Tutkijoiden näkökulmia metsälakiesitykseen 11.2.2013

Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti 11.2.2013 Tieteidentalolla Helsingissä seminaarin, jossa eturivin metsäntutkijat kommentoivat uutta metsälakiesitystä.

Koska Metsätieteen päivän 2019 teemana oli ”Metsälaki kuusivuotias – muuttuiko mikään?” avaamme tämän sivun uudestaan, jotta voit palauttaa mieliin mistä keskusteltiin lain ollessa lausuntokierroksella helmikuussa 2013. Linkit seminaarissa esitettyjen tutkijapuheenvuorojen videoihin löytyvät tältä sivulta. Kunkin videon kesto on 15 – 20 min.

Seminaarin ohjelma

Metsälakiesityksen esittely

Ylijohtaja Juha Ojala, Maa- ja metsätalousministeriö video

Metsien monimuotoisuus

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, Helsingin yliopisto: ”Metsälakiesitys ja luonnon monimuotoisuus” video

Varttunut tutkija Juha Siitonen, Metsäntutkimuslaitos: ”Muuttaisiko metsälakiehdotus metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisen käytäntöjä?” video

Puuntuotannon taloudelliset vaihtoehdot

Professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto: ”Taloustieteen näkökulma metsälakiesitykseen” video

Erikoistutkija Jari Hynynen, Metsäntutkimuslaitos: ”Metsänkäsittelyvaihtoehdot – mihin nykyiset kasvu- ja tuotosmallit riittävät?” video

Metsänhoito ja -kasvatus

Professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto: ”Metsälaki ja metsälaskelmat – eroja ja yhtäläisyyksiä” video

Vanhempi tutkija Sauli Valkonen, Metsäntutkimuslaitos: ”Metsälain muutokset käytännössä – ratkaistuja ja avoimia kysymyksiä” video