Skogsrelationsklubben

Skogsrelationsklubben grundades den 12 januari 2021 och godkändes som en vetenskapsklubb som lyder under Finlands Forstvetenskapliga Samfund den 1 mars 2021.

Skogsrelationsklubbens syfte är att

  • Främja skogsrelaterad humanvetenskaplig forskning (forskning om människans relation till skogen) och dess växelverkan med skogsvetenskaplig forskning, praktiskt skogsbruk och användning av skogarna. Med skogsrelaterad humanvetenskaplig forskning avses bland annat humanistisk, beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning.
  • Främja och utveckla den vetenskapliga debatten om människans relation till skogen som en del av samhället och dess funktion samt olika kulturer.
  • Främja undervisningen och forskarutbildningen i anslutning till människans relation till skogen.
  • Fungera som en förbindelselänk för forskare och sammanslutningar inom skogsrelationsområdet.
  • Öka kännedomen om och uppskattningen av den skogsrelaterade humanvetenskapliga forskningen.

Vetenskapsklubben ordnar vetenskapliga seminarier, föredrag och diskussioner samt möten för forskare. Vetenskapsklubbens medlemmar bidrar med ett skogsrelationsvetenskapligt perspektiv på Finlands Forstvetenskapliga Samfunds evenemang och publikationer. Vetenskapsklubben främjar internationellt nätverkande mellan forskare inom skogsrelationsområdet.

Skogsrelationsklubben informerar också om sin verksamhet på Twitter @metsasuhdeklub

Förfrågningar

Jaana Laine, ordförande, jaana.laine ( ) helsinki.fi
Reetta Karhunkorva, sekreterare, reetta.karhunkorva ( ) lusto.fi

Call for Papers XXVI IUFRO World Congress 2024

Forskningskaffe Scientific Coffee Human-Forest Relationship

Skogsrelationsklubbens styrelse

Skogsrelationsklubbens stadgar