Metsätieteen päivä 20.11.2019

Metsälaki kuusivuotias: muuttuiko mikään?

Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtynyt tai edes hidastunut? Suomen Metsäkeskus on kerännyt systemaattisesti tietoa metsien käsittelystä, Luonnonvarakeskuksessa on valmistumassa laaja metsälain ja metsätuholain vaikutusten arviointi ja viimeisin selvitys luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuudesta valmistui hiljattain. Metsätieteen päivässä 20.11.2019 keskusteltiin vuoden 2014 metsälain vaikutuksista suomalaismetsissä.

Lataa Metsätieteen päivän tiivistelmäkirja tästä.

Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti 11.2.2013 seminaarin silloin vielä lausuntokierroksella olleesta metsälakiesityksestä. Tältä sivulta voit palauttaa mieleen mitä silloin puhuttiin.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Ohjelma

8.15 – 9.00      Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 – 9.05

Metsätieteen päivän avaus

Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Tuija Aronen

Kutsuesitelmät 9.05 – 12.00

Aamupäivän yhteiskokouksen videotaltiointi löytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan TiedeTV:stä: https://www.youtube.com/watch?v=8T8rFFq9KeU.

9.05 – 9.40

Muutoksen vaikutus käytettyihin hakkuutapoihin ja metsien uudistamiseen

Palvelupäällikkö Aki Hostikka, Suomen metsäkeskus

(esitys)

9.40 – 10.15

Metsälain ja metsätuhojen torjunnasta annetun lain arviointi: alustavia tuloksia

Erikoistutkija Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus

(esitys)

10.15 – 10.45   Kahvitauko (2. kerros)

10.45 – 11.20

Metsäluonnon tila viimeaikaisten uhanalaisuusarviointien mukaan

Yksikönjohtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo

(esitys)

11.20 – 12.00   Yleiskeskustelu

12.00 – 13.45    Lounastauko ja mentorointilounaat

Lounastauon aikana järjestetiin mentorointilounaat tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tai tutkijanuraa harkitseville metsätieteilijöille.

Iltapäivän rinnakkaissessiot 13.45 – 16.30

13.45 – 14.45   Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot

14.45 – 15.15   Kahvitauko

15.15 – 16.30   Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Rinnakkaissessioiden aiheet

Metsäbiologian kerho: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuus

Metsäekonomistiklubi: Uusia kuulumisia hiilimarkkinoilta

Metsänhoitoklubi: Sekametsillä tulevaisuuteen

Metsäteknologiklubi: Kuinka uudet lait ja säännökset vaikuttavat puunhankintaan?

Taksaattoriklubi: Ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsäsuunnittelussa

16.45 – 17.30   Iltatilaisuus

Suomen Metsätieteellisen Seuran 110-vuotisjuhlavuoden päätös: ”110 vuotta takana – mitä metsäntutkimuksella on edessään?”, professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto

Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubin kolmen vuoden välein myönnettävä innovaatiopalkinto luovutettiin iltatilaisuudessa metsaan.fi -palvelulle.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Kiitospuhetta pitää metsaan.fi -palvelun pääkehittäjä, metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen Metsäkeskuksesta. Kuuntelemassa ovat oikealta Dos. Kalle Eerikäinen (Taksaattoriklubi), yksikön päällikkö Marja Kokkonen (Maa- ja metsätalousministeriö), johtaja Ari Eini (Suomen Metsäkeskus), tutkija Minna Räty (Taksaattoriklubi) ja professori Markus Holopainen (Taksaattoriklubi).

Päätössanat, varapuheenjohtaja Tuija Aronen, Suomen Metsätieteellinen Seura

17.30 – 20.00 Buffetti

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.