Changes in the Editorial Office

Professor Teppo Hujala form the University of Eastern Finland steps down from his responsibilities as the Editor-in-Chief of Metsätieteen aikakauskirja, the scientific journal of Finnish Society of Forest Science that is published in national languages of Finland. He served one five-year term. The new EiC is Senior Lecturer Risto Kasanen from the University of Helsinki. Finnish Society of Forest Science thanks Teppo for his excellent service for multilingual science publishing and welcomes Risto to continue the work for Everyone’s Right to Forest Science.

Managing Editor Pekka Nygren and Editor Karipekka Byman continue with their tasks.

Invitation to the autumn meeting on 30 November 2023

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Thursday 30 November 2023 at 15:00 in Room 505 of the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki). The meeting is open for all ordinary and honorary members of the Society, and to the representatives of supporting members who must present an authorisation from the supporting member. Registration for remote participation is closed. The registered delegates will receive the Zoom link soon.

Programme

1.   Opening of the meeting

2.   Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3.   Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4.   Acceptance of the programme.

5.   Confirmation of the Plan of activities 2024, Budget 2024 and the membership fee for 2024.

6.   Election of the chair and vice-chair of the Society for 2024 and two board members for term 2024 – 2026. The proposal of a work group searching for candidates is:

 • Chair 2024: Assistant Professor Marjo Palviainen, University of Helsinki
 • Vice Chair 2024: Research Professor Liisa Tyrväinen, Natural Resources Institute Finland
 • board members 2024 – 2026: Dr Heikki Ovaskainen, Metsäteho Ltd. and Dr Virpi Virjamo, University of Eastern Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

7.   Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2023. The proposal:

 • Auditor of Accounts: Audit society Tiliextra Ltd.
 • Because the auditor is an audit society, vice-auditor is not elected.
 • Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland
 • Vice-Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

8. Information on data openness practices in the journals of the Society from 1 Jan 2024 onwards.

9.   Other possible items: If a member wants to propose a topic that requires a decision of the Autumn meeting of the Society, they should send an e-mail detailing the topic to the Executive Manager of the Society (pekka.nygren@metsatiede.org) at latest on 16 November 2023. Discussion topics may be proposed also after that, at latest on site at the time of the acceptance of the meeting programme.

10. Closure of the meeting

Helsinki, 9 November 2023

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices

Draft of the plan of activities 2024 (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-toimintasuunnitelmaluonnos-2024.pdf

Draft of the budget 2024 (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-talousarvioehdotus-2024.pdf

Information letter – 2/2023 – Jäsentiedote

Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download the printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Kutsu syyskokoukseen 30.11.2023
 • Invitation to autumn meeting on 30 Nov 2023
 • Ennakkotieto: Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat ovat haettavissa 22.1. – 16.2.2024
 • Finnish Society of Forest Science will receive grant applications from 22 Jan through 16 Feb 2024
 • Metsätieteiden päivän 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” nauhoitteet ovat Seuran verkkosivulla
 • Recordings of the talks of the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” are on Society’s web site
 • Tiedeklubi ”Metsäkato Suomessa” 15.11.2023
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset
 • Honorary medals of the Finnish Society of Forest Science
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Kutsu syyskokoukseen 30.11.2023

Suomen Metsätieteellisen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.11.2023 klo 15.00 alkaen Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 505. Kokous on tarkoitettu Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja. Kokoukseen voi osallistua myös etänä ilmoittautumalla viimeistään 28.11.2023 tällä linkillä:

https://link.webropolsurveys.com/S/C46985AEF4FD1391

Käsiteltävät asiat

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.   Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024.

6.   Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2024 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2024 – 2026. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

 • puheenjohtaja 2024: apulaisprofessori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • varapuheenjohtaja 2024: tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus
 • hallituksen jäsenet 2024 – 2026: erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho oy ja (täydennetään myöhemmin)

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.   Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2024. Ehdotukset:

 • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö Tiliextra oy
 • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus
 • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8.   Seuran julkaisusarjojen vuoden 2024 alusta voimaan tuleva datan avoimuuskäytäntö.

9.   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat: Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren [at] metsatiede.org) 16.11.2023 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myöhemminkin, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 8.11.2023

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2024:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-toimintasuunnitelmaluonnos-2024.pdf

Talousarvioluonnos 2024:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-talousarvioehdotus-2024.pdf

__________

Invitation to autumn meeting on 30 Nov 2023

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Thursday 30 November 2023 at 15:00 in Room 505 of the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki). The meeting is open for all ordinary and honorary members of the Society, and to the representatives of supporting members who must present an authorisation from the supporting member. Remote participation will be possible by registering through this link at latest on 28 November 2023:

https://link.webropolsurveys.com/S/C46985AEF4FD1391

Programme

1.   Opening of the meeting

2.   Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3.   Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4.   Acceptance of the programme.

5.   Confirmation of the Plan of activities 2024, Budget 2024 and the membership fee for 2024.

6.   Election of the chair and vice-chair of the Society for 2024 and two board members for term 2024 – 2026. The proposal of a work group searching for candidates is:

 • Chair 2024: Assistant Professor Marjo Palviainen, University of Helsinki
 • Vice Chair 2024: Research Professor Liisa Tyrväinen, Natural Resources Institute Finland
 • board members 2024 – 2026: Dr Heikki Ovaskainen, Metsäteho Ltd. and TBC

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

7.   Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2023. The proposal:

 • Auditor of Accounts: Audit society Tiliextra Ltd.
 • Because the auditor is an audit society, vice-auditor is not elected.
 • Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland
 • Vice-Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

8. Information on data openness practices in the journals of the Society from 1 Jan 2024 onwards.

9.   Other possible items: If a member wants to propose a topic that requires a decision of the Autumn meeting of the Society, they should send an e-mail detailing the topic to the Executive Manager of the Society (pekka.nygren [at] metsatiede.org) at latest on 16 November 2023. Discussion topics may be proposed also after that, at latest on site at the time of the acceptance of the meeting programme.

10. Closure of the meeting

Helsinki, 8 November 2023

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:

Draft of the plan of activities 2024 (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-toimintasuunnitelmaluonnos-2024.pdf

Draft of the budget 2024 (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-talousarvioehdotus-2024.pdf

__________

Ennakkotieto: Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat ovat haettavissa 22.1. – 16.2.2024

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 22.1.2024 ja päättyy 16.2.2024 klo 16.00. Hae apurahaa sähköisellä apurahahakujärjestelmällä (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net). Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.

Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä.

Ajantasaiset hakuohjeet ladataan tammikuussa 2024 sivulle Apurahat.

__________

Finnish Society of Forest Science will receive grant application from 22 Jan through 16 Feb 2024

Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

The application for the grants will open on 22 January and close on 16 February 2024 at 16:00. The applications will be submitted using the electronic grant application system (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033). Link to system will be activated at the opening of the application period.

We kindly request you to read carefully the grant instructions on the web site of the Finnish Society of Forest Science. Please, note that the research plan for a research grant application must be written in the application form following the format given in the instructions.

Ukrainian forest scientist affiliated to a Finnish research organisation or pursuing doctoral studies in a Finnish university are encouraged to apply.

Updated application instructions will be uploaded in early January to page Grants.

__________

Metsätieteiden päivän 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” nauhoitteet ovat Seuran verkkosivulla

Tämän vuoden Metsätieteiden päivä järjestettiin 25.10.2023 yleisteemalla ”Ilmastonmuutos metsässä”. Käsittelimme aihetta ilmasto- ja kasvillisuusmallien tuloksia ja hiilinielukeskustelua laajemmin. Kiinnitimme huomiota ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksiin, tulevaisuuden ennustamisen epävarmuustekijöihin, ihmisten ja metsien suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen, luontokadon hillinnän ja puuntuotannon synergistisiin ratkaisuihin.

Metsätieteiden päivän aamupäivällä oli perinteisesti kaikille yhteinen kokous, jossa metsällisen ilmastonmuutostutkimuksen parhaat asiantuntijat tarkastelivat luonnon monimuotoisuutta ja metsänhoitoa muuttuvassa ilmastossa, ilmastonmuutoksen vaikutusta metsä- ja ympäristöpolitiikkaan sekä metsäbiotalouden tarjoamien ilmastoratkaisujen rajoja. Aamupäivän yhteiskokouksen puhujat olivat Liisa Kulmala (Ilmatieteen laitos), Saija Huuskonen (LUKE), Jussi Uusivuori (LUKE), Jyri Seppälä (SYKE) ja Antti Asikainen (LUKE).

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestivät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa ilmastonmuutosta käsiteltiin metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta:

 • Hiilensidonnan ja monimuotoisuuden turvaamisen synergiset ratkaisut Suomen metsissä (Metsäbiologian kerho)
 • Ilmastonmuutos metsässä – taloustieteen näkökulmia (Metsäekonomistiklubi)
 • Toimivat metsänhoitomenetelmät tulevaisuudessa  (Metsänhoitoklubi)
 • Ilmastonmuuttajat metsässä (Metsäsuhdeklubi)
 • Epävarmuuksien sekä luonnonilmiöiden vaihtelun huomiointi ja mallintaminen metsien kehityksen simuloinnissa (Taksaattoriklubi)
 • Ilmastonmuutos haastaa puunhankintaamme (Teknologiklubi)

Yhteiskokouksen kaikki esitykset ja iltatilaisuus nauhoitettiin. Nauhoitteet ovat nyt katsottavissa Metsätieteiden päivän sivulla. Iltapäivän rinnakkaiskokousten esityksistä nauhoitettiin kaikki esitykset, joiden tallentamista puhuja ei kieltänyt. Rinnakkaiskokousten nauhoitteet löytyvät kokouksen omalta sivulta, jolle on linkki Metsätieteiden päivän pääsivulla. Kaikki nauhoitteet ovat esityskohtaisia.

