Hallitus ja toimihenkilöt

Board and staff

Hallitus / Board

Puheenjohtaja / Chair
Apulaisprofessori Marjo Palviainen

hiilen ja ravinteiden kierto – metsämaatiede – metsätalouden ympäristövaikutukset
carbon and nutrient cycling – forest soil science – environmental impacts of forestry

Metsätieteiden osasto, Latokartanonkaari 7, 00014 Helsingin yliopisto
University of Helsinki

puhelin / tel +358 29 4158122
marjo.palviainen (at) helsinki.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen

Kulttuuriset ekosysteemipalvelut – metsien monikäyttö – virkistyskäyttö ja luontomatkailu

Cultural ecosystem services – multiple-use forestry – outdoor recreation and nature-based tourism

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland

puhelin / tel +358 29 532 4553
liisa.tyrvainen (at) luke.fi

Yliopistotutkija Antti Kilpeläinen

metsänhoito – metsien ja puun käytön ilmastovaikutukset
silviculture – climate impact of the use of forests and wood

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
School of Forest Sciences, University of Eastern Finland
puhelin / tel +358 50 382 3263
antti.kilpelainen (at) uef.fi

Vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi

metsäekonomia – ilmastonmuutos – metsäpolitiikka
forest economics – climate change – forest policy

Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki
Pellervo economic research, PTT
puhelin / tel +358 40 547 4354
jani.laturi (at) ptt.fi

Erikoistutkija Heikki Ovaskainen

metsäteknologia – bioenergia – kaukokuljetus
forest technology – bioenergy – transport

Metsäteho Oy, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa
Metsäteho Ltd
puhelin / tel +358503006188
heikki.ovaskainen (at) metsateho.fi

Erikoistutkija Sakari Tuominen

metsävarat – metsäninventointi – kaukokartoitus
forest resources – forest inventory – remote sensing

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358 29 532 2167
sakari.tuominen (at) luke.fi

Yliopistotutkija Virpi Virjamo

puiden puolustuskemia – puiden juuristosymbiontit – ilmastonmuutos
defensive chemistry of trees – tree root symbionts – climate change

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
School of Forest Sciences, University of Eastern Finland
puhelin / tel +358 50 309 3875
virpi.virjamo (at) uef.fi

Toimihenkilöt / Staff

Toiminnanjohtaja / Executive Manager
MMT Pekka Nygren

tieteellinen julkaiseminen – peltometsäviljely – puiden juuristosymbiontit
scientific publishing – agroforestry – tree root symbionts

Suomen Metsätieteellinen Seura ry, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Finnish Society of Forest Science
puhelin / tel +358 44 558 1199
pekka.nygren (at) metsatiede.org

Taloudenhoitaja / Treasurer
Erikoistutkija Esa-Jussi Viitala

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358 29 532 5513
esa-jussi.viitala (at) luke.fi

Silva Fennica – Päätoimittaja / Editor-in-Chief
Professori Matti Maltamo

metsän inventointi – laserkeilaus – metsän mallinnus
forest inventory – airborne laser scanning – forest modelling

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
School of Forest Sciences, University of Eastern Finland
puhelin +358 50 442 2941
matti.maltamo (at) uef.fi

Metsätieteen aikakauskirja – Päätoimittaja / Editor-in-Chief
Vanhempi yliopistonlehtori Risto Kasanen

Metsäpatologia – sienten ja puiden vuorovaikutukset – sienten monimuotoisuus
forest pathology – interactions of trees and fungi – fungal diversity

Metsätieteiden osasto, Latokartanonkaari 7, 00014 Helsingin yliopisto
School of Forest Sciences, University of Helsinki
puhelin +358 50 448 6197
risto.kasanen (at) helsinki.fi

Toimittaja / Editor
Karipekka Byman

Suomen Metsätieteellinen Seura ry, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Finnish Society of Forest Science
puhelin / tel +358 29 532 2185
karipekka.byman (at) luke.fi