Puuntuotannon kestävyydestä metsäbiotalouden kestävyyteen

Metsätieteiden päivä 23.10.2024

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

#metsätiede2024

#sivistys2024

Metsätieteiden päivä järjestetään nyt 32. kerran. Kokoonnumme Helsingin yliopiston Viikin kampukselle 23.10.2024. Teemamme on ”Puuntuotannon kestävyydestä metsäbiotalouden kestävyyteen”. Päivän teemaa  käsitellään sekä historiallisesta että ennen kaikkea nykypäivän ja tulevaisuuden näkökulmasta. Kestävyyden käsite syntyi alun perin Saksassa 1800-luvun alkupuolella juuri metsätalouden piirissä. Tuolloin käsite kattoi vain puuntuotannon jatkumisen tasaisena tai kasvavana ajan yli. Laaja kestävän kehityksen käsite on huomattavasti uudempi ja yleiseen tietoisuuteen se tuli vasta ns. Brutlandin komission raportin myötä vuonna 1987. Myös metsätaloudessa kestävyys-käsite on laajentunut käsittämään koko metsäekosysteemin monimuotoisuuden ja toiminnan turvaamisen. Metsäbiotaloudessa metsät eivät ole ainoastaan puuraaka-aineen lähde vaan ne tarjoavat lukuisia ekosysteemipalveluja, joista osa on käsiteltävissä taloudellisesti kuten metsien hiilinielu, osa on aidosti aineettomia palveluja kuten metsän terveysvaikutukset. Myös puuraaka-aineelle on metsäbiotalouden myötä tullut uusia käyttökohteita. Metsien laajentunut käyttö ja ympäristömuutoksen hillitseminen vaativat laaja-alaista metsien kestävyyden käsitteen tarkastelua. Vuoden 2024 Metsätieteiden päivä tarjoaa monipuolisen katsauksen metsäbiotalouden kestävyyden käsitteestä ja käytännön toteutuksesta. Otamme vauhtia historiasta ymmärtääksemme vuotta 2024 ja suuntaamme katseen tulevaisuuteen.

Vuoden 2024 Metsätieteiden päivä kuuluu Sivistyksen teemavuoden ohjelmistoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 Sivistyksen teemavuodeksi. Se on kaikille avoin tapahtumien vuosi, jonka aikana sivistyksen päältä pyyhitään pölyt. Vuoden aikana sivistys tuodaan tähän päivään ja kaikkien arkeen. Suomen Metsätieteellinen Seura on mukana edistämässä metsäsivistystä ja jokaisen oikeutta metsätieteeseen.

Metsätieteiden päivän ohjelmatiedot päivittyvät vähitellen kevään aikana. Huhtikuun loppupuolella vahvistetaan yhteiskokouksen kutsupuhujat ja heidän aiheensa. Iltapäivän rinnakkaiskokousten teemat ja kutsu tarjota niihin parhaita tutkimustuloksiasi tai kokemuksiasi metsätieteiden sovelluksesta käytännön metsätalouteen julkaistaan toukokuussa.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja

Puh. +358 29 532 4553, s-posti liisa . tyrvainen () luke . fi

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura

Puh. + 358 44 558 1199, s-posti pekka . nygren () metsatiede . org