Tärkeimpiä tapahtumia

Tällä sivulla on linkkejä tärkeimpien Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämien tapahtumien verkkosivuille. Sivulle on valittu ainoastaan tapahtumia, joiden aineistot ovat linkitettävissä sivulle tai joiden kokousjulkaisut ovat vapaasti saatavilla.

Tutkijoiden näkökulmia metsälakiesitykseen, helmikuu 2013 (suomeksi)

Suomen Metsätieteellinen Seura kutsui johtavia metsäntutkijoita arvioimaan lausuntokierroksella ollutta metsälakiesitystä, joka tuli voimaan vuonna 2014. Vuoden 2019 Metsätieteen päivässä tehtiin katsaus siihen miten laki on toteutunut suomalaismetsissä kuuden ensimmäisen voimassaolovuotensa aikana.

7th International Conference on Functional-Structural Plant Models, Saariselkä, kesäkuu 2013 (englanniksi)

Rakenteellis-toiminnallisilla kasvimalleille tutkitaan kasvien elintoimintoja realistisesti mallinnetun kolmiulotteisen rakenteen sisällä. Ensimmäinen rakenteellis-toiminnallisten kasvimallien kokous järjestettiin Suomessa erityisesti puiden toimintaan keskittyvänä vuonna 1997. Seitsemäs kokoussarjan tilaisuus toi lähes kahdensadan hengen mallintajajoukon Saariselälle vuonna 2013. Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti Saariselän kokouksen yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen kanssa.

International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, lokakuu 2015 (englanniksi)

IUFRO:n XXIV maailmankongressissa perustettu työryhmä ”Forest Science Publishing” (Working Party 9.01.06) järjesti ensimmäisen oman kokouksensa Suomen Metsätieteellisen Seuran kutsusta Helsingissä lokakuussa 2015. Kokouksessa käsiteltiin julkaisutoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita silloin vielä alussa olleen avoimen tieteen vaatimuksen kerätessä voimia. Kokouksen yhteydessä siihen kokoontuneet toimittajat järjestivät myös tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille suunnatun tilaisuuden, jossa paikalle kokoontuneet toimittajat opastivat yleisöä tieteellisen julkaisutoiminnan käytäntöihin.

Open Forest Science, toukokuu 2018 (englanniksi)

Avoin tiede on nopeasti kasvanut julkaisutoimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Toukokuussa 2018 Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti koko päivän tilaisuuden avoimuuden sovelluksista metsätieteessä. Aamupäivällä käsiteltiin avoimuuden yleisiä vaatimuksia ja iltapäivällä järjestettiin erityisesti tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille suunnattuja työpajoja.

Suomi metsäntutkimuksen edelläkävijänä – nykysovelluksia ja tulevaisuuden avauksia, toukokuu 2019 (suomeksi)

Suomen Metsätieteellisen Seuran perustamiskokous pidettiin 29.4.1909. Seura juhli 110-vuotista taivaltaan suomalaisen metsätieteen hyväksi perjantaina 10.5.2019 järjestämällä tieteellisen seminaarin ja iltajuhlan. Tieteellinen seminaari järjestettiin Helsingin yliopiston Viikin kampuksella klo 12.30 – 15.50. Iltajuhlaa vietimme Kiltasalissa Helsingin keskustassa klo 19.00 alkaen.

Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus, joulukuu 2020 (suomeksi)

Yhä useammat eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, mukaan lukien Suomen Akatemia, vaativat rahoituksellaan tehdyn tutkimuksen datan avaamista. Miksi datan pitäisi olla avoin? Mitä hyötyjä ja haittoja tutkimusaineistojen avaamisesta voi olla? Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti webinaariin metsädatan avaamisesta 10.12.2020. Tilaisuuden nauhoitteet mm. datan avaajien ja avoimen datan käyttäjien kokemuksista sekä datan avaamisen käytännöistä löytyvät nyt webinaarin sivulta.