Metsäsuhdeklubin hallitus / HFR Research Club Board

Puheenjohtaja / Chair
Dosentti, yliopisto-opettaja Jaana Laine

Social sciences, LUT University, Lappeenranta
jaana.laine ( ) lut.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Tutkijatohtori Maija Halonen

yhteiskuntamaantiede – kestävyysmurros – metsäinen periferia
human geography – sustainability transition – forested periphery

Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland
maija.halonen ( ) uef.fi

Sihteeri / Secretary
Metsäkulttuuriasiantuntija, väitöskirjatutkija Reetta Karhunkorva

Lusto – Suomen Metsämuseo, Finnish Forest Museum Lusto
Doctoral Programme in Social and Cultural Encounters (SCE),
University of Eastern Finland
reetta.karhunkorva ( ) lusto.fi

Jäsen / Member

Projektitutkija Tuulikki Halla

Doctoral Programme in Science, Forestry and Technology, University of Eastern Finland

Jäsen / Member

TaT, käsikirjoittaja Kristiina Koskinen

luontokäsitys – dokumentaarisuus – audiovisuaalinen kerronta
concept of nature – documentary – audiovisual narrative

University of Lapland

Jäsen / Member

Dosentti, erikoistutkija Karoliina Lummaa

Literary Studies, University of Turku

Jäsen / Member

Professori emeritus Harri Siiskonen

Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland