Kuinka uudet lait ja säännökset vaikuttavat puunhankintaan?

Metsäteknologiklubi

Sessiossa esittettiin tutkimustuloksia ja ajatuksia siitä kuinka uudet lait ja säännökset (esim. metsälaki ja liikennesäännökset) ovat muuttaneet ja/tai tulevat muuttamaan puunhankintaketjun toimintaa. Kuinka hakkuut tehdään peitteisen metsätalouden oloissa? Onko meillä siihen parhaat koneet? Ovatko hakkuumenetelmät oikeat? Mikä vaatii kehitystyötä? On useita esimerkkejä siitä kuinka uudet lait ja säännökset avaavat mahdollisuuksia ja vaatimuksia uusille menetelmille ja uudelle tekniikalle.

Ohjelma

13.45 – 14.45

  • Yksityistielain ja tieliikennelain vaikutukset tiestödatan tuotantoon, Pirjo Venäläinen, Metsäteho (esitys)
  • Puun mittaamisen kehitys, Jari Lindblad, Luonnonvarakeskus (esitys)

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Harvesterioperaattorin kohtaamat rajoitteet harvennushakkuissa, Heikki Ovaskainen, Metsäteho
  • Ylisuurten rekkojen mahdollisuudet puunkuljetuksessa, Harri Ruokojärvi, Helsingin yliopisto (esitys)