Metsätieteen päivä 26.11.2018

Suometsien käytön tulevaisuus

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat metsätalouden harjoittamisen kannalta? Onko hoitomenetelmien ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Vuoden 2018 Metsätieteen päivässä maamme parhaat asiantuntijat käsittelivät suometsätalouden tulevaisuuden näkymiä.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Aamupäivän esitykset voi katsoa videolta: https://www.youtube.com/watch?v=OKeF4M5mXME

Lataa Metsätieteen päivän tiivistelmäkirja tästä.

Ohjelma

Kutsuesitelmät 9.00 – 12.15

9.00 – 9.05    Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen
9.05 – 9.40    Suometsien käytön vaikutus ilmastoon – kolme tietä tulevaisuuteen, tutkijatohtori Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto (esityksen PDF)
9.40 – 10.15    Käsitys metsäojituksen vesistövaikutuksista on muuttunut – miksi ja miten paljon? johtava tutkija Mika Nieminen, Luonnonvarakeskus (esityksen PDF)
10.15 – 10.45    Kahvitauko (2. kerros)
10.45 – 11.20    Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot, tutkimusprofessori Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus (esityksen PDF)
11.20 – 11.55    Ratkaisut suometsien puunkorjuuseen, johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus (esityksen PDF)
11.55 – 12.15    Yleiskeskustelu

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

12.15 – 13.45    Mentorointilounaat nuorille tutkijoille – Mentoring lunches for early-career scientists

Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille Metsätieteen päivän lounastauon aikana.

Finnish Society of Forest Science organised a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals during the lunch break of the Forest Science Day.

12.15 – 13.45    Lounastauko (omakustanteinen)

13.00 – 13.45    Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 – 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 – 15.15    Kahvitauko
15.15 – 16.30    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Metsäbiologian kerho: Soiden uudet käyttömahdollisuudet ja monimuotoisuuden turvaaminen

Metsäekonomistiklubi: Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Metsänhoitoklubi: Metsänhoito suometsissä

Metsäteknologiklubi: Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen

Taksaattoriklubi: Tekoälysovellukset metsätaloudessa

Iltatilaisuus ja buffetti

16.45 – 17.30    Iltatilaisuus
– Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan uusien päätoimittajien esittely

17.30 – 20.00 Buffetti
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen, p. 050 401 0780, s-posti miina.a.rautiainen (ät) aalto.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org
Mentorointilounaat: Seuran hallituksen jäsen Anna Repo, s-posti anna.repo (ät) ymparisto.fi
Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila (ät) ymparisto.fi
Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen (ät) helsinki.fi
Metsänhoitoklubi: Katri Himanen, katri.himanen (ät) luke.fi
Metsäteknologiklubi: Jari Ala-Ilomäki, jari.ala-ilomaki (ät) luke.fi
Taksaattoriklubi: Sakari Tuominen, sakari.tuominen (ät) luke.fi

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.