Julkaisuarkisto

Yli sata vuotta suomalaista metsätieteellistä julkaisutoimintaa

Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta alkoi 1913 julkaisusarjalla Acta Forestalia Fennica, jonka ensimmäisessä niteessä esiteltiin A.K. Cajanderin metsätyyppiteoria saksaksi. Alkuaikoina seuran julkaisukielinä olivat yleisimmin suomi ja saksa, mutta suomalaista metsäntutkimusta julkaistiin myös englanniksi ja ranskaksi.


Silva Fennican julkaiseminen alkoi 1926, jolloin sarja perustettiin ”lyhyiden” tutkimusraporttien julkaisemista varten. Tuohon aikaan tutkimusraportit olivat yleensä kymmeniä sivuja pitkiä ja lyhyt raportti tarkoitti suurinpiirtein nykyisin vallitsevaa tutkimusartikkelikäytäntöä. Silva Fennicaa julkaistiin aluksi satunnaisesti sitä mukaa kuin artikkeleita tarjottiin. Vuonna 1967 se muutettiin säännöllisin väliajoin ilmestyväksi tieteelliseksi sarjaksi: 121. Silva Fennica oli samalla uuden sarjan vuosikerran 1 numero 1. Vuonna 1994 aloitettiin tiivis julkaisuyhteistyö Metsäntutkimuslaitoksen kanssa, joka jatkui vuoteen 2016. Silva Fennica muutettiin kokonaan englanninkieliseksi metsätieteelliseksi sarjaksi ja sitä alettiin systemaattisesti kansainvälistää metsätieteellisen seuran ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisjulkaisuna. Sen rinnalle perustettiin Metsätieteen aikakauskirja, joka julkaisee metsäntutkimusta kotimaisilla kielillä. Samana vuonna aloitettiin painojulkaisujen lisäksi tiivistelmien ja vuodesta 1998 alkaen koko artikkelien sähköinen avoin julkaiseminen ensimmäisten kansainvälisten tieteellisten julkaisusarjojen joukossa. Acta Forestalia Fennica, johon Metlan julkaisema Communicationes Instituti Forestalis Fenniae -sarja oli yhdistetty jo vuonna 1988, liitettiin Silva Fennicaan vuonna 2000 monografiatyyppisten artikkelien vähetessä.

Silva Fennica on nyt vakiinnuttanut asemansa yhtenä maailman johtavista metsätieteen sarjoista. Metsätieteellisen seuran julkaisutoiminnan 100. vuosi 2013 toi jälleen merkittävän muutoksen Silva Fennicalle, kun se siirtyi pelkästään sähköiseksi julkaisuksi. Kaikki artikkelit julkaistaan sekä html- että pdf-muodossa. Metsätieteen aikakauskirja muutettiin verkkojulkaisuksi vuonna 2017.  

Seuran yli satavuotinen julkaisutoiminta on nykyisin kokonaisuudessaan luettavissa sähköisessä muodossa. Metsämiesten säätiö rahoitti pääosan vanhojen julkaisujen digitoinnista. Julkaisuarkiston metatiedot on laadittu Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella. Seuran julkaisusarjat Acta Forestalia Fennica ja Silva Fennica löytyvät Silva Fennican sivustolta sekä erillisjulkaisut Helsingin yliopiston sähköisestä arkistosta, Heldasta.

Linkit Heldasta löytyviin arkistoihin

Metsäsanakirjat

Lexicon forestale. Metsäsanakirja. Skogsordbok. Forest dictionary. Forstwörterbuch. Lesnoj slovar’. – WSOY. 1979. 592 s. (suomi – ruotsi – englanti – saksa – venäjä)

Lexicon forestale. Supplementum fenniae-polonicae. Suomalais-puolalainen metsäsanasto. Slownik lesny finsko-polski. – 1986. 289 s.

Metsäsanasto espanja-suomi-espanja. Terminología forestal español-finlandés-español. – 1994. 218 s.

Suomen Metsätieteellisen Seuran erillisjulkaisut