Suomen Metsätieteellisen Seuran retkeily Viroon 1.-3.9.2022

Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti syyskuun 2022 alussa kolmipäiväisen metsäretkeilyn Viroon. Tutustuimme Viron metsäntutkimukseen ja metsätalouden käytäntöön, näimme huippututkimusta modernissa laboratoriossa, koimme vanhan ajan tunnelmaa virolaisessa kartanossa ja retkeilimme virolaisessa metsässä. Retkeily järjestettiin yhteistyössä Viron maatalousyliopiston metsätieteiden osaston kanssa.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Viron metsähallituksessa (Riigi Metsamajanduse Keskus, RMK) johtokunnan jäsen Kristjan Tõnisson piti meille yleisesittelyn Viron metsävaroista, niiden hallinnasta ja Viron metsäpolitiikan haasteista.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Tornator Eesti OÜ:n metsätilalla Kosessa metsänhoitaja Martin Tishler (oik.) esitteli yhtiön metsävarojen hoitoa. Tutustuimme myös taimikonhoidon haasteisiin hemiboreaalisella vyöhykkeellä.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Viron maatalousyliopistossa professori Marek Metslaid (takana) esitteli meille Viron metsäntutkimusta ja metsäalan yliopisto-opetusta.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Retkeilyn toisena aamupäivänä ryhmämme jakaantui kolmeen osaan: ekologian opetus ja tutkimus Tarton yliopistossa, kaukokartoitustutkimus Tarton yliopistossa ja yhteiskuntatieteellinen metsäntutkimus Virossa. Professori Ivika Ostonen (oik.) esitteli Tarton yliopiston maaperäekologian laboratoriota.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Iltapäivällä vierailimme Viron maatalousyliopiston Järvseljan tutkimusasemalla. Tutustuimme mm. SMEAR Eesti -tutkimusasemaan, jossa tutkitaan metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksia hemiboreaalisella vyöhykkeellä ja näimme satavuotiaan haavikon, jossa on 1200 m3 puuta hehtaarilla.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Toisen yön vietimme Sagadin kartanohotellissa, jossa nautimme myös retkeilyillallisen. Kartanon laajassa puistossa oli sekä tarkoin hoidettua puustoa että lähes luonnontilaista metsää.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Viimeisen retkeilypäivän vietimme Lahemaan kansallispuistossa. Tervaleppä (Alnus glutinosa) kasvaa Virossa huomattavasti isommaksi kuin Suomessa.

Katso tarkempi ohjelma tästä linkistä.