Monimuotoisuus metsänhoidossa

Metsänhoitoklubin iltapäiväkokous Metsätieteiden päivässä 2022

Kaikilla metsien hoidon ja käytön toimenpiteillä vaikutetaan luonnon monimuotoisuuteen. Monimuotoisuutta on viimeisen kahden vuosikymmen aikana pyritty vahvistamaan normiohjauksella, rahoituksella, viestinnällä ja koulutuksella, sisältäen mm. lainsäädännön, metsänhoidon suositukset, luonnonhoidon ohjeistukset ja sertifioinnin. Miten tässä toiminnassa on onnistuttu metsätalouden käytännössä? Miten metsätalouden monimuotoisuusajattelu on kehittynyt? Miten metsänhoidolla voidaan vaikuttaa monimuotoisuuden kehitykseen? Miten monimuotoisuutta voidaan käytännössä tunnistaa?

Monimuotoisuustutkimus tuottaa vuosittain kohoavan määrän uusia artikkeleita. Metsätaloudessa on kysyntää luotettavalle uudelle ja seurantatiedolle toimenpiteiden perustaksi. Miten saada kokonaiskäsitys tutkimuksen tuloksista ja miten muodostaa tiedon synteesejä? Mikä on paikkatiedon saatavuus pienipiirteistä metsien käsittelyä varten? Lajistollisen, geneettisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää jatkuvaa koulutusta. Mistä saadaan tulevaisuuden lajintuntijat ja biodiversiteetin tutkijat? 

Ohjelma

13.15-13.40Synteesitiedon merkitys monitavoitteisen metsänhoidon edistämisessäSini Savilaakso; Helsingin yliopisto
13.40.-14.05Historia- ja tulevaisuuskatsaus metsien monimuotoisuuteen käytännön toimijan näkökulmastaMarkku Remes; Suomen metsäkeskus
14.05-14.30Sekametsät ja monimuotoisuusSaija Huuskonen; Luonnonvarakeskus
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-15.20Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen käytännön metsätaloudessa – case MetsähallitusTuomas Kallio; Metsähallitus Metsätalous Oy
15.20-15.40Suomen metsät ovat tihentyneet ja järeytyneet, vanhojen puiden määrä on ennallaanHelena M. Henttonen, Pekka Nöjd, Harri Mäkinen; Luonnonvarakeskus
15.40-16.00Paneeli- ja yleiskeskusteluKokouksen puhujat

Metsänhoitoklubin yhteyshenkilöt

Kokouksen puheenjohtajat Leena Finér (ennen kahvitaukoa) ja Pasi Puttonen (kahvitauon jälkeen)

leena. finer {} gmail. com, puh +358 40 575 0850

pasi. puttonen {} helsinki. fi, puh: +358 40 574 6058

Tekniikkavastaava Tiina Laine

tiina .laine {} metsagroup. com, puh: +358 40 675 1458