Metsätieteen päivä 2015

Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

Metsätieteen päivä järjestettiin tänä vuonna yleisteemalla ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana”. Sekä perinteiset että uudet metsän tuotteet ovat osa biotaloutta, jonka odotetaan osaltaan nostavan Suomen taloutta nousu-uralle. Uudet investoinnit metsäbiotalouteen ovat uutisotsikoissa, mutta samalla on herännyt kysymys Suomen metsävarojen kestävyydestä. Metsänkäytön kestävyyttä ei tule kuitenkaan tarkastella vain puuntuotannon kestävyytenä vaan siihen kuuluvat olennaisena osana myös metsäluonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja lukuisat muut metsänkäyttömuodot kuin puuntuotanto.

Mitä metsänkäytön kestävyys tarkoittaa biotalouden aikana? Miten säilyttää metsäluonto monimuotoisena puunhankinnan lisääntyessä? Mitä haasteita ilmastonmuutos asettaa biotaloudelle?

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Lataa Metsätieteen päivän tiivistelmäkirja tästä.

Ohjelma

Kutsuesitelmät 9.00 – 12.15

9.00 – 9.05    Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Jarkko Hantula

9.05 – 9.35    Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen? professori emer. Yrjö Haila, Tampereen yliopisto

9.35 – 10.05    Elinympäristöjen tilan edistäminen, uudet biotalousinvestoinnit ja metsien kestävä käyttö, professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto

10.05 – 10.35    Kahvitauko (2. kerros)

10.35 – 11.05    Ilmastonmuutos ja biotalous, tutkijatohtori Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto

11.05 – 11.35    Metsäbioenergia energiantuotannossa, dosentti Pekka Ripatti, Energiavirasto

11.35 – 12.15    Yleiskeskustelu

Lyhyesti metsäntutkimuksen tulevaisuudesta ja historiasta (Sali 104, 1. kerros)

12.15 – 12.25    Metsäalan tutkimusstrategia 2025 – edellytyksiä ja ratkaisuja biopohjaisen yhteiskunnan rakentamiseen, Tiina Rytilä, Suomen metsäyhdistys

12.25 – 12.30    Klassikko – wanhan metsätieteellisen kirjallisuuden digitointihanke, Markku Nygren, Luonnonvarakeskus

12.30 – 13.45    Lounastauko ja postereihin tutustuminen

13.00 – 13.45    Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen
13.00 – 13.45    Posterien esittäjät ovat tavattavissa posterinsa luona (4. kerroksen aula)

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 – 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 – 15.15    Kahvitauko ja postereihin tutustuminen – posterien esittäjät ovat tavattavissa posterinsa luona (4. kerroksen aula)
15.15 – 16.45    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat


Metsäbiologian kerho: Metsiin perustuva biotalous ja ekologinen kestävyys

Metsäekonomistiklubi: Näkökulmia uuteen metsäekonomiseen tutkimukseen

Metsänhoitoklubi: Metsänhoidon laadun taso, merkitys ja hallinta

Metsäteknologiklubi: Biotalous ja Metsäteknologia: Agro- ja metsätalous, puuvirrat, elinkeinot, liiketoiminta

Taksaattoriklubi: Riittävätkö tiedot metsien kestävän käytön määrittämiseen?

17.00 – 20.00    Iltatilaisuus ja buffetti

17.00 – 17.25    Iltapäiväsessioiden parhaat palat, Iltapäiväsessioiden puheenjohtajat
17.25 – 17.30    Metsätieteen päivän päätössanat, Jarkko Hantula

Buffetti ja vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Jarkko Hantula, p. 029 532 5419, s-posti jarkko.hantula (ät) luke.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran sihteeri Pekka Nygren, p. 040 801 5596, s-posti pekka.nygren (ät) luke.fi
Metsäbiologian kerho: Timo Kuuluvainen, timo.kuuluvainen (ät) helsinki.fi
Metsäekonomistiklubi: Jani Laturi, jani.laturi (ät) luke.fi
Metsänhoitoklubi: Heikki Smolander, heikki.smolander (ät) luke.fi
Metsäteknologiklubi: Teijo Palander, teijo.s.palander (ät) uef.fi
Taksaattoriklubi: Markus Haakana, markus.haakana (ät) luke.fi

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.