Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

Tuoreimmat uutiset

 • Metsätieteen päivän 26.10.2021 ohjelma ja ilmoittautumislinkki

  Tämän vuoden Metsätieteen päivän teema on "Tutkittu tieto ja metsien käyttö". Päivän ohjelma on nyt kokonaisuudessaan julkaistu. Zoom-linkki webinaariin lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautumislomake on nyt auki Metsätieteen päivän omalla sivulla. Ilmoittaumisen takaraja on 21.10.2021.
 • Jäsentiedote – 2/2021 – Information letter

  Seuran uusi kaksikielinen jäsentiedote kertoo mm. kevätkokouksen 6.4.2021 päätöksistä ja tiedelehtiemme uusista avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjauksista. Lisäksi pyydämme esityksiä Metsätieteen päivän 26.10.2021 "Tutkittu tieto ja metsien käyttö" kuuteen iltapäiväsessioon.
 • Metsänhoitoklubin kesäwebinaari: Geenit metsäpuiden siementen ja taimien käyttöalueiden takana

  Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä 14.6.2021 klo 12 alkaen.
 • Ihmistieteiden näkökulma metsiin – uusi tieteenalakerho perustettu

  Humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta edistävä Metsäsuhdeklubi on hyväksytty Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. Uusi tieteenalakerho täydentää Suomen Metsätieteellisen Seuran toimintaa ihmistieteellisen tutkimuksen näkökulmilla ja tieteidenvälisellä vuorovaikutuksella.
 • Apurahan saajat / Grantees 2021

  Suomen Metsätieteellinen Seura myönsi kevätkokouksessa 6.4.2021 viisi tutkimusapurahaa, yhteensä 73 316 €, kolme matka-apurahaa, yhteensä 3 895 € sekä 1 000 € apurahan Metlan historiateoksen digitointiin ja avoimeen julkaisemiseen.
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Jiri Pyörälälle, Kaisa Rissaselle ja Hanna Joroselle

  Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Tänä vuonna väitöskirjapalkinnon saivat MMT Jiri Pyörälä työstään ”Assessing wood properties in standing timber with laser scanning” ja MMT Kaisa Rissanen työstään ”Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics”. Pro gradu -palkinnon sai MMM Hanna Joronen työstään ”Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla”.
 • Metsäekonomistiklubin vuosikokous

  Metsäekonomistiklubin vuosikokous järjestetään etäyhteydellä 24.05.2021 klo 16:30