Metsäbiologian kerhon webinaari ja vuosikokous 25.1.2022 klo 16.30 – 20.00

Metsäbiologian kerho järjestää webinaarin ja vuosikokouksen tiistaina 25. tammikuuta 2022. Zoomissa järjestettävä tilaisuus koostuu esitelmäosuudesta ja varsinaisesta vuosikokouksesta. Tilaisuus alkaa klo 16.30 esitelmillä, joita seuraa vuosikokous klo 19.00 alkaen.

Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 24.1.2022 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: niko.kulha(ät)luke.fi. Tapahtuman kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Vuosikokousta edeltävän seminaarin yleisteema on:
Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa

Seminaariesitykset ja tapahtuman aikataulu:

16.30 – 17.00: Lauri Saaristo, Tapio Oy: Vaikutusten arvio PEFC-metsäsertifioinnin 2020 kriteeristöluonnoksen säästöpuu- ja suojavyöhykekriteereistä

17.00 – 17.30: Panu Halme, Jyväskylän yliopisto: Huomioita sertifikaattien luontoarvoja turvaavista kirjauksista ja niiden muutoksista

17.30 – 18.00: Matti Koivula, Luonnonvarakeskus: Puuston peitteisyyden säilyttävien hakkuumenetelmien monimuotoisuusvaikutukset

18.00 – 18.30: Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto: Luontaiseen häiriödynamiikkaan pohjautuva metsien käsittely

18.30 – 18.45: Timo Lehesvirta, Sitra: Kohti seuraavan sukupolven metsästandardeja

18.45 – 19.00: Tauko

19.00 – 20.00: Metsäbiologian kerhon vuosikokous

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Jäsentiedote – 1/2022 – Information letter

Avaa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Open the printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Puheenjohtajan uuden vuoden tervehdys
 • New Year’s greetings from the chair of our Society
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat ovat haettavissa 17.1. – 18.2.2022
 • Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 17 Jan. through 18 Feb. 2022
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenten ja apurahan saajien oikeus ilmaiseen julkaisemiseen Silva Fennicassa
 • Right of the members and grantees of the Finnish Society of Forest Science for APC-free publication in Silva Fennica
 • Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 25.1.2022 / Annual meeting and seminar of Forest Biology Club on 25 Jan 2022
 • Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 15.2.2022 / Annual meeting and seminar of Silviculture Club on 15 Feb 2022
 • Taksaattoriklubin kevätkokous ja ‑seminaari 22.3.2022 / Spring meeting and seminar of Forest Mensuration Club on 22 March 2022
 • Kirjaa muistiin: Seuran kevätkokous 29.3.2022 / Mark your calendar: Spring meeting of our Society on 29 Mar 2022

__________

Puheenjohtajan uuden vuoden tervehdys

Hyvät Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenet

Elämme edelleen poikkeuksellisia aikoja, kun koronapandemia ei vain ota laantuakseen. Pandemia on luonnollisesti aiheuttanut paljon keskustelua, mutta myös metsät ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön: metsien rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa, uusiutuvien raaka-aineiden ja hyvinvoinnin lähteenä puhuttavat. Tässä keskustelussa tarvitaan entistä enemmän tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja myös eri tieteenalojen näkökulmien tarkastelua yhdessä.  Suomen Metsätieteellinen Seuran työllä on siis suuri merkitys – tukemassa niin metsätieteellistä tutkimusta kuin jokamiehen oikeutta metsätieteeseen – ja tämä toiminta jatkuu koronasta huolimatta.

Seuran apurahojen haku aukeaa taas 17.1.2022, ja samaan aikaa panostamme julkaisutoimintamme kehittämiseen ottamalla käyttöön Editorial Manager ‑järjestelmän käsikirjoitusten vastaanottamiseen ja vertaisarviointiin ja päivittämällä julkaisusivustomme. Tavoitteena on helpottaa toimituksen työtä ja tarjota entistä sujuvampi prosessi kirjoittajille ja vertaisarvioijille, jotta suomalaisen metsätieteellisen julkaisemisen taso pysyy korkeana, ja tulokset ovat kaikkien vapaasti saavutettavissa.

Seuran toiminta on myös koronasta huolimatta laajentunut uuden tieteenalaklubin myötä: 2021 perustettu Metsäsuhdeklubi tuo Seuraan lisää ihmistieteiden näkökulmaa metsiin. Yhdessä Seuran kaikki tieteenalakerhot – Metsäbiologian kerho, Metsäekonomistiklubi, Metsänhoitoklubi, Metsäsuhdeklubi, Taksaattoriklubi ja Teknologiaklubi edustavat monitieteistä metsäntutkimusta ja tarjoavat loistavan mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista teemoista tutkimustiedon pohjalta – tämä näkyy mm. Metsätieteen päivän suosiona.

Metsätieteen päivät jo pari kertaa järjestetty pandemiasta johtuen webinaareina, ja ne ovat tavoittaneet ennätysyleisön. Toiveena on kuitenkin, että 2022 Metsätieteen päivässä voisimme taas tavata toisiamme myös kasvokkain. Juuri ennen pandemiaa tehdyssä jäsenkyselyssä toivottiin Seuran toimintaan myös retkeilyjä, joten – koronatilanteen sen salliessa – suunnitelmissa on järjestää metsäntutkimuksellinen retkeily Viroon kesän lopulla. Suunnitelmat tarkentuvat kevään kuluessa, eli kannattaa seurata jäsentiedotteita ja varata retki allakkaan hyvissä ajoin!

Jäsenissä on Seuran tulevaisuus, joten toivon myös, että muistatte vinkata nuorille kollegoille Seurasta ja sen toiminnasta – metsätieteelliseen yhteisöön mahtuu mukaan!

Hyvää Metsätieteellistä vuotta 2022 toivottaen

Tuija Aronen

Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja

__________

New Year’s greetings from the Chair of our Society

Dear Members of the Finnish Society of Forest Science,

We are still living in the middle of the COVID19 pandemic, without a sign of return to everyday life in the near future. There has naturally been a lot of talk on the pandemic, but also forests have been in the focus of public discussion: The role of forests in the mitigation of climate change and loss of biodiversity, and as a source of renewable raw materials and well-being is a hot topic. In this discussion, science-based information and concurrent examination of different viewpoints is needed more than ever. The work done by the Finnish Society of Forest Science i.e., supporting forest research as well as everyone’s right to forest science has thus a great significance, and this work goes on despite of the pandemic.

Our Society’s call for grant applications will open again on 17 January 2022, and at the same time we are improving our publishing services by renewing our manuscript submission and peer-review system to Editorial Manager. With this change we aim to ease editorial work, as well as to offer a more fluent process to both authors and reviewers, in order to maintain the high quality of Finnish forest science publishing and open access to research results to everyone.

