Uusia kuulumisia hiilimarkkinoilta

Metsäekonomistiklubi

Ilmastokysymykset ovat olleet ajankohtaisempia kuin ehkä koskaan viime syksynä julkaistun IPCC:n raportin jälkeen. Metsien hiilinielut ovat nousseet esiin yhtenä ratkaisuvaihtoehtona ilmaston lämpenemisen hidastamisessa. Metsätieteen päivän 2019 metsäekonomistiklubin iltapäiväsession tarkoituksena oli lisätä tietoa hiilimarkkinoiden ja päästökaupan merkityksestä metsien käytölle sekä markkinakeinoihin liittyvistä mahdollisista riskeistä. Session aihe tuki samalla aamupäivällä olevaa uudistuneen metsälain vaikutuksiin liittyvää teemaa. Metsäekonomistiklubin sessiossa oli esityksiä sekä taloustieteen, normatiivisen säätelyn että kansainvälisen ilmastopolitiikan näkökulmasta

Ohjelma

13.45 – 14.45

  • Metsät EU:n ilmastopolitiikassa – tapaustutkimus Suomen metsien tilinpitosuunnitelmasta, Samuli J. Korhonen, Helsingin yliopisto; Sampo Pihlainen, Kiel University; Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto
  • Metsien hiilinielut päästökauppajärjestelmissä – tapaustutkimus Kaliforniasta ja Uudesta Seelannista, Nico Österberg, Helsingin yliopisto; Sampo Pihlainen, Kiel University; Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto (esitys)

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Metsähiilen ja albedon ilmastosääntelyn markkinatason vaikutukset, Aapo Rautiainen, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori; Luonnonvarakeskus (esitys)
  • Optimaalinen hiilensidonta jatkuvapeitteisinä hoidetuissa sekametsissä, Aino E. Assmuth, Helsingin yliopisto; Janne Rämö, Luonnonvarakeskus; Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto (esitys)
  • Metsitystuen mahdollisuudet ilmastopolitiikassa, Henrik Wejberg, Luonnonvarakeskus (esitys)