Metsätieteen päivä 2012

Ilmastonmuutos ja metsät

Ohjelma

Esitysten tiivistelmäkirja on ladattavissa tästä.

Kutsuesitelmät

klo 9:00 – 9:10 Tervetuliaissanat, Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja Timo Tokola

9:10 – 9:45 Neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen metsät ilmastoneuvotteluissa ja -sopimuksissa.

9:45 – 10:20 Professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto: Metsien ja ilmakehän väliset ainevirrat

10:20 – 10:40 Tauko

10:40 – 11:15 Professori Seppo Kellomäki, Itä-Suomen yliopisto: Boreaalinen metsäekosysteemi ja ilmastonmuutos – metsien hoidon ja käytön uudet haasteet.

11:15 – 11:50 Professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto: Trooppiset metsät ja ilmastonmuutos – torjunnan ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet.

11:50 – 12:00 Yhteiskeskustelu

Posterisessio 13:00 – 13:30

Sessio 1. Ilmastonmuutoksen vaikutus metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan

13:30 – 14:00 Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL)-ohjelman päätulokset, suurimmat yllätykset ja epävarmuudet
Elina Vapaavuori, Risto Sievänen

14:00 – 14:30 Metsänkasvatusketjut puuntuotannon, hiilitaseen ja monimuotoisuuden näkökulmasta muuttuvassa ilmastossa
Raisa Mäkipää, Tapio Linkosalo, Alexander Komarov, Mikko Peltoniemi , Vladimir Shanin, Markku Larjavaara, Annikki Mäkelä

14:30 – 15:00 Kahvitauko ja posterisession jatko

15:00 – 15:20 Miten lisääntyva puuntuotos ja ilmaston muutos vaikuttavat hiilen sidontaan, typen huuhtoutumiseen ja monimuotoisuuteen – mallinnustarkastelu
Leena Finér

15:20 – 15:40 Maaperän lämmittämisen ja ravinteiden lisäämisen vaikutukset kuusen hienojuuriin sekä  kariketuotantoon
Jaana Leppälammi-Kujansuu, Maija Salemaa, Dan Berggren Kleja, Sune Linder, Heljä-Sisko Helmisaari

15:40 – 16:00 Ilmaston lämpeneminen edistää juurikäävän leviämistä ja aktiviteettia
Michael M. Müller, Risto Sievänen, Jarkko Hantula

16:00 – 16:20 Ilmaston vaikutukset boreaalisten myyrien populaatiodynamiikkaan: syklisyys ei katoa leutojen talvien myötä
Otso Huitu, Katri Korpela, Maria Delgado, Heikki Henttonen, Erkki Korpimäki, Esa Koskela, Otso Ovaskainen, Hannu Pietiäinen, Janne Sundell, Nigel G. Yoccoz

16:20 – 16:30 Yleiskeskustelu

Sessio 2. Ilmastopolitiikka ja metsien käyttö

13:30 – 14:00 GWP-kertoimet metsien hiilivelan kuvaajina
Kim Pingoud

14:00 – 14:30 Boreaalisten metsien käytön kokonaisvaikutus ilmaston lämpenemiseen
Lauri Valsta

14:30 – 15:00 Kahvitauko ja posterisession jatko

15:00 – 15:20 Metsien hiilinielujen vertailutasojärjestelmän vaikutus Euroopan unionin metsäsektorille
Jani Laturi, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori

15:20 – 15:40 Metsäsektori ja hiili: taloudellinen osittaistasapainotarkastelu
Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori

15:40 – 16:00 Metsien virkistyskäyttö muuttuvassa ilmastossa
Marjo Neuvonen, Tuija Sievänen, Mia Landauer

16:00 – 16:30 ”Ilmastopolitiikka ja metsien käyttö”, kommenttipaneeli:

Energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry
Metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK
Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi
Moderaattorina toimii johtava asiantuntija Anders Portin, Indufor oy

Sessio 3. Ilmasto muuttuu, mikä muuttuu metsissä?

13:30 – 14:00 Laosin metsävara-tilastojen teko: alkemiaa vai metsänarviointia?
Timo Tokola

14:00 – 14:30 Muuttuvan ympäristön vaikutusten liittäminen kasvatusmalleihin
Annikki Mäkelä, Eero Nikinmaa, Sanna Härkönen, Pasi Kolari, Tapio Linkosalo, Raisa Mäkipää, Mikko Peltoniemi

14:30 – 15:00 Tauko ja posterisession jatko

15:00 – 15:30 Kuusen kasvu muuttuvassa ilmastossa
Harri Mäkinen

15:30 – 16:00 Lapin mänty paikallisten ilmastonmuutosten tulkkina ja selittäjänä
Kari Mielikäinen

Sessio 4. Tulevaisuuden puunhankinnan olosuhteet

13:30 – 14:00 Puutavaralogistiikka 2020 – kehittämisvisio ja T&K-ohjelma
Jarmo Hämäläinen

14:00 – 14:30 Resurssitehokas autokuljetus
Antti Korpilahti

14:30 – 15:00 Kahvitauko ja posterisession jatko

15:00 – 15:30 Autokuljetuslogistiikan pullonkaulat tulevaisuuden ajo-olosuhteissa
Jukka Malinen, Ville Nousiainen, Kari Palojärvi, Teijo Palander

15:30 – 16:00 Puunhankinnan integroitu suunnittelu tulevaisuuden hankintaolosuhteissa: metsäenergian hankinnan optimointimalli
Teijo Palander, Ari Hietanen, Jukka Malinen

16:00 – 16:30 Case Mikkelin ammattikorkeakoulu: Miten puunhankinnan olosuhteiden muuttuminen vaikuttaa opetussuunnitelman uudistamiseen?
Timo Leinonen, Kati Kontinen

20. Metsätieteen päivän juhlahetki

Malja metsätieteelle

Juhlapuhe, professori emeritus Juhani Päivänen, Helsingin yliopisto

Parhaan posterin palkitseminen

Musiikkiesitys ”Metsän ääniä 1600-luvulta”

Reetta Varjonen, nokkahuilu
Maija Lampela, viola da gamba
Matti Takala, arkkiluuttu

Päätössanat, Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja Timo Tokola

Buffet

Tieteiden talon toinen kerros klo 18.00-20.00

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran puheenjohtaja Timo Tokola, timo.tokola (at) uef.fi, p. 050 401 5835

Järjestelytoimikunnan sihteeri: Pekka Nygren, pekka.nygren (at) metla.fi, p. 040 801 5596

Sessio 1. Metsäbiologian kerho, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Sini Niinistö (sini.niinisto at metla.fi)

Sessio 2. Metsäekonomistiklubi, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Maarit Kallio (maarit.kallio at metla.fi)

Sessio 3. Taksaattoriklubi, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Matti Katila (matti.katila at metla.fi)

Sessio 4. Teknologiklubi, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Arto Kariniemi (arto.kariniemi at metsateho.fi)

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.