Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimusapuraha

 • Apurahaa voi hakea päätoimiseen tieteelliseen tutkimustyöhön korkeintaan kuuden kuukauden ajaksi.
 • Mikäli hakija työskentelee apurahan turvin päätoimisesti osa-aikaisena ilman muuta työsuhdetta, osa-aikaisuuden on oltava vähintään 50% ja apurahaa voi hakea enintään 6 kuukauden kokoaikaista työskentelyä vastaavan summan.
 • Tutkimusapurahaa ei voi hakea sivutoimiseen työskentelyyn, ts. apurahan saajalla ei saa olla muuta työsuhdetta.
 • Apurahaa voi hakea tutkimustyön kuluihin, jotka ovat todennettavissa kuitein.
 • Apurahaa yli 2 viikkoa kestävään vierailuun ulkomaisessa tutkimusryhmässä on haettava tutkimusapurahana ja hakemus on laadittava tutkimusapurahan ohjeiden mukaan.
 • Tutkimusapurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, tutkijan päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.

Suomen Metsätieteellisen Seuran matka-apuraha

 • Apurahaa voi hakea kansainväliseen tieteelliseen kokoukseen osallistumista varten, jos hakija itse pitää kokouksessa tieteellisen esityksen.
 • Apurahaa voi hakea lyhyeen, korkeintaan 2 viikkoa kestävään tutustumiskäyntiin ulkomaisessa tutkimusryhmässä.
 • Matka-apurahaa voi hakea matkustus- ja majoituskuluihin sekä osallistumismaksuun.
 • Matka-apurahaa ei myönnetä ennen tai jälkeen kokouksen järjestettävään oheisohjelmaan (esim. precongress tai postcongress tours). Kokouksen aikana tehtävien retkeilyjen (in-congress tours) ja mahdollisen kokousillallisen kuluihin voi hakea apurahaa.
 • Matka-apurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.
 • Haettaessa matka-apurahaa tieteelliseen kokoukseen, hakijan esityksen tiivistelmä on aina liitettävä hakuasiakirjojen mukaan. Mikäli esitystä ei hyväksytä kokouksen ohjelmaan, apuraha perutaan.
 • Vierailu ulkomaisessa tutkimusryhmässä on todennettava liittämällä hakuasiakirjoihin vastaanottavan tutkimusryhmän kutsukirje tai muu vahvistus vierailusta.

Muut Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat

 • Apurahaa voi hakea osarahoituksena Suomessa järjestettävän kansainvälisen metsätieteellisen kokouksen kuluihin.
 • Apurahaa voi hakea osarahoituksena merkittävään tieteelliseen julkaisuhankkeeseen. Tieteen popularisointihankkeita ei tueta.
 • Apurahaa voi hakea kieliopintoihin.
 • Yliopisto-opiskelijat voivat hakea apurahaa osarahoituksena ryhmässä tehtävään opintomatkaan. Hakijan on otettava etukäteen yhteyttä Seuran toiminnanjohtajaan varmistaakseen matkan soveltuvuuden Seuran rahoitettavaksi.
 • Apurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.

Apurahat IUFRO-toimintaan yhteistyössä Metsämiesten säätiön kanssa

 • Apurahaa voi hakea osatukena IUFRO:n (International Union of Forest Research Organisations) kansainvälisten kokousten järjestämiseen Suomessa.
 • Apurahaa voi hakea IUFRO:n kansainvälisiin kokouksiin osallistumista varten, jos hakija itse pitää kokouksessa tieteellisen esityksen. Kokouksen on oltava IUFRO:n tapahtumakalenterissa (https://www.iufro.org/events/calendar/current/).
 • IUFRO-apurahaa voi hakea matkustus- ja majoituskuluihin sekä osallistumismaksuun.
 • IUFRO-apurahaa ei myönnetä ennen tai jälkeen kokouksen järjestettävään oheisohjelmaan (esim. precongress tai postcongress tours). Poikkeuksena ovat IUFRO:n toimihenkilöt, joiden on osallistuttava tällaiseen ohjelmaan toimihenkilötehtäviensä takia.
 • IUFRO-apurahaa ei myönnetä yleiskustannusosuuksiin, päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.
 • Haettaessa IUFRO-apurahaa tieteelliseen kokoukseen, hakijan esityksen tiivistelmä on aina liitettävä hakuasiakirjojen mukaan. Mikäli esitystä ei hyväksytä kokouksen ohjelmaan, apuraha perutaan.