 __________

Recordings of the talks of the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” are on Society’s web site

The traditional Forest Sciences’ Day was organised on 25 October 2023. Our general topic was “Climate change in forests”. We went beyond the climate and vegetation model results and the discussion on forest carbon sinks. We payed attention to the interactions between climate change and biological diversity, to the uncertainties in predicting the future, to the human-forest relationships as well as to the synergistic solutions for mitigating climate change and biodiversity loss while producing timber.

In the morning, we had a plenary session, in which the best Finnish scientists of climate change spoke about the biological diversity and silviculture under the changing climate, effects of climate change on forest and environmental policy and the limits of forest bioeconomy in mitigating climate change. The speakers of the morning plenary session were Liisa Kulmala (Finnish Meteorological Institute), Saija Huuskonen (Natural Resources Institute Finland, LUKE), Jussi Uusivuori (LUKE), Jyri Seppälä (Finnish Environment Institute) and Antti Asikainen (LUKE)

The science clubs of the Finnish Society of Forest Science organised six parallel sessions in the afternoon. In these sessions, climate change was discussed from the viewpoints of several subdisciplines of forest sciences:

 • Synergistic solutions for enhancing carbon sequestration and safeguarding biodiversity in Finnish forests (Forest Biology Club)
 • Climate change in forests – economic view points (Forest Economist Club)
 • Silvicultural practices for the future (Silviculture Club)
 • Climate changers in the forest (Human-Forest Relationship Research Club)
 • Effects of naturally varying phenomena and uncertainty on modelling forest development (Forest Mensuration Club)
 • Climate change challenges our wood supply chain (Technology Club)

All plenary talks and most parallel session talks were recorded. The recordings are now available on the web page of the Forest Sciences’ Day.

__________

Tiedeklubi ”Metsäkato Suomessa” 15.11.2023

 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) luotsaamat Tiedeklubit jatkuvat syksyllä 2023 Tiedekahvilassa (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Tiedeklubit kutsuvat tieteenystävät after workeille. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Tieklubeissa kuullaan monipuolisia keskusteluja eri tieteenaloilta kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17.00–18.00. Keskustelut äänitetään myös podcasteiksi, jotka julkaistaan klubien jälkeisinä päivinä Tiederadio-kanavalla SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää marraskuun Tiedeklubin 15.11.2023 teemalla ”Metsäkato Suomessa”.

Metsäkatoa Suomessa on pidetty historian ilmiönä. Kuitenkin Suomen metsäala pienenee edelleen, vuosien mittaan merkittävässä määrin. Mikä aiheuttaa nykyisen metsäkadon Suomessa? Uhkaako metsäkato hiilinielujamme? Mitkä ovat vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle? Millaisia sosiaalisia konflikteja metsäkato ja sen torjuminen aiheuttavat?

Metsäkadon syistä, seurauksista ja torjunnasta keskustelevat professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkimusprofessori Artti Juutinen Luonnonvarakeskuksesta. Keskustelua juontaa yliopistotutkija Anna Lintunen Helsingin yliopistosta.

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset

Metsätieteiden päivän iltapäivän päätteeksi jaettiin Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset. Pronssisen Cajander -ansiomitalin ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi saivat tutkimusprofessori Hannu Fritze Luonnonvarakeskuksesta, professori Miina Rautiainen Aalto-yliopistosta ja professori Pasi Puttonen Helsingin yliopistosta. Suomen Metsätieteellisen Seuran mitalin ansiokkaasta työstä Seuran tarkoitusperien ja toiminnan hyväksi sai MMT Timo Saksa.

__________

Honorary medals of the Finnish Society of Forest Science

The scientific recognitions of the Finnish Society of Forest Science were awarded in the afternoon plenary session of the Forest Sciences’ Day. The Bronze Cajander medal for excellent work in forest sciences was awarded to Research Professor Hannu Fritze, Natural Resources Institute Finland, professor Miina Rautiainen, Aalto University and professor Pasi Puttonen, University of Helsinki. The Medal of Finnish Society of Forest Science for excellent work for promoting the aims of the Society was awarded to Dr Timo Saksa.

__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Kati Kiiskin, Antti Leinosen, Lauri Männistön, Bijaya Neupanen, Vesa-Pekka Parkatin, Mikko Niemen, Tanja Oksalan, Nora Schuurmanin, Virpi Stenmanin, Tiina Tonterin ja Pekka Virtasen tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

We welcome our new members Kati Kiiski, Antti Leinonen, Lauri Männistö, Bijaya Neupane, Vesa-Pekka Parkatti, Mikko Niemi, Tanja Oksala, Nora Schuurman, Virpi Stenman, Tiina Tonteri and Pekka Virtanen to actively participate in the activities of our Society.

__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

puh. 044 558 1199

pekka.nygren [at] metsatiede.org

Recordings of the talks in the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” are now available

#metsätiede2023

The traditional Forest Sciences’ Day was organised on Wednesday 25 October 2023. Our general topic was “Climate change in forests”. We went beyond the climate and vegetation model results and the discussion on forest carbon sinks. We payed attention to the interactions between climate change and biological diversity, to the uncertainties in predicting the future, to the human-forest relationships as well as to the synergistic solutions for mitigating climate change and biodiversity loss while producing timber.

