Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteet

Metsäsuhdeklubin iltapäiväkokous Metsätieteiden päivässä 2022

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Maija Halonen CC BY-SA 4.0

Metsän monimuotoisuutta tutkitaan ja ymmärretään tieteissä monin eri tavoin. Ihmistieteissä metsän ja luonnon monimuotoisuutta voidaan tulkita esimerkiksi metsäsuhteiden ja ihmisen toiminnan näkökulmasta. Käsitykset metsän monimuotoisuudesta ja siihen liitetyistä arvoista muotoutuvat yksilöllisesti ja yhteisöllisesti osana yhteiskunnallisia muutoksia.

Ohjelma

13.15-14.30Metsäsuhteiden ja -keskustelujen monimuotoisuusPuheenjohtajat Maija Halonen ja Kirsi Laurén; Itä-Suomen yliopisto
13.15-13.30Diverse understandings on forests presented in the Finnish printed mediaAnnukka Näyhä, Venla Wallius; Jyväskylän yliopisto
13.30-13.45Muodolliset sitoumukset ja tosiasialliset käytännöt: narratiivit episteemisen hallinnan työkaluina keskustelussa suomalaisesta metsäpolitiikastaMarja Helena Sivonen1,2, Jukka Syväterä3; 1Suomen ympäristökeskus, 2Tampereen yliopisto,3Helsingin Yliopisto
13.45-14.00EU:n metsäpolitiikan legitimiteetti Facebook-keskusteluissaTapio Rantala; Helsingin yliopisto
14.00-14.15Metsiin perustuvan liiketoiminnan monimuotoisuuden edistämisen haasteita ja edellytyksiä selvittämässäEmmi Salmivuori; Itä-Suomen yliopisto
14.15-14.30Lupa leikkiä metsän sylissä: taideperustaisten metsäkohtaamisten tarkastelua aikuisen leikin näkökulmastaAntti Stöckell, Nina Luostarinen; Lapin yliopisto
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-16.00Käsityksiä metsän monimuotoisuudestaPuheenjohtajat Reetta Karhunkorva ja Harri Siiskonen; Itä-Suomen yliopisto
15.00-15.15Luonnon monimuotoisuudesta raportointi suomalaisessa metsäteollisuudessa: sivulauseraportoinnista yrityksen liiketoimintariskiksiMarileena Mäkelä, Panu Halme; Jyväskylän yliopisto
15.15-15.30Luontokadon juurisyyt Suomen metsissä ja metsäsuhteessa. Alustavaa analyysiäSari Puustinen; Turun yliopisto
15.30-15.45Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluitaTuomo Takala; Itä-Suomen yliopisto
15.45-16.00Keskustelu

Kokouksen puheenjohtajat

Maija Halonen

maija. halonen () uef. fi, puh: +358 40 579 6363

Kirsi Laurén

kirsi.lauren@uef.fi, puh: +358 50 331 5870

Reetta Karhunkorva

reetta . karhunkorva () lusto .fi, puh: +358 50 328 9644

Harri Siiskonen

harri . siiskonen () uef . fi

Metsäsuhdeklubin tekniset yhteyshenkilöt

Tuulikki Halla

tuulikha ät uef. fi, puh: +358 40 737 3904

Jaana Laine

jaana. laine ät helsinki . fi, puh: +358 29 412 4862