Taloustieteen näkökulmia metsien monimuotoisuuteen

Metsäekonomistiklubin iltapäiväkokous Metsätieteiden päivässä 2022

Metsät tarjoavat ihmisille laajan kirjon ekosysteemipalveluita. Puun lisäksi metsät tuottavat sieniä ja marjoja, sitovat ja varastoivat hiiltä, sekä tarjoavat virkistymistä. Metsä toimii myös elinympäristönä merkittävälle osalle Suomen ja maailman lajistosta. Ekosysteemipalvelujen ja elinympäristöjen vaaliminen vaatii usein myönnytyksiä puuntuottotavoitteissa ja edellyttää tyypillisesti jonkinlaisia kannustimia tai velvoitteita metsänomistajille. Ekologinen kompensaatio on yksi ehdotettu ratkaisu biodiversiteetin kokonaisheikentymättömyyden turvaamiseen. Siinä elinympäristöjen heikennys kompensoidaan parantamalla elinympäristöjä jossain toisessa kohteessa. Ekosysteemipalvelujen ja biodiversiteetin rahallinen arvottaminen tarjoaa työkaluja metsien eri hyötyjen yhteismitallistamiseen.

Miten ekosysteemipalvelujen ja elinympäristöjen vaalimisen kysymyksiä on lähestytty kansantaloustieteellisessä ja liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa? Millaisia taloustieteellisiä tuloksia metsien ekosysteemipalvelujen ja biodiversiteetin arvottamisesta on saatu? Millaisia liiketaloudellisia ratkaisuja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen on kehitetty? Entä millaiset ohjauskeinot turvaisivat monimuotoisuutta kustannustehokkaimmin? Metsätieteiden Päivän 2022 metsäekonomistiklubin iltapäiväsession ohjelma julkaistaan pian.

Ohjelma

13.15-13.30Spatial trade-offs between ecological and economical sustainability in the boreal production forestAdriano Mazziotta, Paulo Borges, Annika Kangas, Kyle Eyvindson
13.30-13.45Metsien tiukan lisäsuojelun hakkuumahdollisuus-, arvonlisäys- ja työllisyysvaikutusten arviointi: Skenaariotarkastelu EU:n biodiversiteettistrategiasta SuomessaMatleena Kniivilä, Hannu Hirvelä, Jussi Lintunen, Antti Mutanen, Eero Vatanen, Jari Viitanen ja Mikko Kurttila
13.45-14.00Veden viljelijöitä ja jätteiden kalastajia – Korvausjärjestelmiä ekosysteemipalveluiden turvaajille BrasiliassaJohan Slätis
14.00-14.15Välittäjäorganisaation rooli ekologisen kompensaation markkinoillaJohanna Kangas, Markku Ollikainen
14.15-14.30Onko monimuotoisuudella väliä, kun tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää?Erkki Mäntymaa, Artti Juutinen, Eija Pouta, Anne Tolvanen
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-15.15Suomalaisten yksityismetsänomistajien metsänomistuksen painotukset, näkemykset metsätalouden kestävyydestä ja halukkuus suojella metsää pysyvästi vapaaehtoisen suojelun keinoinFredrik Salenius, Anna-Kaisa Kosenius
15.15-15.30Forest lands & forest policy – and the politics of numbersMaria Brockhaus (online), Veronique De Sy, Monica Di Gregorio, Martin Herold, Grace Wong, Robert Ochieng, Arild Angelsen
15.30-15.45Kestävyys tavoitteena Suomen metsäpolitiikassa 1990–2020: arviointikehikko ja keskeisiä havaintojaTeemu Harrinkari, Teppo Hujala, Teija Kanniainen, Kaisa Korhonen-Kurki, Jukka Tikkanen, Ritva Toivonen
15.45-16.00Yleiskeskustelu

Metsäekonomistiklubin yhteyshenkilöt

Kokouksen puheenjohtaja Sampo Pihlainen

sampo. pihlainen {} syke. fi, puh: +358 29 525 2225

Tekniikkavastaava Vesa-Pekka Parkatti

vesa-pekka. parkatti {} helsinki. fi, puh +358 29 415 8132