Tavoitteemme ja toimintamme

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Tehtävämme

Metsät peittävät noin kolmanneksen maailman maa-alasta. Ne kasvavat erilaisissa ympäristöissä ja muodostavat erittäin monimuotoisia eliöyhteisöjä. Metsät tuottavat puuta, lukuisia muita metsäntuotteita ja ympäristöpalveluja. Yli neljännes maailman väestöstä saa toimeentulonsa metsistä. Metsillä on erityinen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys Suomelle, maalle jonka pinta-alasta kaksi kolmannesta on metsien peitossa.

Tiedeyhteisö Suomessa ja maailmalla haluaa ymmärtää paremmin miten metsät toimivat: miten ne kasvavat, mikä ylläpitää niiden terveyttä ja miten niiden tuotteita ja palveluksia voidaan käyttää kestävästi. Metsäntutkimus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista and lukuisten toimijoiden muodostamien prosessien ymmärtämistä pitkän ajan kuluessa. Samalla tutkijayhteisön on pystyttävä tarjoamaan tieteeseen pohjautuvia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.

Suomen Metsätieteellinen Seura tarjoaa foorumin sekä kotimaiselle että kansainväliselle korkeatasoiselle tieteelliselle julkaisemiselle ja keskustelulle. Seuran julkaisema tieto on vapaasti kaikkien saatavilla. Seura edistää tutkijoiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden välistä vuoropuhelua. Seura tukee nuorten tutkijoiden tutkimusuraa sekä tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta.

Avoimen julkaisemisen edelläkävijä

Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta alkoi kansainvälisenä vuonna 1913, kun oman julkaisusarjamme Acta Forestalia Fennican ensimmäinen nide julkaistiin saksaksi. Nykyisin meillä on kolme julkaisusarjaa. Englanniksi toimitettu Silva Fennica on kansainvälinen metsätieteiden yleissarja, joka kuului vuonna 2019 Scopus-tietokannassa metsätieteellisten sarjojen viitatuimpaan neljännekseen. Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistaan korkeatasoista metsätieteellistä tutkimusta kotimaisilla kielillä. Sarjassa julkaistaan vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi ammattiyleisölle suunnattuja kirjoituksia. Julkaisemme yhdessä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa Dissertationes Forestales ‑sarjaa, johon kootaan Suomessa puolustetut metsätieteiden väitöskirjat.

Julkaisutoiminnassamme vaalimme jokamiehenoikeutta metsätieteeseen. Julkaisusarjoissamme ilmestyneet artikkelit ja väitöskirjat ovat vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa.

Apurahatoiminta

Vuosien saatossa metsätieteen ystävät ovat tehneet Suomen Metsätieteelliselle Seuralle merkittäviä lahjoituksia, jotka on rahastoitu. Jaamme vuosittain niiden tuotosta apurahoja tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille tutkimustoimintaan tai kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin. Kansainvälistyvässä tiedeyhteisössä olemme tulkinneet suomalaisuuden niin että apurahan saajan tulee opiskella tohtorintutkintoa suomalaisessa yliopistossa tai työskennellä suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa.

Yleisötilaisuudet

Monet metsäalan toimijat tuntevat Suomen Metsätieteellisen Seuran vuosittaisesta Metsätieteen päivästä, joka kokoaa yhteen metsäntutkijoita ja metsätieteen soveltajia. Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia metsäalan teemoja tutkimustiedon valossa. Viime vuosina olemme osallistuneet Tieteen päiville, Tieteiden yöhön ja Helsingin kirjamessuille. Olemme mukana kansainvälisten tieteellisten kokousten järjestämisessä Suomessa ja Metsäntutkimusorganisaatioiden kansainvälisen unionin (IUFRO) puitteissa myös ulkomailla. Seuramme yhteydessä toimii viisi tieteenalakerhoa, jotka järjestävät itsenäisesti tieteellisiä seminaareja, maastoretkeilyjä ja opintomatkoja.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Suomen Metsätieteellisen Seuran strategia