Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen

Metsätieteiden päivä 26.10.2022

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Paikka: Helsingin yliopiston Viikin kampus, Metsätieteiden talo

Aika: keskiviikko 26.10.2022, klo 9.00 – n. 20.00

#metsätiede2022

Metsien monimuotoisuus muodostaa niiden toimintaa tukevan, yhteenliittyneen elämän verkon. Tämä verkko mahdollistaa metsäekosysteemien toiminnan, toipumisen häiriöistä, sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön ja kestävän puuntuotannon. Puut tekevät metsän, mutta ne eivät voi elää ilman symbioosia sienten kanssa, maamikrobit kierrättävät ravinteet kuolleesta kasviaineesta takaisin puiden käyttöön ja petoeläimet estävät kasvinsyöjäkantojen liikakasvun.

Ovatko kaikki elämän verkon solmut yhtä tärkeitä? Kuinka ”repaleisena” verkko vielä kannattelee metsän elämää? Voiko ihminen luonnonhoidon keinoin paikata elämän verkkoa? Miten näitä ilmiöitä voidaan mitata? Mikä on monimuotoisuuden arvo luonnolle, taloudelle ja yhteiskunnalle? Näitä kysymyksiä pohditaan Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämässä Metsätieteiden päivässä 26.10.2022.

Metsätieteiden päivän aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa monimuotoisuustutkimuksen parhaat asiantuntijat tarkastelevat sen mittaamista ja arvottamista ekologisesta, taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja menetelmällisestä näkökulmasta. Saamme myös katsauksen EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja monimuotoisuuden elpyminen.

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa monimuotoisuutta, sen mittaamista ja arvottamista käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia aiheesta tai tutkimuksen soveltamisesta käytännön metsätalouteen? Tarjoa esitystäsi siihen iltapäiväkokoukseen, johon se mielestäsi lähinnä kuuluu. Alempaa löytyvät linkit jokaisen rinnakkaiskokouksen tarkempaan kuvaukseen.

Metsätieteiden päivä järjestetään nyt 30. kerran. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Metsätieteellisen Seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1984 ja vuodesta 1995 alkaen tilaisuus oli vuosittainen nimellä Metsätieteen päivä. Nyt 30. kerralla palautamme monikollisen nimen Metsätieteiden päivä korostaaksemme metsäntutkimuksen monitieteistä luonnetta. Monitieteisyyttä tarvitaan elämän verkon toiminnan mittaamisessa ja arvottamisessa.

Sekä aamupäivän yhteiskokoukseen että kaikkiin iltapäivän rinnakkaiskokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Esitykset myös nauhoitetaan, jollei puhujalla ole hyviä syitä pyytää esityksensä jättämistä nauhoittamatta.

Aamupäivän yhteiskokous 9.00 – 12.00

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0
9.00 – 9.05Metsätieteiden päivän avausvarapuheenjohtaja Marjo Palviainen, Suomen Metsätieteellinen Seura
9.05 – 9.20EU:n biodiversiteettistrategiakansainvälisten asioiden neuvos Teemu Seppä, Maa- ja metsätalousministeriö
9.20 – 9.50Monimuotoisuuden arvottamisen ja suojelun ekologinen perustalehtori Panu Halme, Jyväskylän yliopisto
9.50 – 10.20Monimuotoisuuden taloudellinen arvottaminenpuheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli
10.20 – 10.40Kahvitauko
10.40 – 11.10Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteiskunnallinen merkitystutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus
11.10 – 11.40Monimuotoisuus valtakunnan metsien inventoinneissajohtava tutkija Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus
11.40 – 12.00YleiskeskusteluAamupäivän puhujat

Iltapäivän rinnakkaiskokoukset 13.15 – 16.00

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0
Monimuotoisuutta luonnonhoidolla: miten arvioida, arvottaa ja hyödyntää luonnonhoidon tuloksia?Metsäbiologian kerho
Taloustieteen näkökulmia metsien monimuotoisuuteenMetsäekonomistiklubi
Monimuotoisuus metsänhoidossaMetsänhoitoklubi
Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteetMetsäsuhdeklubi
Monimuotoisuuden mittaus ja huomiointi metsien käytössäTaksaattoriklubi
Metsäoperaatioiden ympäristötehokkuusTeknologiklubi

Iltatilaisuus 16.15 – 17.00

Luvassa on hieman kevyempää metsällistä ohjelmaa. Iltatilaisuudessa jaetaan Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset ansioituneille metsäntutkijoille ja palataan syyskuisen Viron retkeilyn tunnelmiin valokuvaesityksen myötä

Buffetti 17.00 – n. 20.00

Metsätieteiden päivän suosittu buffetti on taas auki kahden webinaarivuoden jälkeen! Luvassa on rentoa yhdessäoloa ja vilkasta metsätieteellistä keskustelua runsaan 30-vuotisbuffetin äärellä.

Järjestelytyöryhmä

Marjo Palviainen, työryhmän puheenjohtajaSuomen Metsätieteellinen Seuramarjo.palviainen [] helsinki. fi+358 29 415 8122
Kirsi LaurénMetsäsuhdeklubikirsi.lauren [] uef. fi
Jukka MalinenTeknologiklubijukka.malinen [] metsateho. fi
Mari MyllymäkiTaksaattoriklubimari.myllymaki [] luke. fi
Vesa-Pekka ParkattiMetsäekonomistiklubivesa-pekka.parkatti [] helsinki. fi
Pekka PunttilaMetsäbiologian kerhopekka.punttila [] syke. fi
Pasi PuttonenMetsänhoitoklubipasi.puttonen [] helsinki. fi
Pekka Nygren, työryhmän sihteeriSuomen Metsätieteellinen Seurapekka.nygren [] metsatiede. org+358 44 558 1199

Metsätieteiden päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella

https://www.mmsaatio.fi/

@mmsaatio