In the morning, we had a plenary session, in which the best Finnish scientists of climate change talked about the biological diversity and silviculture under the changing climate, effects of climate change on forest and environmental policy and the limits of forest bioeconomy in mitigating climate change. The speakers of the morning plenary session were Liisa Kulmala (Finnish Meteorological Institute), Saija Huuskonen (Natural Resources Institute Finland, LUKE), Jussi Uusivuori (LUKE), Jyri Seppälä (Finnish Environment Institute) and Antti Asikainen (LUKE)

The science clubs of the Finnish Society of Forest Science organised six parallel sessions in the afternoon. In these sessions, climate change was discussed from the viewpoints of several subdisciplines of forest sciences:

 • Synergistic solutions for enhancing carbon sequestration and safeguarding biodiversity in Finnish forests (Forest Biology Club)
 • Climate change in forests – economic view points (Forest Economist Club)
 • Silvicultural practices for the future (Silviculture Club)
 • Climate changers in the forest (Human-Forest Relationship Research Club)
 • Effects of naturally varying phenomena and uncertainty on modelling forest development (Forest Mensuration Club)
 • Climate change challenges our wood supply chain (Technology Club)

The afternoon ended with the award of the scientific recognitions of the Finnish Society of Forest Science and presentation of the Innovation Prize winner of the Forest Mensuration Club.

All plenary talks and most parallel session talks were recorded. The recordings are now available on the web page of the Forest Sciences’ Day.

View the recordings:

https://metsatiede.org/en/forest-science-day/climate-change-in-forests/

FAIR opening of research data: Recordings are available on our web site

A hybrid seminar organised by the Finnish Society of Forest Science

Time: 22 August 2023, 13:00 – 16:00

Open research data is an essential part of open science. Data openness makes the published research truly reproducible, reuse of valuable data may lower research costs and open data may be reused for constructing time series or as a part of a meta analysis. Open data enhances quality of research. Thus, many research funders request opening of data produced with their funding, including European Union, Academy of Finland and leading Finnish research foundations. Increasing number of scientific journals request opening of data, on which research reported in them is based.

Most research funders and journals request the data to be opened following the FAIR principles. FAIR data are Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. What does this mean for the research process, from planning to data collection to analysis and finally to publication? Finnish Society of Forest Science organised in August a half-day hybrid seminar on FAIR opening of research data. During the afternoon, we learned how to make the data findable, how to ensure that they are accessible to other scientists, what is required for data interoperability and how to define which data may be reusable and, thus, worth long-term preservation. We learned the practical steps for FAIRly opening research data.

The topic is aimed to all forest and environmental scientists, independently of their career level. Scientists from other fields of study willing to learn more on FAIR opening of research data are equally welcome to view the recordings linked below.

The seminar language was English.

Programme and speakers

13:00-13:10Opening of the seminar: What is FAIR data?Managing Editor Pekka Nygren, Finnish Society of Forest Science
13:10-13:25Benefits of open data for the scientist who opensProfessor Timo Vesala, University of Helsinki
13:25-13:55F – FindableInformation Specialist Juuso Marttila, University of Jyväskylä
13:55-14:25A – AccessibleSenior Scientist Matti Katila, Natural Resources Institute Finland
14:25-14:50C – Coffee break
14:50-15:20I – InteroperableResearch Data Management Specialist Hanna Koivula, CSC – IT Center for Science CSC
15:20-15:50R – ReusableUniversity Researcher Pasi Kolari, University of Helsinki
15:50-16:00Closing remarksPekka Nygren

Register at latest on 16 August 2023 using this form.

Information letter – 1 /2023 – Jäsentiedote

Lue tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona

Print the information as a pdf-file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” on auki
 • Call for presentations to the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” is open
 • Seminaari tutkimusdatan avaamisesta 22.8.2023
 • Seminar “FAIR opening of research data” on 22 August 2023
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Lauri Männistölle ja Janne Viljakaiselle
 • Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for M.Sc. thesis of Lauri Männistö and Janne Viljakainen
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” on auki

#metsätiede2023

Metsätieteiden päivä järjestetään nyt 31. kerran Helsingin yliopiston Viikin kampuksella 25.10.2023. Vuoden 2023 Metsätieteiden päivän yleisteema on ”Ilmastonmuutos metsässä”. Tarkoituksemme on käsitellä aihetta ilmasto- ja kasvillisuusmallien tuloksia ja hiilinielukeskustelua laajemmin. Haluamme kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksiin, tulevaisuuden ennustamisen epävarmuustekijöihin, ihmisten ja metsien suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen, luontokadon hillinnän ja puuntuotannon synergistisiin ratkaisuihin.

