Sekametsillä tulevaisuuteen

Metsänhoitoklubi

Kahden tai useamman puulajin muodostamia sekametsiköiden kasvatus poikkeaa usein yhden puulajin metsiköistä. Sekametsien kasvatuksessa mielenkiintoisia tutkimusaiheita ovat mm. kasvu ja tuotos, metsätalouden kannattavuus, taimikon perustaminen, tuhonkestävyys, puulajisekoituksen maaperävaikutukset, monimuotoisuus ja tilajärjestyksen hallinta. Metsälain muutokset ja muut metsätalouden ohjauskeinot voivat osaltaan vaikuttaa metsien puulajisuhteisiin. Sekametsiköiden perustamisessa ja kasvatuksessa tarvitaan tutkimustietoa toimintamallien tueksi ilmastonmuutos huomioiden.

Ohjelma

13.45 – 14.45

  • Tulevaisuus on sekametsien? Sekametsiköiden juuristot ja maaperän hiili, Timo Domisch, Luonnonvarakeskus (esitys)
  • Puulaji muuttaa metsämaan ominaisuuksia: kuusi vs. rauduskoivu, Aino Smolander
  • Forest-derived amendments increase fungal biomass and diversify microbiota of agricultural soils, Taina Pennanen, Krista Peltoniemi, Kimmo Rasa, Helena Soinne, Hannu Fritze, Sannakajsa Velmala; Luonnonvarakeskus (esitys)

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Sekametsien kasvatuksen mahdollisuudet, haasteet ja tutkimustarpeet, Saija Huuskonen, Luonnonvarakeskus (esitys)
  • Aaltomaisesti 2-jaksoisen metsän kasvattaminen, Pentti Niemistö, Luonnonvarakeskus
  • Istutuskuusikosta tasajaksoinen sekametsä, Karri Uotila, Luonnonvarakeskus
  • Taloudellinen optimointi jaksollisen ja jatkuvapeitteisen metsänhoidon välillä boreaalisissa sekametsissä, Vesa-Pekka Parkatti, Olli Tahvonen; Helsingin yliopisto (esitys)