Metsätieteen päivä 2011

© Luonnonvarakeskus / Erkki Oksanen

Ohjelma

Esitysten ja postereiden tiivistelmät

Metsät ja vesi

klo 8:15-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 9:00-9:10 Tervetuliaissanat, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Ari Lauren

Kutsuesitelmät

9:10-10:00 Professori Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto: Metsät osana veden kiertoa.

10:00-10:20 Tauko

10:20-10:55 Professori Lauri Sikanen, Itä-Suomen yliopisto: Vesi puupolttoaineessa – merkitys ja hallinta.

10:55-11:30 Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto: Metsät,vesi ja kestävä metsätalous.

Tieteenalakerhojen neljä samanaikaista sessiota ja posterisessio

Posterisessio 12:30-13:00

Sessio 1. Ekosysteemipalvelut: mitä hyötyä uudesta käsitteestä?

13:00-13:30 Ekosysteemilähestymistapa ekosysteemipalvelujen turvaajana
Marjatta Hytönen

13:30-14:00 Metsäalan kompastuskivi – ymmärretäänkö mitä käsite palvelu tarkoittaa?
Sami Berghäll, Tiina Tanninen-Ahonen, Mikko Tervo

14:00-14:30 Kahvitauko ja posterisession jatko

14:30-15:00 Haasteita ja mahdollisuuksia metsien ekosysteemipalveluiden arvottamisessa
Paula Horne, Matleena Kniivilä ja Emmi Haltia

15:00-15:30 Ekosysteemipalveluiden näkökulma ohjaa valtion metsien hoitoa ja hyödyntämistä – Metsähallituksen uusittu metsätalouden ympäristöopas
Jussi Päivinen, Niklas Björkqvist, Lauri Karvonen, Maija Kaukonen, Kirsi-Marja Korhonen, Panu Kuokkanen, Hannu Lehtonen ja Arto Tolonen

Sessio 2. Kansainvälinen ympäristö- ja metsäpolitiikka metsäsektorimme toimintaympäristön muovaajana

13:00-13:30 EU-politiikat ja Suomen metsätalous
Heikki Granholm

13:30-14:00 Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ilmastokysymykseen
Karoliina Niemi

14:00-14:30 Kahvitauko ja posterisession jatko

14:30-15:00 Globaalistaminen ja Suomen metsäsektori: uhkat ja mahdollisuudet
Matti Palo

Sessio 3. Bioenergian haasteet taksaattoreille

13:00-13:30 Biomassan estimointi laseraineiston, ilmakuvien ja maastomittausten perusteella
Reija Haapanen, Sakari Tuominen ja Risto Viitala
13:30-14:00 Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta
Pasi Raumonen, Mikko Kaasalainen, Markku Åkerblom, Sanna Kaasalainen, Jari Liski ja Anna Repo

14:00-14:30 Kahvitauko ja posterisession jatko

14:30-15:00 Kehittyvä puun mallinnus ja laskenta
Jouko Laasasenaho

15:00-15:30 The suitability of leaf-off airborne laser scanner data for species group level forest inventory
Maria Villikka

Sessio 4. Tutkittua tietoa kannoista ja niiden hyödyntämisestä

13:00-13:30 Kantobiomassan määrän mallintaminen leimikoissa hakkuukonemittausten avulla
Heikki Ovaskainen, Pirkko Pihlaja ja Teijo Palander

13:30-14:00 Kannot – puunkorjuuta pintaa syvemmältä
Juha Laitila

14:00-14:30 Kahvitauko ja posterisession jatko, sali 504

14:30-15:00 Energiakäyttöön nostettujen kuusen kantojen kosteus
Jussi Laurila ja Risto Lauhanen

15:00-15:30 Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne
Teijo Palander, Jaska Salonen ja Heikki Ovaskainen

Iltatilaisuus

Musiikkiesitys, parhaan posterin palkitseminen ja päätössanat

Buffet

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Ari Laurén
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Pekka Nygren

Sessio 1. Metsäbiologian kerho, puheenjohtaja Lauri Saaristo
Sessio 2. Metsäekonomistiklubi, puheenjohtaja Mika Rekola, sihteeri Emmi Haltia
Sessio 3. Taksaattoriklubi, puheenjohtaja Janne Uuttera, sihteeri Antti Mäkinen
Sessio 4. Teknologiklubi, Heikki Pajuoja

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella