Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimusapuraha

 • Apurahaa voi hakea päätoimiseen tieteelliseen tutkimustyöhön 3 – 12 kuukauden ajaksi.
 • Mikäli hakija työskentelee apurahan turvin päätoimisesti osa-aikaisena ilman muuta työsuhdetta, osa-aikaisuuden on oltava vähintään 50% ja apurahaa voi hakea enintään 6 kuukauden kokoaikaista työskentelyä vastaavan summan.
 • Tutkimusapurahaa ei voi hakea sivutoimiseen työskentelyyn, ts. apurahan saajalla ei saa olla muuta työsuhdetta, jonka osa-aikaisuus ylittää 15% kokoaikaisesta työstä.
 • Apurahaa voi hakea tutkimustyön kuluihin, jotka ovat todennettavissa kuitein.
 • Apurahaa yli 2 viikkoa kestävään vierailuun ulkomaisessa tutkimusryhmässä on haettava tutkimusapurahana ja hakemus on laadittava tutkimusapurahan ohjeiden mukaan. Vierailuapuraha voi olla lyhyempikin kuin kolme kuukautta.
 • Tutkimusapurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, tutkijan päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.
 • Tutkimusapurahaan sisältyy mahdollisuus julkaista apurahaan perustuva artikkeli ilmaiseksi Silva Fennicassa. Käsikirjoitus on lähetettävä julkaisuharkintaan enintään 12 kuukautta apurahakauden päättymisen jälkeen, sen on perustuttava pääosin apurahalla tehtyyn tutkimukseen ja apurahan saajan on oltava ensimmäinen kirjoittaja.

Suomen Metsätieteellisen Seuran matka-apuraha

 • Apurahaa voi hakea kansainväliseen tieteelliseen kokoukseen osallistumista varten, jos hakija itse pitää kokouksessa tieteellisen esityksen.
 • Apurahaa voi hakea lyhyeen, korkeintaan 2 viikkoa kestävään tutustumiskäyntiin ulkomaisessa tutkimusryhmässä.
 • Matka-apurahaa voi hakea matkustus- ja majoituskuluihin sekä osallistumismaksuun.
 • Matka-apurahaa ei myönnetä ennen tai jälkeen kokouksen järjestettävään oheisohjelmaan (esim. precongress tai postcongress tours). Kokouksen aikana tehtävien retkeilyjen (in-congress tours) ja mahdollisen kokousillallisen kuluihin voi hakea apurahaa.
 • Matka-apurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.
 • Haettaessa matka-apurahaa tieteelliseen kokoukseen, hakijan esityksen tiivistelmä on aina liitettävä hakuasiakirjojen mukaan. Mikäli esitystä ei hyväksytä kokouksen ohjelmaan, apuraha perutaan.
 • Vierailu ulkomaisessa tutkimusryhmässä on todennettava liittämällä hakuasiakirjoihin vastaanottavan tutkimusryhmän kutsukirje tai muu vahvistus vierailusta.

Muut Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat

 • Apurahaa voi hakea osarahoituksena Suomessa järjestettävän kansainvälisen metsätieteellisen kokouksen kuluihin.
 • Apurahaa voi hakea osarahoituksena merkittävään tieteelliseen julkaisuhankkeeseen. Tieteen popularisointihankkeita ei tueta.
 • Apurahaa voi hakea kieliopintoihin.
 • Yliopisto-opiskelijat voivat hakea apurahaa osarahoituksena ryhmässä tehtävään opintomatkaan. Hakijan on otettava etukäteen yhteyttä Seuran toiminnanjohtajaan varmistaakseen matkan soveltuvuuden Seuran rahoitettavaksi.
 • Apurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.

Apurahat IUFRO-toimintaan

Vuoden 2021 alussa IUFRO-apurahat siirtyivät suoraan Metsämiesten säätiön jaettaviksi. Katso tarkemmat ohjeet vuodelle 2024:

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle.html