Tue toimintaamme

Lahjoitus tai testamentti

Suomen Metsätieteelliselle Seuralle voi tehdä lahjoituksia lahjakirjalla, testamentilla tai vastaavalla asiakirjalla. Vastaanottaessaan lahjoituksen Seura sitoutuu noudattamaan lahjakirjassa tai testamentissa määriteltyä lahjoittajan tahtoa lahjoitusvarojen käytöstä. Lahjakirjan, testamentin tai keräyksen kautta tehtävä lahjoitus on merkittävä mahdollisuus jättää pysyvä jälki omasta tahdosta ja samalla tukea metsäntutkimusta ja metsätiedettä.

Lisätietoja kaikista lahjoitusmahdollisuuksista antaa Seuran taloudenhoitaja Esa-Jussi Viitala (esa-jussi.viitala ät luke.fi).

Nimikkorahasto tai nimikkoapuraha

Lahjoittajan nimeä kantava nimikkorahasto on erinomainen tapa tukea metsäntutkimusta ja metsätiedettä. Perustettava nimikkorahasto voi kantaa lahjoittajan tai jonkun muun henkilön nimeä. Nimikkorahasto voidaan perustaa myös yhteisölle tai yritykselle.

Perustettavan nimikkorahaston pääoman tulee olla vähintään 25 000 euroa, jotta sijoitettavalle pääomalle kertyy kohtuullisessa ajassa jaettavaa tuottoa. Nimikkorahasto voi jakaa apurahoja vuosittain tai muuten sovittavin väliajoin.

Jos lahjoituksen tai testamentin arvo on alle 25 000 euroa, se voidaan jakaa nimikkoapurahana riittävän suurina erinä tietyn ajan kuluessa. Myös tässä tapauksessa lahjoittaja voi tarkemmin määritellä, mihin varansa haluaa käytettävän.

Merkkipäivälahjoitus

Merkkipäiväkeräys on vaihtoehtoinen tapa juhlistaa esimerkiksi syntymäpäivää, tutkinnon suorittamista tai eläkkeelle siirtymistä. Merkkipäivälahjoituksesta jää pysyvä muisto lahjoituksen antajille, merkkipäivän kohteelle sekä lahjan saajalle.

Keräyksen tuotto tai muu merkkipäivälahjoitus voidaan kohdentaa lahjoittajien haluamalla tavalla. Sen pohjalta voidaan muodostaa esimerkiksi lahjan saajan nimeä kantava rahasto tai apuraha. Merkkipäivän tuotto voidaan ohjata myös yrityksen tai yhteisön kunniaksi. Seura on sai mm. metsien monikäyttöön kohdistuvan apurahan jakomahdollisuuden merkkipäivälahjoituksena. Varat on käytetty aihepiiriin kohdistuvien tutkimusten rahoittamiseen.

Muistokeräykset

Muistokeräykset voidaan ohjata nimikkorahastoksi, nimikkoapurahaksi tai liitettäväksi johonkin olemassa olevaan rahastoon. Näin muistokeräyslahjoituksesta muodostuu kauaskantoinen ja mieleenpainuva tapa kunnioittaa ystävän, työtoverin tai jonkun muun henkilön elämäntyötä.

Rahaston säännöt

Perustettavalle nimikkorahastolle laaditaan säännöt, jossa määrätään muun muassa rahaston tarkoituksesta ja tehtävistä. Säännöt laaditaan lahjakirjassa tai testamentissa mainittujen ehtojen perusteella tai lahjoittajan ja Suomen Metsätieteellisen Seuran välisten neuvottelujen pohjalta. Myös nimikkoapurahat kohdennetaan lahjoittajan tahdon mukaisesti.

Seuran nykyisten rahastojen säännöt.

Rahaston hallinnointi

Suomen Metsätieteellinen Seura hallinnoi nimikkorahastoja ja apurahoja sekä tekee niitä koskevia päätöksiä lahjoittajan tahdon ja sääntöjensä puitteissa. Seuran toiminnasta huolehtii hallitus, jossa on 5-8 määräajoin vaihtuvaa jäsentä. Seuran vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen muut jäsenet.

Seuran sijoitustoimintaa hoidetaan yhtenä kokonaisuutena. Yhdessä sijoitetun omaisuuden tuotto hallinnon ja sijoitustoiminnan kulujen jälkeen jaetaan nimikkorahastoille niiden pääomien mukaisessa suhteessa.

Lahjoittajan oikeus tehdä verovähennys

Verohallitus on nimennyt Suomen Metsätieteellisen Seuran sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 2 kohdassa tarkoitetuksi yhteisöksi, jolle tehdyt 850−50 000 euron suuruiset rahalahjoitukset yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Kyseisen vähennysoikeuden piirissä olevia yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset vakuutusyhtiöt, säästöpankit, säätiöt, kunnat sekä valtio ja sen laitokset. Yksityishenkilöillä ei ole toistaiseksi verovähennysoikeutta lahjoituksista.

Muut lahjoituksiin liittyvät verotukselliset näkökohdat

Lahjoitettavaa tai testamentattavaa omaisuutta ei yleensä kannata muuttaa rahaksi ennen lahjoittamista. Suomen Metsätieteellinen Seura ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.