Despite the pandemic, Society’s field has actually grown: Human-Forest Relationship Research Club was established in 2021.  It and all the other Clubs belonging to the Society i.e., Forest Biology Club, Forest Economist Club, Silviculture Club, Forest Mensuration Club, and Technology Club represent multidisciplinary forest research and provide an excellent platform for science-based discussion on topical themes. I think this is actually seen as the popularity of the annual Forest Science Day.

Due to the pandemic, Forest Science Day has been organized already twice as a webinar, with a record audience. I hope, however, that in 2022 we could meet face-to-face. Not only in Forest Science Day, but also in a scientific excursion. In the answers to the query made to Society’s members just before the pandemic was a wish that the Society could organize excursions or travels, and this is now in planning: An excursion to Estonia by the end of summer, if allowed by the pandemic situation. Planning of the excursion will proceed along the year, so keep following information letters!

As a final point I would like to remind that the future of the Society is its members.  So do not hesitate to tell about the Finnish Society of Forest Science to your younger colleagues and ask them to join us!

Wishing You a Prosperous Forest Science Year 2022

Tuija Aronen

Chair of the Finnish Society of Forest Science

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat ovat haettavissa 17.1. – 18.2.2022

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 17.1.2022 ja päättyy 18.2.2022 klo 16.00. Hae apurahaa sähköisellä apurahahakujärjestelmällä (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net). Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.

Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on nyt kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun puolivälissä. Ilmoitamme myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti. Julkistamme apurahat Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 29.3.2022. Voit aloittaa apurahan käytön aikaisintaan 1.5.2022.

Muistutus: IUFRO-apurahoja haetaan suoraan Metsämiesten säätiöltä

Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteistyö Metsämiesten Säätiön kanssa IUFRO-toimintaan myönnettävien apurahojen arvioinnissa on loppunut. Suomen Metsätieteellinen Seura ei myönnä vuonna 2022 apurahoja IUFRO-toimintaan. Kaikkia apurahoja IUFRO-toimintaan haetaan suoraan Metsämiesten säätiön apurahahakuaikaan 1.12.2021 – 31.1.2022:

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022.html

Webinaarinauhoite apurahahausta

Järjestimme apurahan hakemisesta kiinnostuneille interaktiivisen webinaarin torstaina 21.1.2021 klo 10 ‑ 11. Esittelimme lyhyesti tärkeimmät ohjeet apurahan hakijalla, jonka jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä. Webinaarin kieli on englanti. Voit katsoa webinaarin nauhoituksen tästä linkistä.

Webinaarin passcode on OX$cQu3=

__________

Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 17 Jan. through 18 Feb. 2022

Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

The application for the grants will open on 17 January and close on 18 February 2022 at 16:00. The applications must be submitted using the electronic grant application system. Link to system will be activated at the opening of the application period: https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033

We kindly request you to read carefully the grant instructions on the web site of the Finnish Society of Forest Science. Please, note that the research plan for a research grant application must be written in the application form following the format given in the instructions.

Decision on the grants will be made by mid-March. We will notify grantees personally. We will publish the grants in the Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science on 29 March 2022. You may start using your grant from 1 May 2022.

Reminder: Make your application for a IUFRO grant directly to Metsämiesten säätiö

The cooperation of the Finnish Society of Forest Science with the foundation Metsämiesten säätiö on grants for IUFRO activities has ended. All application for grants for IUFRO activities must be made directly to Metsämiesten säätiö. The Finnish Society of Forest Science will not award any grants for IUFRO activities in 2022. Metsämiesten säätiö receives applications from 1 December 2021 through 31 January 2022 (instructions in Finnish):

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022.html

Webinar recording on grant applications

We organised an interactive webinar to all interested in applying a grant from our Society on Thursday 21 January 2021. We first gave a short presentation on the most important instructions for applicants and thereafter the participants may make questions. The webinar language was English. Use this link to watch the webinar recording.

The recording passcode is OX$cQu3=

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenten ja apurahan saajien oikeus ilmaiseen julkaisemiseen Silva Fennicassa

Edellisessä jäsentiedotteessa kerroimme Silva Fennican uusista artikkelimaksuluokista kirjoittajan kotimaan tuloluokan mukaan. Koska osa Seuran jäsenmaksutuotoista käytetään Silva Fennican julkaisukuluihin, tarjoamme tietyin ehdoin jäsenillemme mahdollisuuden julkaista yhden ilmaisen artikkelin vuosittain. Jäsenen on oltava käsikirjoituksen ensimmäinen kirjoittaja. Laskemme käsikirjoitukset lähetysvuoden mukaan eli jos jäsen lähettää kalenterivuoden aikana kaksi käsikirjoitusta ja molemmat hyväksytään julkaistavaksi, jälkimmäisestä on maksettava normaali Suomen artikkelimaksu 900 €. Käsikirjoituksen lähetysvuoden jäsenmaksu (edellisen vuoden jäsenmaksu tammikuussa) on oltava maksettuna, kun lähetät käsikirjoituksen. Mikäli julkaiseminen siirtyy seuraavalle vuodelle, myös julkaisuvuoden jäsenmaksu on maksettava ennen artikkelin julkaisemista. Kaikki jäsenten tarjoamat käsikirjoitukset tarkastetaan Silva Fennican normaalissa vertaisarvioinnissa.

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimusapurahaan sisältyy mahdollisuus julkaista apurahatyöhön perustuva artikkeli ilmaiseksi Silva Fennicassa. Käsikirjoitus on lähetettävä julkaisuharkintaan enintään 12 kuukautta apurahakauden päättymisen jälkeen, sen on perustuttava pääosin apurahalla tehtyyn tutkimukseen ja apurahan saajan on oltava ensimmäinen kirjoittaja. Kaikki apurahan saajien käsikirjoitukset tarkastetaan Silva Fennican normaalissa vertaisarvioinnissa.

__________

Right of the members and grantees of the Finnish Society of Forest Science for APC-free publication in Silva Fennica

We informed about the new article processing charge (APC) classes of Silva Fennica in our previous Information letter. The classes are based on the World Bank classification of country income. Because a part of the membership fees on our Society are used for funding Silva Fennica, our members have the possibility to publish an APC-free article per year. The member must be the first author of the manuscript. We count the manuscripts per year of submission. Thus, if a member submits two manuscripts during the same calendar year and both are accepted, the latter is subject to the APC of Finland, 900 €. The membership fee of the year of submission (previous year in January) must be paid on the date of submission. If the article is published on the following year, the membership fee of the year of publication must be paid before publication. All manuscript submitted by our members will be submitted to the normal peer-review of Silva Fennica.

A research grant of the Finnish Society of Forest Science includes the possibility to publish an APC-free article in Silva Fennica. The manuscript must be submitted not later than 12 months after the end of the grant period, it must be based mostly on research supported by the grant and the grantee must be the first author. All manuscripts of the grantees will be submitted to the normal peer-review of Silva Fennica.

