Hallitus ja toimihenkilöt

Board and staff

Hallitus / Board

Puheenjohtaja / Chair
Johtava tutkija Tuija Aronen

metsänjalostus – biotekniikka – metsägenetiikka
forest tree breeding – biotechnology – forest genetics

Luonnonvarakeskus, Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358 29 532 4233
tuija.aronen (at) luke.fi

Yliopistotutkija Marjo Palviainen

hiilen ja ravinteiden kierto – metsämaatiede – metsätalouden ympäristövaikutukset
carbon and nutrient cycling – forest soil science – environmental impacts of forestry

Metsätieteiden osasto, Latokartanonkaari 7, 00014 Helsingin yliopisto
University of Helsinki

puhelin / tel +358 29 4158122
marjo.palviainen (at) helsinki.fi

MMT, VTM Arto Kariniemi

puunhankinta – metsähyvinvointi – metsäkonetyö
forest logistics – forest welfare – forest machine work

puhelin / tel +358 40 530 7158
arto.kariniemi (at) outlook.com

Yliopistotutkija Antti Kilpeläinen

metsänhoito – metsien ja puun käytön ilmastovaikutukset
silviculture – climate impact of the use of forests and wood

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
School of Forest Sciences, University of Eastern Finland
puhelin / tel +358 50 382 3263
antti.kilpelainen (at) uef.fi

Erikoistutkija Matleena Kniivilä

metsäekonomia – metsäpolitiikka – metsien käytön sosioekonominen kestävyys
forest economics – forest policy – social sustainability of the use of forest resources

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358295322253
matleena.kniivila (at) luke.fi

Tutkijatohtori Anna Repo

hiilen kierto – biodiversiteetti – systeemianalyysi
carbon cycle – biodiversity – systems analysis

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358 29 532 2219
anna.repo (at) luke.fi

Erikoistutkija Sakari Tuominen

metsävarat – metsäninventointi – kaukokartoitus
forest resources – forest inventory – remote sensing

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358 29 532 2167
sakari.tuominen (at) luke.fi

Toimihenkilöt / Staff

Toiminnanjohtaja / Executive Manager
MMT Pekka Nygren

tieteellinen julkaiseminen – peltometsäviljely – puiden juuristosymbiontit
scientific publishing – agroforestry – tree root symbionts

Suomen Metsätieteellinen Seura ry, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Finnish Society of Forest Science
puhelin / tel +358 44 558 1199
pekka.nygren (at) metsatiede.org

Taloudenhoitaja / Treasurer
Erikoistutkija Esa-Jussi Viitala

Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Natural Resources Institute Finland
puhelin / tel +358 29 532 5513
esa-jussi.viitala (at) luke.fi

Silva Fennica – Päätoimittaja / Editor-in-Chief
Professori Matti Maltamo

metsän inventointi – laserkeilaus – metsän mallinnus
forest inventory – airborne laser scanning – forest modelling

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
School of Forest Sciences, University of Eastern Finland
puhelin +358 50 442 2941
matti.maltamo (at) uef.fi

Metsätieteen aikakauskirja – Päätoimittaja / Editor-in-Chief
Professori Teppo Hujala

metsänomistajat – palvelututkimus – tulevaisuudentutkimus
forest owners – service research – future research

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
School of Forest Sciences, University of Eastern Finland
puhelin +358 50 336 7457
teppo.hujala (at) uef.fi

Toimittaja / Editor
Karipekka Byman

Suomen Metsätieteellinen Seura ry, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Finnish Society of Forest Science
puhelin / tel +358 29 532 2185
karipekka.byman (at) luke.fi