaista sarjassa ilmaiseksi tietyin ehdoin. Lue tarkemmin jäsentiedotteesta 4/2018.

Käsikirjoitukset tervetulleita. Kaikki Silva Fennican aihealueeseen kuuluvat käsikirjoitukset ovat tervetulleita. Lue kirjoittajaohjeet ja lehden käytänteet Silva Fennican verkkosivustolta ennen käsikirjoituksen laatimista ja lähettämistä.

Huolellinen vertaisarviointi. Ennen vertaisarviointiin lähettämistä kaikkien käsikirjoitusten esityslaatu tarkastetaan. Samankaltaisuus aiempien julkaisujen kanssa tarkastetaan iThenticate-ohjelmalla. Tämän vaiheen läpäisseet käsikirjoitukset osoitetaan yhdelle aihetoimittajistamme vertaisarviointia varten. Saatuaan kaksi asiantuntijalausuntoa aihetoimittaja tekee julkaisusuosituksen päätoimittajalle.

Erikoisnumerot. Onko sinulla ehdotus erikoisnumerosta tai -osastosta Silva Fennicaan jostain metsäalan ajankohtaisesta kysymyksestä tai kokouksesta? Ota yhteyttä toimitukseen.

Tutustu koko sisältöön. Silva Fennican verkkosivustolla voit lukea metsätieteellistä tutkimusta vuodesta 1913 alkaen. Kaikki on avointa.

Silva Fennica – jokamiehen oikeus metsätieteeseen.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0