__________

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 25.1.2022 / Annual meeting and seminar of Forest Biology Club on 25 Jan 2022

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari ”Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa” järjestetään 25.1.2022 klo 16.30 – 20.00 Aalto-yliopiston Töölön kampuksella (Runeberginkatu 14-16, Helsinki), salissa A311. Seminaari pidetään klo 16.30 – 19.00 ja vuosikokous klo 19.00 – 20.00. Seminaarin puhujat ovat: Panu Halme, Jyväskylän yliopisto, Matti Koivula, Luonnonvarakeskus, Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto, Timo Lehesvirta, Sitra ja Lauri Saaristo, Tapio Oy.

Klubin perinteinen kevätaspektiretki on tarkoitus järjestää toukokuussa. Seuraa tiedotteita ja tapahtumakalenteria (https://metsatiede.org/toiminta/tapahtumat/).

Annual meeting of the Forest Biology Club and seminar “Renewing forest certification standards and biodiversity in forestry” will be organised on 25 Jan 2022 from 16:30 through 20:00 in the Töölö Campus of Aalto University, Room A311 (Runebergin katu 14-16, Helsinki). Seminar will be from 16:30 through 19:00 and the annual meeting will follow. The seminar will be in Finnish.

The traditional spring aspect hike of the Club will be in May. Follow the information letters and the Calendar of Activities (https://metsatiede.org/en/activities/calendar-of-activities/).

__________

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 15.2.2022 / Annual meeting and seminar of Silviculture Club on 15 Feb 2022

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari ”Juuret ja metsänhoito” järjestetään 15.2.2022 Metla-talon Käpysalissa (Yliopistokatu 6, Joensuu) klo 12.00 – 16.00. Klubin jäsenille tarkoitettu vuosikokous pidetään klo 12.00 – 13.00 ja kaikille avoin seminaari seuraa klo 13.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään hybridinä. Ilmoittautuminen viimeistään 6.2.2022 tällä lomakkeella: https://www.lyyti.in/Juuriseminaari_Metsanhoitoklubi.

Seminaarin ohjelma

13.00                Avaus

13.05                Heljä-Sisko Helmisaari (Helsingin Yliopisto): Pohjoisten metsien juuridynamiikka – ajassa ja paikassa

13.30                Jussi Heinonsalo (Helsingin Yliopisto): Kasvien hiilisyötteen vaikutus maaperässä

13.50                Tapani Repo (Luke): Katsaus juurten tutkimusmenetelmiin ja niiden kehittämiseen

14.10                Kahvitauko

14.40                Taina Pennanen (Luke): Mykorritsat ja metsänuudistaminen

15.00                Eeva Terhonen (Luke): Juurten endofyyttiset mikrobit taimien kestävyyden lisäämisessä

15.20–15.40 Leena Finér (Luke): Loppuyhteenveto muiden puhujien kanssa – Juuret ja metsänhoito

Klubi suunnittelee kevätretkeä Savonlinnan seudulle 17.-18.5.2022. Seuraa tiedotteita ja tapahtumakalenteria.

Annual meeting of the Silviculture Club and seminar “Roots and silviculture” will be organised on 15 Feb 2022 in Room Käpy of Metla Building (Yliopistokatu 6, Joensuu). The annual meeting for the members of the Club will be from 12:00 through 13:00 and the seminar that is open for public will follow from 13:00 through 15:40. The seminar will be in Finnish. The programme is above. The event will be organised in hybrid mode. All interested participants must register at latest on 6 Feb 2022 using this link:

https://www.lyyti.in/Juuriseminaari_Metsanhoitoklubi

The Club plans a spring excursion to Savonlinna region from 17 through 18 May 2022. Follow the information letters and our Calendar of Activities.

__________

Taksaattoriklubin kevätkokous ja ‑seminaari 22.3.2022 / Spring meeting and seminar of Forest Mensuration Club on 22 March 2022

Taksaattoriklubin kevätkokous ja ‑seminaari järjestetään 22.3.2022 klo 9.00 ‑ 11.30 Teams-webinaarina. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulevat Seuran tapahtumakalenteriin. Klubi suunnittelee myös kaikille avointa seminaaria, jossa julkistetaan Juha Lapin avoimen lähdekoodin JLP ohjelmisto ja sen käyttöön tehty R-paketti. Ajankohta on kevättalvi 2022. Tästäkin tulee lisätietoa tapahtumakalenteriin.

Spring meeting and webinar of Forest Mensuration Club will be on 22 March 2022 from 9:00 through 11:30. The event will be organised with Teams. The programme and the registration link will be published in our Calendar of Activities. The Club is planning also an open seminar, in which the open source JLP programmes developed by Juha Lappi and the R package for their implementation will be published. The time will be later this spring. More information will be available in the Calendar of Activities.

_______________________________________________________________________________________

Kirjaa muistiin: Seuran kevätkokous 29.3.2022 / Mark your calendar: Spring meeting of our Society on 29 Mar 2022

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.3.2022 klo 15.00 alkaen hybriditilaisuutena. Fyysinen pitopaikka Helsingissä ja rekisteröitymislinkki etäosallistumista varten ilmoitetaan virallisessa kevätkokouskutsussa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään ääntömääräiset kevätkokousasiat, jaetaan apurahat ja opinnäytetyöpalkinnot sekä kuullaan opinnäytetyöpalkinnon saajan pitämä kevätkokousesitelmä.

The statutory Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be on 29 March 2022 from 15:00 as a hybrid event. The physical location in Helsinki and the registration link for remote participation will be given in the official invitation to the Spring meeting, at latest two weeks before the event. The agenda will include statutory Spring meeting items e.g., acceptance of the annual report and closing of books 2021, award of grants and thesis prizes and the Spring meeting talk by a winner or winners of thesis prize.

__________

Sydäntalven terveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

pekka . nygren {ät} metsatiede (.) org

Avoimet apurahahaut

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat ovat haettavissa 17.1. – 18.2.2022

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 17.1.2022 ja päättyy 18.2.2022 klo 16.00. Hae apurahaa uudistetulla sähköisellä apurahahakujärjestelmällä (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net). Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.


Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on nyt kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun puolivälissä. Ilmoitamme myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti. Julkistamme apurahat Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 29.3.2022. Voit aloittaa apurahan käytön aikaisintaan 1.5.2022.

IUFRO-apurahoja haetaan suoraan Metsämiesten säätiöltä

Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteistyö Metsämiesten Säätiön kanssa IUFRO-toimintaan myönnettävien apurahojen arvioinnissa on loppunut. Kaikkia apurahoja IUFRO-toimintaan haetaan suoraan Metsämiesten säätiön apurahahakuaikaan 1.12.2021 – 31.1.2022:

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022.html

Webinaarinauhoite apurahahausta

Järjestimme apurahan hakemisesta kiinnostuneille interaktiivisen webinaarin torstaina 21.1.2021 klo 10 ‑ 11. Esittelimme lyhyesti tärkeimmät ohjeet apurahan hakijalla, jonka jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä. Webinaarin kieli on englanti. Voit katsoa webinaarin nauhoituksen tästä linkistä.

Webinaarin passcode on OX$cQu3=

Hakuohjeet

Ennen hakemuksen laatimista Suomen Metsätieteelliselle Seuralle pyydämme sinua lukemaan huolellisesti:

Jäsentiedote – 3/2021 – Information letter

Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Syyskokouksen 9.12.2021 päätöksiä
 • Decisions of the Autumn Meeting 9 December 2021
 • Seuran julkaisusivuston uusiminen
 • Updates in the publication platform of our Society
 • Silva Fennian uudet artikkelimaksuluokat
 • New article processing charge classes of Silva Fennica
 • Retkeily Viroon 2022 / Excursion to Estonia in 2022
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Syyskokouksen 9.12.2021 päätöksiä

Seuran syyskokous pidettiin 9.12.2021 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella läsnäolotilaisuutena koronaturvallisin järjestelyin. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu Seuran toimintasuunnitelmasta 2022. Parin vuoden pandemiasta toipumisen jälkeen Seura lisää läsnäolotilaisuuksia, opettelee hybriditapahtumien järjestämisen ja seuraa juuri ennen pandemiaa toteutetun jäsenkyselyn tuloksia.

Kokouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat:

 • puheenjohtaja 2022: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
 • varapuheenjohtaja 2022: yliopistonlehtori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • hallituksen jäsenet 2022 – 2024: vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi, Pellervon taloustutkimus PTT ja erikoistutkija Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus (toinen kausi)

Seuran tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC). Koska kyseessä on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valittu. Toiminnantarkastajaksi valittiin tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus ja varatoiminnantarkastajaksi tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus.

Kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan: varsinaiset jäsenet 50 € vuodessa ja kannattajajäsenet 800 € vuodessa.

Toimintasuunitelma 2022:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/12/Toimintasuunnitelma_2022.pdf

_________

Decisions of the Autumn Meeting 9 December 2021

The Autumn Meeting of our Society was organised on 9 December 2021 in the Viikki Campus of the University of Helsinki. The meeting was a face-to-face event with COVID-19 safe measures. We had a lively discussion on the plan of activities 2022. After the two pandemic-marked years, the Society will organise face-to-face meetings, learn the hybrid meeting techniques and we will better observe the results of the members’ query, organised just a few weeks before to beginning of the pandemic.

The following elections were done in the meeting:

 • Chair 2022: Dr Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland
 • Vice Chair 2022: Dr Marjo Palviainen, University of Helsinki
 • board member 2022 – 2024: Dr Jani Laturi, Pellervo Economic Research PTT and Dr Sakari Tuominen, Natural Resources Institute Finland (second term)

Auditing community PricewaterhouseCoopers was elected as the Auditor of Accounts of the Society. Because the auditor is an auditing community, vice auditor was not elected. Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland, was elected as the Auditor of Activities and Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland, as the Vice-Auditor of Activities.

The annual membership fee will be retained at 50 € for ordinary members and at 800 € for supporting members.

Plan of activities 2022:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/12/Toimintasuunnitelma_2022.pdf

__________

Seuran julkaisualustan uusiminen

Tulevan vuoden alkupuolella julkaisemme uuden julkaisualustamme. Näkyvin muutos on käsikirjoitusten vastaanotto- ja vertaisarviointijärjestelmän vaihtuminen yhdeksän vuotta käytössä olleesta avoimen koodin OJS:stä (Open Journal Systems) monista tiedelehdistä tuttuun Editorial Manager ‑järjestelmään. Pääsyynä muutokseen on kirjoittajien ja etenkin tarkastajien tyytymättömyys OJS:n toimintaan. Sen epäselvät virheilmoitukset ovat johtaneet syötetyn tiedon häviämiseen ja välillä on ilmennyt selittämättömiä virheitä, jotka eivät jätä merkintää järjestelmän seurantalokiin. Lisäksi systeemi on ohjelmoitu niin, että osa pienistäkin muutoksista vaatii tietokannan muokkaamista. Sen voi tehdä vain järjestelmänvalvoja (IT-assistenttimme) ja muutos saattaa hävitä järjestelmäpäivityksessä.

Varsinainen julkaisusivustomme, jonka kautta luet Silva Fennicaa, Metsätieteen aikakauskirjaa tai Dissertationes Forestalesia, on toiminut moitteettomasti. Se on kuitenkin osittain linkitetty OJS:ään – tärkeimpänä linkkinä artikkelin metatietojen luku suoraan OJS:stä julkaisusivustolle. Se on siis ohjelmoitava uudelleen. Koska vuonna 2012 luotu ja 2016 muokattu sivusto on jo osin vanhaa ohjelmointitekniikkaa, päätimme uusia koodin kokonaisuudessaan. Jatkossa artikkelien julkaisusivusto on kokonaan itsenäinen käsikirjoitusjärjestelmästä. Julkaisusivuston muutokset näkyvät käyttäjälle vähäisinä, mutta pyrimme muutoksilla entistä parempaan luotettavuuteen, tietoturvaan ja hakukonelöydettävyyteen.

__________

Updates in the publication platform of our Society

We will publish our new publishing platform early next year. The most visible improvement will be the change of the manuscript submission and peer-review system from the open source OJS (Open Journal Systems) to Editorial Manager, which you probably have used with some other scientific journals. Main reasons for abandoning OJS after nine years of use is growing discontent among authors and reviewers on the functioning of the system. Unclear error messages have caused loss of content in the middle of upload and some errors have occurred without any mark in the system log. Some simple modification may require changes in the underlying data base. Only our system administrator may modify the data base and modifications may be lost in a following system upgrade.

Our publishing site, which you use for reading Silva Fennica, Metsätieteen aikakauskirja and Dissertationes Forestales, has worked well. However, it is partially linked with OJS. The most notable link is reading of article meta data from OJS to the publication page. Thus, it must be reprogrammed. The site was coded in 2012 and a major upgrade was done in 2016. Thus, we decided to recode completely the site. The new site will be totally independent from the manuscript processing system. Most changes in the publication pages will be invisible to the users. The new publication site will be even more secure and reliable than the current version and it will be better optimised for search engines.

__________

Silva Fennian uudet artikkelimaksuluokat

Silva Fennica siirtyy käyttämään artikkelimaksuporrastusta kirjoittajien kotimaan tulotason mukaan. Käytämme artikkelimaksun määrittelyssä aina Maailmanpankin luokitusta käsikirjoituksen vastaanottopäivänä. Maksun määrittelee ensimmäisen ja vastuukirjoittajan organisaation kotimaa. Uudet maksuluokat ovat:

 • Korkean tulotason maat: 900 €
 • Ylemmän keskituloluokan maat: 600 €
 • Alemman keskituloluokan ja alhaisen tulotason maat: ilmainen

Uudistuksen tavoitteena on houkutella enemmän käsikirjoituksia ylemmän keskituloluokan tärkeistä metsätalousmaista, joista Brasilia yksin tuottaa 10 % maailman metsätieteellisistä julkaisuista. Korkean tulotason maiden uusi maksu (100 € korotus nykyiseen) koskee 1.2.2022 ja sen jälkeen vastaanotettuja käsikirjoituksia. Ylemmän keskituloluokan maiden uusi maksuluokka (200 € alennus nykyiseen) koskee kaikkia vuonna 2022 julkaistavia artikkeleita, jotka on otettu vastaan 1.7.2021 tai sen jälkeen.

Seuran jäsenten oikeus yhteen ilmaiseen artikkeliin vuosittain ensimmäisenä kirjoittajana pysyy voimassa.

__________

New article processing charge classes of Silva Fennica

Silva Fennica will introduce new article processing charge (APC) classes. The APC will be determined according to first and corresponding author’s organisations’ home country. The World Bank classification on the day of submission will be applied. The new APC classes are:

 • High income countries: 900 €
 • Upper-middle income countries: 600 €
 • Lower-middle income and low income countries: free

The aim of the new APC classes is to attract more submissions from important upper-middle income forestry countries. For example, Brazil alone produces 10 % of World’s forestry publications. The new APC for high income countries (100 € up from current level) will be effective for manuscripts submitted on or after 1 February 2022. The new APC for upper-middle income countries (200 € down from current level) will be applied for manuscripts published in 2022 and received on or after 1 July 2021.

The right of the members of our Society to publish a free article per year as the first author will remain.

__________

Retkeily Viroon 2022 / Excursion to Estonia in 2022

Seuran syyskokous päätti hallituksen esityksestä, että teemme vuonna 2022 metsätalous- ja tutkimusaiheisen retkeilyn Viroon. Retkeily järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 30 ja osallistujamäärän ylärajana on bussillinen matkalaisia. Pääyhteistyökumppanimme on Viron maatalousyliopiston metsätalouden laitos. Ohjelmaan on suunniteltu myös vierailu Tarton yliopistossa ja Viron metsähallituksessa, maastokohteita unohtamatta. Suunniteltu ajankohta on kolmen päivän retkeily elokuussa. Retkeilyn tarkempi suunnittelu aloitetaan ensi vuoden alussa ja tiedotamme järjestelyjen edistymisestä ennen kaikkea jäsentiedottein, mutta valitut palat tulevat myös Twitter-tilillemme @MetsatSeura.

The Autumn Meeting decided, on proposal of the Board of our Society, that we will organise a forest and science excursion to Estonia in 2022. The minimum number of participants will be 30 and the upper limit will be a busful of excursionists. Our main collaborator is the Forestry Department at the Estonian University of Life Sciences. We are planning also visits to the University of Tartu and Estonian State Forest Management Centre, and several field sites. Initially, we are planning a three-day excursion in August. The detailed excursion planning will begin early next year. We will inform you with information letters and the best pieces will appear on our Twitter account @MetsatSeura.

_________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Back Tomas Erssonin, Mikko-Pekka Hanskin, Jani Laturin, Taina Lundellin, Olavi Lylyn, Robert Prinzin, Olli-Pekka Ruuskasen, Meri Siljaman, Sini Silvanin ja Kari Väätäisen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome the new members of the Society, Back Tomas Ersson, Mikko-Pekka Hanski, Jani Laturi, Taina Lundell, Olavi Lyly, Robert Prinz, Olli-Pekka Ruuskanen, Meri Siljama, Sini Silvan and Kari Väätäinen to participate actively in our activities.

__________

Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

pekka {.} nygren [ät] metsatiede {.} org

Kutsu syyskokoukseen 9.12.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 9.12.2021 klo 15.00 alkaen Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, Metsätieteiden talon (Latokartanonkaari 7) huoneessa 340. Kokous on tarkoitettu Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja.

Käsiteltävät asiat

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.   Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022.

6.   Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2022 sekä kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten Matleena Kniivilän ja Sakari Tuomisen tilalle kaudelle 2022 – 2024. Seuran sääntöjen 6 § mukaan Matleena Kniivilää ei voi valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

 • puheenjohtaja 2022: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
 • varapuheenjohtaja 2022: yliopistonlehtori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • hallituksen jäsenet 2022 – 2024: vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi, Pellervon taloustutkimus PTT ja erikoistutkija Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.   Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2022. Ehdotukset ovat:

 • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus
 • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

9.   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

 • Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren@metsatiede.org) 25.11.2021 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 19.11.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2022: https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/11/Syyskokous_211209_Toimintasuunnitelmaluonnos_2022.pdf

Talousarvioluonnos 2021: https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/11/Syyskokous_211209_Talousarvioluonnos_2022.pdf

Jäsentiedote – 2/2021 – Information letter

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.
Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Tarjoa esitystä Metsätieteen päivään 26.10.2021
 • Call for talk proposals to Forest Science Day 26 October 2021
 • Kevätkokouksen 6.4.2021 päätöksiä / Decisions of the Spring meeting 6 April 2021
 • Seuran tiedelehtien avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset
 • Openness and transparency guidelines of the journals of our Society
 • Uusia jäseniä / New members

Tarjoa esitystä Metsätieteen päivään 26.10.2021

Vuoden 2021 Metsätieteen päivä järjestetään 26.10.2021 webinaarina. Tänä vuonna Metsätieteen päivä kuuluu Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmistoon.

Tutkittu tieto ja metsien käyttö

Metsätieteen päivässä tarkastellaan tutkitun tiedon roolia metsien käytön kehittämisessä ja käytännöissä. Aamupäivän yhteiskokouksessa tarkastellaan mikä on tieteellisen tiedon rooli metsätaloudessa, tutkimusta EU:n metsäpolitiikan takana, kuullaan ekologin arvio metsänhoidon suosituksista ja tarkastellaan Suomen metsänhoidon tulevaisuutta tutkimustiedon valossa. Aamupäivän lopuksi kaikki alustajat keskustelevat yhdessä alustusten teemoista ja vastaavat yleisön kysymyksiin ja kommentteihin.

Tarjoa esitystä iltapäivän rinnakkaissessioon

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaissessiota, joissa tarkastellaan tutkimustiedon soveltamista metsätalouden monimuotoisella kentällä. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia tai kokemuksia tutkitun tiedon soveltamisesta metsien käytössä? Tule kertomaan uusista tutkimustuloksistasi tai siitä, miten hyödynnät tutkittua tietoa käytännön työssä yhteen iltapäivän rinnakkaissessioista. Takaraja esityksen tarjoamiselle on 22.8.2021. Kaikki esityskutsut löytyvät tästä linkistä.

Aamupäivän ohjelma on vahvistettu

9.00-9.05 Metsätieteen päivän avaus, Marjo Palviainen, Suomen Metsätieteellinen Seura
9.05-9.40 Tieteellinen tieto: epävarmanakin ylivoimainen, mutta yksinään riittämätön perusta metsätaloudelle, Heikki Hänninen, Zhejiang A&F University, Hangzhou, China
9.40-10.10 Tutkimustieto EU:n politiikan tukena, Lauri Hetemäki, Helsingin yliopisto
10.10-10.40 Metsänhoidon suositukset metsäekologisen tiedon valossa, Tuomas Aakala, Itä-Suomen yliopisto
10.40-11.00 Tauko
11.00-11.30 Suomen metsänhoidon tulevaisuus tutkimustiedon valossa, Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
11.30-12.15 Yleiskeskustelu, Aamupäivän puhujat; puheenjohtaja Risto Päivinen, Tapio oy


Call for talk proposals to Forest Science Day 26 October 2021

This year, the Forest Science Day will be organised on 26 October 2021 as a webinar. The Day will part of the programme of the Year of Research-based Knowledge.

Research-based knowledge in the use of forests

The topic of current year’s Forest Science Day deals with the role of the research-based knowledge in the use of forests, both current practices and future developments. In the talks of the morning plenary session, we hear about the role of research-based knowledge in forestry, research as a basis for EU forest policy, an ecologist’s view on Finnish forest management recommendations and the future challenges of Finnish forest management in the light of research. The plenary speakers will join a common discussion with the audience at the end of the plenary.

Submit your talk proposal to one of the afternoon parallel sessions

The science clubs of the Finnish Society of Forest Science will organise six parallel sessions in the afternoon for discussing the applications of research-based forest knowledge in the diverse field of forestry. Do you have new research results or experiences on the application of research in the forestry practice? Propose a talk on your research or experiences in one of the afternoon parallel sessions. The links to all session calls are available from this link.

The main language of the Forest Science Day is Finnish but we also welcome talks in Swedish or English. English version of the call is available to the session of the Forest Mensuration Club and the Human-Forest Relations Club. Other calls are written in Finnish only. If you cannot read Finnish, do not hesitate to contact the contact person of the session indicated on each call page. The deadline for sending the proposals is 22 August 2021.

Morning plenary programme is confirmed

9:00-9:05 Opening of the Forest Science Day, Marjo Palviainen, Finnish Society of Forest Science
9:05-9:40 Scientific knowledge: Superior basis for forestry yet not sufficient alone, Heikki Hänninen, Zhejiang A&F University, Hangzhou, China
9:40-10:10 Research support for EU forest policy, Lauri Hetemäki, University of Helsinki
10:10-10:40 Forest management recommendations in the light of research-based knowledge on forest ecology, Tuomas Aakala, University of Eastern Finland
10:40-11:00 Break
11:00-11:30 Future of Finnish forest management in the light of research-based knowledge, Heli Peltola, University of Eastern Finland
11:30-12:15 Common discussion with all plenary speakers, chair Risto Päivinen, Tapio Ltd.


Kevätkokouksen 6.4.2021 päätöksiä / Decisions of the Spring meeting 6 April 2021

Seuran kevätkokous pidettiin 6.4.2021 etäyhteydellä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus Seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa hyväksyttiin myös Seuran sääntömuutosesitys. Seuran jäsenkokouksia on pidetty etäyhteydellä COVID 19 pandemian takia voimassaolevan poikkeuslain nojalla, mutta jatkossa etäosallistumismahdollisuus on kirjattu Seuran sääntöihin. Kokouksessa Seuran hallitusta täydennettiin valitsemalla erikoistutkija Heikki Ovaskainen (Metsäteho oy) edesmenneen Arto Kariniemen tilalle. Kokouksessa julkistettiin myös vuoden 2021 apurahan saajat ja myönnettiin opinnäytetyöpalkinnot:

 • MMT Jiri Pyörälä, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyöstä ”Assessing wood properties in standing timber with laser scanning”. https://doi.org/10.14214/df.295
 • MMT Kaisa Rissanen, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyöstä ”Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics”. https://doi.org/10.14214/df.283
 • MMM Hanna Joronen, Itä-Suomen yliopisto, pro gradu –työstä ”Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla”. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573

The Spring meeting of our Society was on 6 April 2021 with remote connection. Closing of books 2020 was confirmed and the members present in the meeting decided to discharge the board members and other liables from responsibility on activities in 2020. The meeting accepted also changes in the by-laws of the Society. Members’ meetings of the Society have been organised recently with remote connection based on a special law in response to the COVID 19 pandemic. New by-laws allow remote participation in the members’ meetings also under normal circumstances. Special researcher Heikki Ovaskainen (Metsäteho Ltd.) was elected to the board of the Society for replacement of Arto Kariniemi who passed away in March. The names of the grantees 2021 were published in the meeting. Thesis prizes were awarded to:

 • Dr Jiri Pyörälä, University of Helsinki for doctoral dissertation “Assessing wood properties in standing timber with laser scanning” https://doi.org/10.14214/df.295
 • Dr Kaisa Rissanen, University of Helsinki for doctoral dissertation “Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics” https://doi.org/10.14214/df.283
 • Ms Hanna Joronen, University of Eastern Finland for M.Sc. thesis “Factors affecting bending strength and modulus of elasticity in juvenile and mature wood of downy birch and modelling them with linear mixed-effect models” https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573 (in Finnish)

Seuran tiedelehtien avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset

Suomen Metsätieteellinen Seura on ollut avoimen tieteen tienraivaaja, joka on vaalinut jokamiehen oikeutta metsätieteeseen vuodesta 1998, jolloin Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan artikkelitekstien avoin julkaiseminen Internetissä alkoi. On aika ottaa seuraava askel kohti avoimen tieteen tavoitteita parantamalla tiedelehtiemme artikkeleiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Silva Fennica on ottanut tammikuun 2021 alussa käyttöön kansainvälisen Center for Open Sciencen läpinäkyvyys- avoimuussuositukset (Transparency and Openness Promotion – TOP – guidelines; https://www.cos.io/our-services/top-guidelines) tasolla 1. Metsätieteen aikakauskirja seuraa heinäkuun 2021 alusta alkaen.

Tasolla 1 sekä Metsätieteen aikakauskirja että Silva Fennica esittävät kirjoittajaohjeissaan selkeästi toivotun tutkimusmateriaalien, -datan ja koodin avoimuuden sekä ohjeistavat läpinäkyvään kirjoittamiseen. Siihen kuuluvat mm. ohjeet nimistölähteistä ja maaperäluokituksista. Rohkaisemme myös julkaisemaan tärkeitä toistotutkimuksia, jotka auttavat vahvistamaan tai hylkäämään uusia tutkimustuloksia. Silva Fennicassa on uusi vertaisarvioitu artikkelityyppi, Data note, jossa voi kuvailla luotettavaan tietokantaan tallennetun tutkimusdatan. Kuvaus sisältää selkeän ja kattavan datan kuvauksen: aineiston keräämisen yksityiskohdat (otanta, mittaukset, datan muokkaukset, poisjätetyt havainnot jne.), datan sisällön, mahdolliset käyttötarkoitukset ja data saavutettavuutta varten tarvittavat metatiedot. Data note artikkelin julkaiseminen auttaa tutkijaa meritoitumaan datan avaamisesta.

Tammikuun 2024 alusta alkaa tiedelehtiemme uusi aika, kun siirrymme TOP-suositusten tasolle 2. Taso 2 tarkoittaa, että tutkimusmateriaalien, -datan ja koodin on oltava avoimia julkaisemisen ehtona. Avoimuudesta voidaan luopua hyvistä syistä, esimerkiksi yksityisyyden suojan tai uhanalaisten eliölajien suojelun takia. Käsikirjoituksen on seurattava viittaus- ja nimistöohjeita vertaisarvioinnin ehtona.

Uusien ohjeiden tavoitteena on parantaa tutkimuksen avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta. Odotamme, että tämä johtaa lopulta parempaan tutkimukseen metsien ja ihmisten hyväksi. Uudet ohjeet päivitetään Metsätieteen aikakauskirjan sivustolle kesäkuun aikana viimeisen oikolukemisen jälkeen. Sivustolle tulee alasvetovalikot ”Kirjoittajaohjeet” ja ”Lehden käytänteet” kuten Silva Fennican sivustolla. Kaksi kattavaa tiivistelmää uusista ohjeista on julkaistu Pekka Nygrenin (https://doi.org/10.14214/sf.10411) ja Lauri Mehtätalon (https://doi.org/10.14214/sf.10257) Silva Fennicaan kirjoittamissa pääkirjoituksissa.


Openness and transparency guidelines of the journals of our Society

Finnish Society of Forest Science has been a trailblazer of open science, cherishing Everyone’s Right to Forest Science since 1998 when the open publishing of full text articles of Silva Fennica and Metsätieteen aikakauskirja began in the Internet. It is time to take the next step towards open science with enhanced transparency and reproducibility of the articles published in our journals. From the beginning of 2021, Silva Fennica has applied the Transparency and openness promotion (TOP) guidelines of the Center for Open Science (https://www.cos.io/our-services/top-guidelines) at level 1. Metsätieteen aikakauskirja will follow starting July 2021.

Level 1 of the guidelines means that both Silva Fennica and Metsätieteen aikakauskirja articulate what kind of openness is desirable for research materials, data and code, and give instructions for transparent writing – including standards for nomenclature, soil classification etc. We also encourage submission of significant replication studies for verifying new research results. Silva Fennica has also a new peer-reviewed article type, Data note, for describing a data set deposited to a trusted open repository. They contain a clear and exhaustive description of the dataset: Details of data collection (sampling, measurements, all possible modifications, exclusions if any, etc.), its content, its potential use, and all the metadata required to access the dataset. Publishing a Data note will help scientists to get the well-earned merit for opening data.

A new era will open from 1 January 2024 onwards, as our journals will move to level 2 of TOP guidelines. Level 2 will mean that materials, data and code must be open as a condition for publishing an article. Exceptions may be accepted for good reasons e.g., for protecting privacy or threatened species. The manuscript must adhere to the citation and nomenclature guidelines before peer-review.

The objective of the new guidelines is to improve research openness, transparency and reproducibility. We expect that finally this will lead to better science for the benefit of forests and people. You can read the new “Author guidelines” and “Journal policies” by clicking the respective top panel buttons in the website https://silvafennica.fi. Comprehensive synopses are provided in the editorials of Silva Fennica’s Managing Editor Pekka Nygren (https://doi.org/10.14214/sf.10411) and Associate Editor for Biometry and Methods Lauri Mehtätalo (https://doi.org/10.14214/sf.10257).


Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Markus Haakanan, Tuulikki Hallan, Reetta Karhunkorvan, Kirsi Laurénin, Tanja Pyhäjärven ja Harri Siiskosen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome the new members of the Society, Markus Haakana, Tuulikki Halla, Reetta Karhunkorva, Kirsi Laurén, Tanja Pyhäjärvi and Harri Siiskonen to participate actively in our activities.


Kesäterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
pekka . nygren [ät] metsatiede . org

Ihmistieteiden näkökulma metsiin – uusi tieteenalakerho perustettu

Humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta edistävä Metsäsuhdeklubi on hyväksytty Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. Uusi tieteenalakerho täydentää Suomen Metsätieteellisen Seuran toimintaa ihmistieteellisen tutkimuksen näkökulmilla ja tieteidenvälisellä vuorovaikutuksella.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista suomalaista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimuksessa tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen metsäsuhteita sekä sitä, miten nämä suhteet vaikuttavat historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä ihmisiin että metsiin ja niiden käyttöön.

Metsäsuhdeklubi on perustettu edistämään ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta (metsäsuhdetutkimusta) ja sen vuorovaikutusta metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja metsien käytön kanssa. Ihmistieteellisellä metsiin liittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Metsäsuhdeklubi toimii metsäsuhdetutkijoiden ja -yhteisöjen yhdyssiteenä sekä osallistuu metsäsuhteisiin kohdistuvan opetuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen.  Metsäsuhdeklubi avaa metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua osana yhteiskuntaa, sen toimintaa ja kulttuureja ja lisää siten ihmistieteellisen metsiin liittyvän tutkimuksen tuntemusta.

Ihmisen suhdetta metsään tutkii Suomessa laaja joukko tutkijoita eri tieteenaloilta. Monitieteisiin tutkimushankkeisiin osallistuu myös taiteentekijöitä. Tutkijat ja taiteilijat ovat verkostoituneet vuonna 2020 avoimeksi, matalan kynnyksen Metsäsuhdetutkimusverkostoksi. Tiiviissä yhteistyössä toimivat Metsäsuhdeklubi ja Metsäsuhdeverkosto on tarkoitettu kaikille ihmistieteellisestä, metsään liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille tai sitä tekeville.

Metsäsuhdeklubi toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Liittyä voi ottamalla yhteyttä klubin puheenjohtaja Jaana Laineeseen.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Jaana Laine, dosentti, VTT, MMM, yliopistonlehtori, talous- ja sosiaalihistoria, Helsingin yliopisto, jaana . laine (at) helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Kirsi Laurén, dosentti, FT, yliopisto-opettaja, kulttuurintutkimus, Itä-Suomen yliopisto, kirsi . lauren (at) uef.fi

Apurahan saajat / Grantees 2021

Tutkimusapurahat / Research grants

Adnan, 11 832 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon rahastosta
Predicting tree diameter distributions in direct airborne laser scanning detected forest structural type

Man Hu, 17 748 € A.K. Cajanderin rahastosta
Assessing the applicability of the process-based forest growth model PREBAS for multilayered forest

Laura Matkala, 8 240 € A.K. Cajanderin rahastosta
Pienaukkohakkuiden vaikutus pohjoisten metsien mikroilmastoihin, kasvillisuuteen ja orgaanisen aineen hajontaan

Virpi Stenman, 11 832 € Helvi ja Vilho Holopaisen rahastosta
Julkisin varoin tuotetun metsävaratiedon epävarmuustekijät

Paula Thitz, 23 664 € Juhlarahastosta
Lämpenevän ilmaston vaikutukset havupuiden kondensoituneiden tanniinien koostumukseen ja bioaktiivisuuteen

Yhteensä / Total 73 316 €

Matka-apurahat / Travel grants

Wei He, 170 € A.K. Cajanderin rahastosta
16th International Peatland Congress, online, 3.-6.5.2021

Lukas Kohl, 2 500 € Juhlarahastosta
American Geophysical Union Fall Meeting, New Orleans, LA, USA, 12.-17.12.2021

Timo Pitkänen, 1 225 € Werner Cajanuksen rahastosta
SilviLaser, Wien, Austria, 29.9.-1.10.2021

Yhteensä / Total 3 895 €

Muut apurahat / Other grants

Jaana Laine, 1 000 € Juhlarahastosta
Metsästä yhteiskuntaan – Metsäntutkimuslaitos 1917 – 2012 -historiateoksen digitointi vapaasti saatavaksi e-kirjaksi

Yhteensä / Total 1 000 €

Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Jiri Pyörälälle, Kaisa Rissaselle ja Hanna Joroselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria.

Vuoden 2021 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 6.4.2021. Väitöskirjapalkinnon saajat pitivät työstään kevätkokousesitelmän, jonka nauhoite ladataan katsottavaksi tälle sivulle.

Väitöskirjapalkinto

Jiri Pyörälä, Helsingin yliopisto. Assessing wood properties in standing timber with laser scanning. https://doi.org/10.14214/df.295

Jiri Pyörälän väitöskirja kuuluu metsänarvioimistieteen ja metsien kaukokartoituksen tutkimusalaan, mutta työssä on mukana monitieteellinen aspekti hänen tarkastellessaan puustoa puuteknologian ja puutieteen näkökulmasta. Jiri Pyörälän työ on innovatiivinen ja se vie metsien kaukokartoitusta uusille urille. Traditionaalisesta metsien kaukokartoituksesta, jossa metsää tarkastellaan ilmasta tai avaruudesta, ja jossa tarkastelun kohteena on metsikkö tai yksittäinen puu, Jiri Pyörälän työssä siirrytään tarkastelemaan metsää sen sisältä puiden osien tasolla. Jiri Pyörälän työssä tarkastellaan sellaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida in situ puukohtaisesti sellaisia puuston ominaisuuksia, joita kaukokartoitukseen perustuvassa metsänarvioinnissa on aiemmin kuvattu lähinnä yleistettyjen mallien kautta. Pyörälän työn esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota aiheen omaperäisyyteen ja kompleksisen tutkimusongelman hallintaan. Väitöskirja on hyväksytty 2020 kiittävin arvosanoin. Se on suhteessa nykyvaatimuksiin laaja koostuen viidestä osajulkaisusta, joissa kaikissa Jiri Pyörälä on ensimmäinen kirjoittaja. Toisaalta väitöstyö on tarkoituksenmukaisesti rajattu ja selkeä kokonaisuus.

Jiri Pöyrälän väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 295. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Jiri Pyörälä piti Seuran kevätkokouksessa esityksen palkitusta väitöskirjastaan. Nauhoite on katsottavissa täältä.

Kaisa Rissanen, Helsingin yliopisto. Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics. https://doi.org/10.14214/df.283

Kaisa Rissanen on selvittänyt väitöskirjassaan ympäristötekijöiden ja puun fysiologian vaikutusta männyn pihkan toiminnassa ja puun haihtuvien hiiliyhdisteiden (BVOC) emissioissa. Tulosten avulla voidaan parantaa VOC malleja ja ymmärtää paremmin ympäristötekijöiden vaikutusta männyn puolustuskykyyn. BVOC päästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen, sillä ne muuttavat kasvihuonekaasujen dynamiikkaa ilmakehässä, esim. pidentävät metaanin pysyvyyttä ilmakehässä sekä vaikuttavat aerosolipilvien muodostumiseen ja albedoon. Väitöskirja on innovatiivinen, sillä puun rungosta tapahtuvia BVOC-mittauksia on tehty vasta vähän ja työssä on kehitetty uusia menetelmiä: pihkan painetta mitattiin painemittareilla ja BVOC-emissioita jatkuvatoimisella massaspektrometrillä ja dynaamisella kammiosysteemillä. Kaisa Rissasella on ollut menetelmän kehityksessä, datan analysoinnissa ja raportoinnissa itsenäinen rooli. Tulosten analysoinnissa on käytetty mm. SEM-malleja (Structural equation models), joilla on voitu selvittää ympäristötekijöiden vaikutusta (interaktiot, kausaalisuhteet, suorat ja epäsuorat vaikutukset) BVOC-emissioihin. Väitöskirja on hyväksytty arvosanalla kiittäen hyväksytty. Väitöskirja koostuu 4 artikkelista, joissa kaikissa Kaisa Rissanen on ensimmäinen kirjoittaja.

Kaisa Rissasen väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 283. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Kaisa Rissanen piti Seuran kevätkokouksessa esityksen väitöskirjastaan. Esityksen nauhoite on katsottavissa täältä.

Pro gradu ‑palkinto 

Hanna Joronen, Itä-Suomen yliopisto. Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573

Hanna Jorosen työn erikoistumisalana on metsä-, energia- ja puuteknologia. Työ on laajahko kokonaisuus gradutyöksi (77 s.). Hanna Joronen on perehtynyt laajasti tutkimusalan kirjallisuuteen ja hyödyntää sitä erinomaisesti työn tulosten tarkastelussa. Työ sisältää vaativaa aineiston analysointia lineaarisella sekamallitekniikalla, mikä on gradutyölle poikkeuksellisen hyvin toteutettu. Työn esitystapa, kieliasu ja viimeistely on toteutettu erinomaisesti. Hanna Joronen osoittaa työssään laajojen aineistojen hallintaa ja analysointia, ja kypsyyttä käsitellä omia tutkimustuloksiaan aikaisemman tutkimuksen valossa.