Aamupäivän yhteiskokouksen teemat käsittelevät ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksia, ilmastonmuutoksen haasteita metsänhoidolle, vaikutuksia metsäpolitiikkaan, muuttuvia metsäsuhteita ja alkuperäiskansojen elämän edellytyksiä sekä metsäbiotalouden ratkaisuja muuttuvassa ilmastossa.

Aamupäivän yhteiskokouksessa emme nosta esille kaikkia kysymyksiä, emmekä saa kaikkeen vastausta. Siksi iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa ilmastonmuutosta käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia aiheesta tai tutkimuksen soveltamisesta käytännön metsätalouteen? Tarjoa esitystäsi viimeistään 25.8.2023 siihen iltapäiväkokoukseen, johon se mielestäsi lähinnä kuuluu. Avaa sinua kiinnostavan rinnakkaiskokouksen sivu lisätietoja varten.

Sekä aamupäivän yhteiskokous että kaikki iltapäivän rinnakkaiskokoukset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa etäosallistumisen kaikille ilmoittautuneille.

Linkki Metsätieteiden päivän ohjelmaan:

https://metsatiede.org/metsatieteen-paiva/ilmastonmuutos-metsassa/

Iltapäivän rinnakkaiskokousten aiheet

AiheJärjestäjäYhteyshenkilö
Hiilensidonnan ja monimuotoisuuden turvaamisen synergiset ratkaisut Suomen metsissäMetsäbiologian kerho Hannes Pasanen
hannes.pasanen{}uef.fi
Ilmastonmuutos metsässä – taloustieteen näkökulmiaMetsäekonomistiklubi Sampo Pihlainen
sampo.pihlainen{}syke.fi
Toimivat metsänhoitomenetelmät tulevaisuudessaMetsänhoitoklubi Timo Saksa
ext.timo.saksa{}luke.fi
Ilmastonmuuttajat metsässäMetsäsuhdeklubi Maija Halonen
maija.halonen{}uef.fi
Epävarmuuksien sekä luonnonilmiöiden vaihtelun huomiointi ja mallintaminen metsien kehityksen simuloinnissaTaksaattoriklubi Sanna Sirparanta
sanna.sirparanta{}metsakeskus.fi
Ilmastonmuutos haastaa puunhankintaammeTeknologiklubi Kalle Kärhä
kalle.karha{}uef.fi

__________

Call for presentations to the Forest Sciences’ Day “Climate change in forests” is open

#metsätiede2023

Forest Sciences’ Day will be organised for the 31st time in the Viikki Campus of the University of Helsinki on 25 October 2023. The general topic of the year 2023 in Forest Sciences’ Day will be “Climate change in forests”. Our intention is to go beyond the climate and vegetation model results and the discussion on forest carbon sinks. We want to pay attention to the interactions between climate change and biological diversity, to the uncertainties in predicting the future, to the human-forest relationships as well as to the synergistic solutions for mitigating climate change and biodiversity loss while producing timber.

The topics of the morning plenary session will deal with the interaction of climate change and biological diversity, challenges of climate change for silviculture, effects on forest policy, changing human-forest relationships and indigenous people, and solutions and limitations of forest bioeconomy in mitigating climate change.

We cannot make all important questions in the plenary, much less answer all of them. The science clubs of the Finnish Society of Forest will organise six parallel sessions in the afternoon. In these sessions, climate change will be discussed from the viewpoints of several subdisciplines of forest sciences. Do you have new research results on the topic or experiences on application of climate science to forest management? Submit a talk proposal to the parallel session that is closest to your topic. Deadline is 25 August 2023. Talks in English are warmly welcome. Read more about the session of your interest by opening a link below. Do not hesitate to contact the club’s contact person if you need more information.

Both the morning plenary session and afternoon parallel session will be organised in the hybrid mode, which will enable remote participation for all delegates that want it.

Check the full programme of the Forest Sciences’ Day:

https://metsatiede.org/en/forest-science-day/climate-change-in-forests/

Programme of the afternoon parallel sessions

TitleOrganising clubContact
Synergistic solutions for enhancing carbon sequestration and safeguarding biodiversity in Finnish forestsForest Biology ClubHannes Pasanen
hannes.pasanen[]uef.fi
Climate change in forests – economic view pointsForest Economist ClubSampo Pihlainen
sampo.pihlainen[]syke.fi
Silvicultural practices for the futureSilviculture ClubTimo Saksa
ext.timo.saksa[]luke.fi
Climate changers in the forestHuman-Forest Relations Research ClubMaija Halonen
maija.halonen[]uef.fi
Effects of naturally varying phenomena and uncertainty on modelling forest developmentForest Mensuration ClubSanna Sirparanta
sanna.sirparanta[]metsakeskus.fi
Climate change challenges our wood supply chainTechnology ClubKalle Kärhä
kalle.karha[]uef.fi

__________

Seminaari tutkimusdatan avaamisesta 22.8.2023

Suomen Metsätieteellinen Seura valmistelee seminaaria ”FAIR opening of research data”. Seminaarissa on tarkoitus käydä läpi tutkijan näkökulmasta miten datan FAIR-avaaminen tapahtuu. Pyrimme vastaamaan konkreetisti kysymykseen ”Miten data avataan?” Seminaarin rakenteeksi on suunniteltu, että avauksen, eli FAIR-yleisesittelyn ja lyhyen motivaatiopuheen mitä hyötyä avoimuudesta on avaajalle, jälkeen käsitellään FAIR-periaatteet kirjain kerrallaan. Jotta avoin data olisi hyödyllistä, sen tulee olla:

F – löydettävä

A – saavutettava

I – yhteensopiva

R – uudelleen käytettävä

Seminaari järjestetään hybridinä 22.8.2023 klo 13-16. Fyysinen tilaisuus on Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, Metsätieteiden talon salissa 108. Seminaarin kieli on englanti. Kohdeyleisönä ovat etenkin metsäntutkijat, tohtorikoulutettavasti ylöspäin. Professori Timo Vesala Helsingin yliopistosta käyttää alkupuheenvuoron datan avaamisen hyödyistä. Muut puhujat ja seminaarin tarkempi ohjelma julkistetaan pian Seuran verkkosivustolla.

__________

Seminar ”FAIR opening of research data” on 22 August 2023

Finnish Society of Forest Science will organise seminar “FAIR opening of research data”. Our aim is to go through the data opening process from a scientist’s viewpoint. We look for concrete answers to the question “How to open data?” The seminar will be composed of a short introduction to FAIR principles, a motivation talk on the benefits of open data for the opener and thereafter we will revise the FAIR principles letter by letter. In order to be useful, the open data must be:

F – findable

A – accessible

I – interoperable

R – reusable

The seminar will be organised in the hybrid format on 22 August 2023 from 13 through 16. The physical event will be in the Viikki Campus of the University of Helsinki, Lecture Room 108 of the Forest Sciences’ Building. The seminar language will be English. The seminar will be useful for all forest scientists, Finnish and international, from doctoral student level upwards. Professor Timo Vesala from the University of Helsinki will give the talk on the benefits of data opening. Other speakers and the seminar programme will be published soon on the website of our Society.

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Lauri Männistölle ja Janne Viljakaiselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Vuosittain palkitaan harkinnan mukainen määrän opinnäytetöitä tai palkinnot voidaan jättää jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria. Vuoden 2023 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 4.4.2023. Tänä vuonna väitöskirjapalkinto jätettiin jakamatta.

Pro gradu ‑palkinnon saivat MMM Lauri Männistö Helsingin yliopistosta työstään ”Kuusi-koivu-sekametsätaimikoiden rakenne ja kehitys” ja MMM Janne Viljakainen Itä-Suomen yliopistosta työstään ”Metsäkoneiden ajouraverkostojen toteutustapojen luokittelu”. Palkintolautakunta kiinnitti huomiota molempien palkittujen hyvään tutkimusalueensa kirjallisuuden tuntemukseen ja tilastomenetelmien monipuoliseen ja asianmukaiseen käyttöön. Lauri Männistö sai erityismaininnan erinomaisesta suomen kielestä. Janne Viljakainen sai erityismaininnan tulosten raportoinnista toistettavuuden mahdollistavalla tavalla.

Lauri Männistön pro gradu ‑työ on luettavissa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205101852

Lisätietoja palkinnoista löytyy Seuran palkintosivulta. Siellä on myös linkki Lauri Männistön Seuran kevätkokouksessa pitämään esitelmään, joka pohjautuu palkittuun pro gradu ‑työhön:

https://metsatiede.org/uncategorized/suomen-metsatieteellisen-seuran-opinnaytetyopalkinnot-lauri-mannistolle-ja-janne-viljakaiselle/

__________

Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for M.Sc. thesis of Lauri Männistö and Janne Viljakainen

Finnish Society of Forest Science awards annually prizes for excellent doctoral and Master’s theses accepted during the preceding year. The number of awards is not fixed but depends on the quality of the theses proposed in each year. Typically, the Society awards 1-2 prizes for excellent doctoral dissertations and 1-3 prizes for excellent M.Sc. theses. The prizes of 2023 were published in the Spring Meeting of the Society on 4 April 2023. The dissertation prize was not awarded this year.

The prize for an excellent Master’s thesis was awarded to M.Sc. Lauri Männistö from the University of Helsinki for his research “Structure and development of mixed spruce-birch sapling stands” and M.Sc. Janne Viljakainen from the University of Eastern Finland for his research “Classification of carriage road networks of forest machinery”. The Award Committee emphasised good command of research literature and excellent use of statistics by both candidates. Lauri Männistö received a special mention on excellent use of Finnish language and Janne Viljakainen on transparent writing that enables reproduction of the research.

The Master’s thesis of Lauri Männistö is available in the e-thesis service of the University of Helsinki:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103031598

Read more in the Thesis Prizes page of our Society’s website. The page also includes a link to Lauri Männistö’s talk in the Spring Meeting of our Society (in Finnish), which was based on his award-winning thesis:

https://metsatiede.org/uncategorized/suomen-metsatieteellisen-seuran-opinnaytetyopalkinnot-lauri-mannistolle-ja-janne-viljakaiselle/

__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Hilla Inkilän, Vesa Kemppaisen, Heli Kymäläisen, Karoliina Lummaan, Marileena Mäkelän, Riikka Otsamon, Hannes Pasasen, Pasi Raution, Sanna Sirparannan, Juha Siitosen, Jaakko Temmeksen ja Aino Törmälän tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

We welcome our new members Hilla Inkilä, Vesa Kemppainen, Heli Kymäläinen, Karoliina Lummaa, Marileena Mäkelä, Riikka Otsamo, Hannes Pasanen, Pasi Rautio, Sanna Sirparanta, Juha Siitonen, Jaakko Temmes and Aino Törmälä to actively participate in the activities of our Society.

__________

Spring greetings,

Pekka Nygren

Executive Manager, Finnish Society of Forest Science

pekka . nygren {} metsatiede . org

“(Bio)diversity in forests” – Scientific multidisciplinary workshop, 16.-17.5.2023 Jyväskylä

Welcome to the multidisciplinary workshop for an intensive exchange among colleagues from various academic fields. Structured along three overarching themes “diverse forests”, “diverse human practices” and “diverse challenges and solutions” we are discussing structures, practices, and interpretations of forest use. The contributions focus on diverse meanings given to forests by various stakeholder groups and (local) ecological, social, psychological, and economic implications of an ongoing intensification of forest utilization.

TIME
Tue 16th May 2023, 12:00h – Wed 17th May 2023, 13:15h

LOCATION
Jyväskylä University Library, situated in the campus area: Seminaarinkatu 15, 40014 Jyväskylä.

REGISTRATION
The program is based on invited speakers. Audience is most welcome to follow the presentations and participate in the discussions. Due to the room limits, participants are asked to register latest 9.5.2023 by sending an email to: tuulikki.halla (ät) uef.fi. Please, notice that the Workshop is not hybrid.

FEE / COST
The workshop is supported by the Finnish Society of Forest Science and is thus free of charge according the program. Travel and accommodation costs need to covered individually.

PROGRAM

TUESDAY 16.05.2023 (Room B 248 Väite (2nd floor), Jyväskylä University Library)

12:00 – 12:15
Welcome & introduction

SESSION I Diverse forests
12:15 – 13:00
Presentation 1: Antti Majava (MFA, Doctoral Candidate, BIOS)
“Energy Transition and the Role of Forest Area in the Social Metabolism of Finland”
– Comment 1 : Mikko Mönkkönen (Professor, University of Jyväskylä)

13:00 – 13:45
Presentation 2: Maria Triviño De la Cal (Researcher, University of Jyväskylä)
“The effects of management and climate change on the future supply of forest ecosystem services”
– Comment 2: Joona Lehtomäki (Senior Specialist, Ministry of Environment)

13:45 – 13:55
BREAK

SESSION II Diverse human practices
13:55 – 14:40
Presentation 3: Sari Puustinen (Senior Research Fellow, Finland Futures Research Centre (FFRC), University of Turku)
“Tracing the root causes of nature loss in a Finnish forest”
– Comment 3: Tuulikki Halla (Project Researcher, University of Eastern Finland)

14:40 – 15:25
Presentation 4: Eeva Berglund (Adjunct Professor, Aalto University)
“The disposable, the sustainable and the real in tourist landscapes – some thoughts on nature tourism in Kainuu”
– Comment 4: Tuomo Takala (PhD, Researcher, University of Eastern Finland)

15:25 – 15:45
COFFEE BREAK

15:45 – 16:30
JOINT KEYNOTE
Katriina Hyvönen (Senior Researcher, JAMK, Institute of Rehabilitation) & Katri Savolainen (Senior Lecturer, University of Jyväskylä)
“Natural environment and mental health”
– The keynote will take place outside. Please bring appropriate clothes.

16:30 – 17:00
Discussion

18:00
Evening event Restaurant Sataman Viilu (at own expense, by prior reservation only)

WEDNESDAY 17.05.2023 (Room B 248 Väite (2nd floor), Jyväskylä University Library)

8:30 – 9:00
KEYNOTE
Annukka Näyhä (Academy Research Fellow, University of Jyväskylä)
“Conflicts and power in Finnish forest discussion – Looking for ways forward”

SESSION III Diverse challenges and futures
9:00 – 9:45
Presentation 5: Päivi Pelli (Researcher, European Forest Institute (EFI))
“Futures thinking and foresight frames – means and mechanisms of understanding the plurality of futures”
– Comment 5: Karoliina Lummaa (Senior Research Fellow, Docent, University of Turku)

9:45 – 10.30
Presentation 6: Sanna Hast (PhD, Reindeer Herders’ Association)
“Re-imagining reconciliation in commercial forests”
– Comment 6: Jaana Laine (University lecturer, Social Sciences, LUT University)

