Metsäsuhdeklubin hallitus

Puheenjohtaja / Chair
Dosentti Jaana Laine

Valtiotieteellinen tdk, Snellmaninkatu 14 A, 00014 Helsingin yliopisto
University of Helsinki
puhelin / tel. +358 29 4124862
jaana.laine ( ) helsinki.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Dosentti Kirsi Laurén

luontosuhde – rajatutkimus – kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
human-nature relationship – border studies – qualitative methods

Humanistinen osasto, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu
University of Eastern Finland
puhelin / tel. +358 50 3315870
kirsi.lauren ( ) uef.fi

Sihteeri / Secretary
Metsäkulttuuriasiantuntija, väitöskirjatutkija Reetta Karhunkorva

Lusto – Suomen Metsämuseo, Lustontie 1, 58450 Punkaharju
Finnish Forest Museum Lusto
Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland
puhelin / tel. +358 50 3289644
reetta.karhunkorva ( ) lusto.fi

Dosentti Sami Berghäll
Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto
University of Helsinki

Väitöskirjatutkija Tuulikki Halla

metsäsuhde – kokemuksellisuus – tunteet
human-forest relations – phenomenology – affects & emotions

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma (FORES), Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland
puhelin / tel. +358 40 7373904
tuulikha ( ) student.uef.fi

Tutkijatohtori Maija Halonen

yhteiskuntamaantiede – kestävyysmurros – metsäinen periferia
human geography – sustainability transition – forested periphery

Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland
puhelin / tel. +358 40 5796363
maija.halonen ( ) uef.fi

Professori Harri Siiskonen
Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland