Kuka voi hakea apurahaa?

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimusapuraha

 • Tohtorikoulutettava, joka suorittaa tutkintoa suomalaisessa yliopistossa.
 • Apurahaa ei myönnetä tohtorikoulutettavalle, jolla on aiempi tohtorintutkinto muulta alalta tai joka on suorittanut aiemman tohtorintutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.
 • Tutkijatohtori, joka työskentelee suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa ja jonka tohtorintutkinnosta ei ole kulunut enempää kuin viisi vuotta hakuajan umpeutuessa. Vanhempainvapaa ja varusmies- tai siviilipalvelus tutkinnon jälkeen pidentää viiden vuoden määräaikaa kestonsa verran.
 • Tutkijatohtorityöhön voi hakea apurahaa aikaisintaan tohtorinväitöskirjan saatua väitösluvan. Väitösluvan päiväyksen on oltava ennen apurahahaun loppumista.
 • Ohjaaja ei voi tehdä hakemusta ohjattavansa puolesta.

Suomen Metsätieteellisen Seuran matka-apuraha

 • Tohtorikoulutettava, joka suorittaa tutkintoa suomalaisessa yliopistossa.
 • Tutkijatohtori, joka työskentelee suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa ja jonka tohtorintutkinnosta ei ole kulunut enempää kuin viisi vuotta hakuajan umpeutuessa. Vanhempainvapaa ja varusmies- tai siviilipalvelus väittelyn jälkeen pidentää viiden vuoden määräaikaa kestonsa verran.
 • Varttunut tutkija voi hakea matka-apurahaa ainoastaan, jos hän pitää keynote-tasoisen esityksen, eivätkä kokouksen järjestäjät korvaa matkakuluja. Esityksen on oltava merkitty kokousohjelmassa keynote-tasoiseksi.

Muut Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat

 • Maisteri- ja tohtoriopiskelijat voivat hakea apurahaa kieliopintoihin ja ryhmäopintomatkoihin.
 • Muita tämän kategorian apurahoja voivat hakea tohtorikoulutettavat tai tutkijanuralla sitä pitemmälle edenneet.
 • Ammattikorkeakoulu- ja kandidaattitason opiskelijat eivät voi hakea mitään apurahoja.
 • Apurahaa ei voi hakea pro gradu ‑työhön.

Apurahat IUFRO-toimintaan yhteistyössä Metsämiesten säätiön kanssa

 • IUFRO:n toimihenkilö voi hakea uravaiheesta riippumatta apurahaa sellaiseen IUFRO-kokoukseen osallistumista varten, jossa hänellä on toimihenkilönä aktiivinen rooli. Toimihenkilön nimen on oltava IUFRO:n who-is-who ‑listalla (vaatii kirjautumisen IUFRO:n verkkosivustolla) ja kokouksen on oltava IUFRO:n tapahtumakalenterissa (https://www.iufro.org/events/calendar/current/).
 • Tohtorikoulutettava, joka suorittaa tutkintoa suomalaisessa yliopistossa.
 • Tutkijatohtori, joka työskentelee suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa ja jonka tohtorintutkinnosta ei ole kulunut enempää kuin viisi vuotta hakuajan umpeutuessa. Vanhempainvapaa ja varusmies- tai siviilipalvelus tukinnon jälkeen pidentää viiden vuoden määräaikaa kestonsa verran.
 • Varttunut tutkija, joka ei ole IUFRO:n toimihenkilö, voi hakea apurahaa ainoastaan, jos hän pitää keynote-tasoisen esityksen, eivätkä kokouksen järjestäjät korvaa matkakuluja. Esityksen on oltava merkitty kokousohjelmassa keynote-tasoiseksi.
 • Vapaan tarjonnan perusteella hyväksytyn session järjestämistä ei katsota toimihenkilötehtäväksi eikä keynote-tason kutsuksi.