Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

Tuoreimmat uutiset

  • Avoimet apurahahaut

    Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat ovat haettavissa 1.2. – 21.2.2020 Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin. Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. […]
  • Uutta tietoa maanmuokkauksesta -seminaari ja Metsänhoitoklubin vuosikokous

    Metsänhoitoklubin perinteisen vuosikokousseminaarin aihe on "Uutta tietoa maanmuokkauksesta". Siinä käsitellään mm. karttatyökalujen käyttöä maanmuokkauksen suunnittelussa ja maanmuokkauksen vaikutusta metsämaan hiilitaseeseen. Tule Tieteiden talolle 12.3.2020 kuulemaan uusinta tietoa metsätloudellisesta maanmuokkauksesta. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 6.3.2020.
  • Metsätieteen päivä 20.11.2019

    Metsälaki kuusivuotias: muuttuiko mikään? Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko […]