Metsäsuhdeklubi

Metsäsuhdeklubi perustettiin 12.1.2021 ja hyväksyttiin Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. 

Metsäsuhdeklubin tarkoituksena on

  • Edistää ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta (metsäsuhdetutkimusta) ja sen vuorovaikutusta metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja metsien käytön kanssa. Ihmistieteellisellä metsiin liittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
  • Edistää ja kehittää metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua osana yhteiskuntaa, sen toimintaa ja kulttuureja.
  • Edistää metsäsuhteisiin liittyvää opetusta ja tutkijakoulutusta.
  • Toimia metsäsuhdetutkijoiden ja -yhteisöjen yhdyssiteenä.
  • Lisätä ihmistieteellisen metsiin liittyvän tutkimuksen tuntemusta ja arvostusta.

Tieteenalakerho järjestää tieteellisiä seminaareja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutkijoiden tapaamisia. Tieteenalakerhon jäsenet tuottavat Suomen Metsätieteellisen Seuran tapahtumiin ja julkaisuihin metsäsuhdetutkimuksen näkökulmia. Tieteenalakerho edistää metsäsuhdetutkijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Metsäsuhdeklubi viestii toiminnastaan myös Twitterissä @metsasuhdeklub

Tiedustelut

Jaana Laine, puheenjohtaja, jaana.laine ( ) helsinki.fi
Reetta Karhunkorva, sihteeri, reetta.karhunkorva ( ) lusto.fi

Ajankohtaista

Tutkimuskahvit Scientific Coffee Human-Forest Relationship

Metsäsuhdeklubin arkisto

Metsäsuhdeklubin hallitus

Metsäsuhdeklubin säännöt