Call for Papers: Ilmastonmuuttajat metsässä-sessio Metsätieteiden päivässä 2023

(Please, scroll down for English)

Metsäsuhdeklubin iltapäiväsessio Metsätieteiden päivässä 2023

Suomen Metsätieteellisen Seuran perinteinen Metsätieteiden päivä järjestetään tänä vuonna teemalla ”Ilmastonmuutos metsässä” hybriditilaisuutena 25.10.2023. Ilmoittaudu tästä linkistä.

Metsäsuhdeklubin iltapäiväsessiossa ”Ilmastonmuuttajat metsässä” lähestytään ilmastonmuutosta metsäsuhteiden kautta: metsäsuhteet vaikuttavat ilmaston muuttumiseen ja toisaalta ilmaston muuttuminen vaikuttaa metsäsuhteisiin.

Iltapäiväsession esityksissä voi käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

  • Millainen vaikutus ihmisten erilaisilla metsäsuhteilla on ilmastonmuutokseen?
  • Millainen rooli ilmastonmuutoksella on metsäsuhteissa?
  • Miten ilmastonmuutos on muuttanut metsäsuhteita ja miten muutosta ennakoidaan?
  • Miten ilmastonmuutoskeskusteluja tai ilmastonmuutostoiminnan muotoja voi tutkia, erityisesti metsäsuhdetutkimuksen yhteyksissä?

Metsäsuhdeklubi pyytää eri tieteenalojen edustajia tekemään esitelmäehdotuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja metsäsuhteiden tutkimukseen. Esitelmät voivat myös haastaa ihmisten toimijuutta ilmastonmuuttajina. Esitelmät voivat pohjautua meneillään oleviin tutkimuksiin tai jo saatuihin tutkimustuloksiin, ja ne voivat olla luonteeltaan teoreettisia tai empiirisiä. Myös taiteelliseen tutkimukseen kytkeytyvät ehdotukset ovat tervetulleita.

Tarjoa esitystä tähän sessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä Maija Haloselle viimeistään 25.8.2023. Noudata mallitiivistelmän ohjeita.

Call for Papers: Climate Changers in the Forest

Finnish Society of Forest Science organises the traditional Forest Sciences’ Day on topic “Climate change in forests”. The hybrid event will be on 25 October 2023. The physical meeting will be in Viikki Campus of the University of Helsinki.

The Human-Forest Relationship Research Club holds an afternoon seminar session in the annual Forest Sciences’ Day on 25 November, 2023. 

Climate change is a complex global phenomenon affecting all people and all forests. Forests and diverse ways of using and valuing forests have raised special interest regarding climate change mitigation. Accordingly, our relations to forests play a central role in climate change debates and action. 

Climate change has various impacts on human-forest relationships. It changes the forests, and it also changes the ways we think about forests and the ways we use them. To a certain extent, the climate has changed as a result of previous individual and collective human-forest relationships carrying meanings, values and practices related to forests. However, human-forest relationships also extend into the future: with our actions we can change the course of development. 

Accumulation and changes in scientific knowledge, paradigm shifts and new research results increase our understanding on climate change and the role of forests in it. 

Presentations in the evening session can address e.g., following questions: 

  • What impacts can diverse human-forest relationships have on climate change?  
  • What is the role of climate change in human-forest relationships?  
  • How has climate change altered human-forest relationships? How can we anticipate these alterations in the future?  
  • How can we study climate change debates and action, especially in the context of human-forest relationship research?  

 The Human-Forest Relationship Research Club invites scholars representing diverse disciplines to propose presentations addressing climate change and forest relationship research. Presentations may also challenge the agency of humans as climate changers. Both theoretical and empirical approaches are welcome, and the papers may present ongoing research or results. We invite also papers based on artistic research. To propose a presentation, please send a one-page abstract to the contact person Maija Halonen of the session no later than 25.8.2023. Kindly follow the instructions for the proposal.