Monimuotoisuuden mittaus ja huomiointi metsien käytössä

Taksaattoriklubin iltapäiväkokous Metsätieteiden päivässä 2022

Taksaattoriklubin rinnakkaiskokokous kaäsittelee metsien monimuotoisuuden mittauksesta ja monimuotoisuuden huomioimisesta metsien käytössä. Kokous käsittelee erityisesti seuraavia aihepiirejä:

  • monimuotoisuuden kartoitus ja seuranta: millaisia ovat monimuotoisuutta kuvaavat metsien rakennepiirteet ja ‑tunnukset ja miten kartoittaa alueellista ja lajistollista monimuotoisuutta?
  • Monimuotoisuus metsävaratiedossa – nykyisyys & kehittämistarpeet 
  •  Päätöksenteon tuki – monimuotoisuustiedon hyödyntäminen metsäsuunnittelussa ja metsänhoidossa

Ohjelma

13.15-13.35Puiden lehtien ja puuosien spektrit monimuotoisuuden kartoituksessa Aarne Hovi, Jussi Juola, Miina Rautiainen;
Aalto-yliopisto
13.35-13.55Metsien rakennepiirteitä maasto- ja laserkeilausaineistoistaMari Myllymäki, Joel Kostensalo, Petteri Packalen, Sakari Tuominen, Annika Kangas; Luonnonvarakeskus
13.55-14.15MonimuotoisuusmittareistaJuha Lappi; Norjan ympäristö- ja biotieteellinen yliopisto
14.15-14.30Keskustelu
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-15.20Operaatio Mustikka: biodiversiteetin mittauksista tutkimusaineistoksiTiina Tonteri, Juha-Pekka Hotanen, Kari T. Korhonen, Leila Korpela, Raisa Mäkipää; Luonnonvarakeskus
15.20-15.40Valtakunnan metsien inventoinnin kehittäminen kattavaksi luonnon monimuotoisuuden seurannaksi DNA-, ääni- ja kuvapohjaisilla menetelmillä (NFI-BIODIV)Otso Ovaskainen1, Nerea Abrego1, Mira H. Kajanus1, Raisa Mäkipää2, Kari T. Korhonen2, Aino Juslén3, Petteri Vihervaara4, Veera Norros4, Tomas Roslin5, Paul Hebert6; 1Jyväskylän yliopisto, 2Luonnonvarakeskus, 3Luonnontieteellinen museo LUOMUS, 4Suomen ympäristökeskus, 5Sveriges lantbruksuniversitet, 6Centre for Biodiversity Genomics, Canada
15.40-16.00Kommenttipuheenvuorot ja loppukeskusteluTimo Lehesvirta (Metsä Group)

Taksaattoriklubin yhteyshenkilöt

Session puheenkohtaja Markus Holopainen

markus. holopainen () helsinki .fi, puh: +358 50 380 4984

Session tekniikkavastaava Juho Niskala

juho. niskala [] gmail .com, puh: +358 40 751 8134

Mari Myllymäki

mari. myllymaki {} luke. fi, puh: +358 29 532 6827