Mentorointilounaat Metsätieteen päivässä 20.11.2019 – Mentoring lunches in Forest Science Day

Metsätieteen päivän 20.11.2019 lounastauolla Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena oli siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen.  Mentorointilounaan teemoina olivat osallistujista riippuen esim. urapolkujen hahmottaminen, keinot verkoston luomiseen, ajankäyttö, osaamisen kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja uran alkuvaiheen huolen aiheet.  Metsätieteellinen seura tarjosi lounaan osallistujille.

Mentorointilounaalla keskustellaan mentorin johdolla pienryhmissä. Näin ollen osallistujamäärä on rajoitettu.

Lisätietoja Anna Repo anna.repo [ät] luke.fi

During the lunch break of the Forest Science Day on 20 November 2019, the Finnish Society of Forest Science organised a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch was to transfer knowledge from experts in the R&D field to younger professionals and offer an opportunity for networking. The themes of mentoring lunch varied according to the wishes of the participants and included e.g., identification of career paths, networking skills, use of time, development of required skills, identification of own strengths, and pros and cons of the early career. The Finnish Society of Forest Science offered the lunch.

The mentoring lunches are organised in small groups each having one mentor. Thus, the number of participants is limited

More information: Anna Repo, anna.repo [ät] luke.fi.