10:30 – 11:00
Discussion and Wrap up

11:00 – 12:00
LUNCH (provided for invited speakers by organizers)

12:15 – 13:15
WISDOM COLLOQUIUM (open to public):
Jana Holz (Institute of Sociology, Friedrich Schiller-University Jena, Germany)
“Paradox relationships with forests in Central Finland – a critical discussion from a qualitative, sociological perspective” (more info)

13:15 –
Networking coffee and tea

ORGANIZERS
The workshop organized by HFR Research Club, JYU.Wisdom, Junior Research Group ”flumen” & SOBIO network

For FURTHER INFORMATION please contact:
Program: jana.holz ( ) uni-jena.de
Registration: tuulikki.halla ( ) uef.fi

Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for M.Sc. thesis of Lauri Männistö and M.Sc. thesis of Janne Viljakainen

Finnish Society of Forest Science awards annually prizes for excellent doctoral and Master’s theses accepted during the preceding year. The awards are made among the theses proposed by the Department of Forest Sciences at the University of Helsinki and the School of Forest Sciences at the University of Eastern Finland. The number of awards is not fixed but depends on the quality of the theses proposed in each year. Typically, the Society awards 1-2 prizes for excellent doctoral dissertations and 1-3 prizes for excellent M.Sc. theses.

The prizes of 2023 were published in the Spring meeting of the Society on 4 April 2023. M.Sc. thesis awardee Lauri Männistö gave a talk on his thesis. The presentation recording will be uploaded on this page.

Prizes for excellent M.Sc. theses

Lauri Männistö, University of Helsinki. Kuusi-koivu-sekametsätaimikoiden rakenne ja kehitys. [Structure and development of mixed spruce-birch sapling stands] http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205101852

The thesis of Lauri Männistö deals with the structure, spatial arrangement and predicted future development of mixed spruce-birch sapling stands under different precommercial thinning regimes. Lauri Männistö has reviewed thoroughly the earlier research on mixed forests and uses it in an excellent manner for discussing the background of the study and the results. He uses wisely various methods, which indicates excellent data management and analysis skills. Lauri Männistö discusses the results in an analytic and critical manner, showing maturity as a student. Presentation of the results, good Finnish language and careful finalisation of the report form an excellent entity.

Recording of presentation in Finnish

Janne Viljakainen, University of Eastern Finland. Metsäkoneiden ajouraverkostojen toteutustapojen luokittelu. [Classification of the building of networks of forest machinery’s carriage paths]

Thesis of Janne Viljakainen belongs to the field of forest engineering. He focuses in the planning and execution of the carriage path networks in mechanised timber harvesting. All parts of the thesis were evaluated as excellent. The background of the study is well described in the introduction section. The materials and methods are well described and the work may be reproduced based on the report. Janne Viljakainen uses statistics in an exceptionally skilful manner. The map presentation for the comparison of the carriage path alternatives is illustrative and clear. Janne Viljakainen discusses critically the materials and results of the study. He knows well the literature related to the study topic and discusses it excellently.

Apurahan saajat / Grantees 2023

Tutkimusapurahat / Research grants

Wei He, 12,480 €  

Fine-root decomposition and its response to site nutrient regime in boreal peatland forests

Atte Kumpu, 8,320 €  

Maaperän hiili- ja typpivarasto luonnontilaisen kaltaisissa kuusikoissa Etelä- ja Itä-Suomessa

Muhammad Kashif, 24,960 €  

Molecular interaction between Norway spruce and the root and butt rot pathogen Heterobasidion in the roots of mature trees

Bijaya Neupane, 24,960 €  

Solutions to the human-wildlife conflict in the rural communities residing around protected areas and save livelihoods, using tropical lowlands (Terai) of Nepal as a case study

Yhteensä / Total 70,720 €

Matka-apurahat / Travel grants

Iuliia Burdun, 1,350 €  

European Peatland Conference (Antwerp, Belgium) organised by Uni of Antwerp and EU Interreg project Care-Peat

Vesa-Pekka Parkatti, 850 €  

28th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Cypros, 26.6. – 1.7.2023

Janne Räty, 1,350 €  

Silvilaser 2023 -konferenssi, Lontoo, 4. – 8.9.2023

Salla Tenhovirta, 2,230 €  

Japan Geoscience Union Meeting 2023, Chiba, Japan, 20. – 27.5.2023

Tuomas Yrttimaa, 1,350 €  

Silvilaser 2023 -konferenssi, Lontoo, 5. – 8.9.2023

Yhteensä / Total 7,130 €

Invitation to Spring Meeting on 4 April 2022

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Tuesday 29 March 2022 at 15:00 as a hybrid meeting. The place will be House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 505. Participation on site in the House of Sciences and Letters does not require registration.

Remote participants must register at latest on 29 March 2023 using this link:

https://link.webropolsurveys.com/S/0E548D9C38C41A9C

A Zoom link to the meeting will be sent to all registered participants as a calendar invitation.

Programme

 1. Opening of the meeting
 2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
 4. Acceptance of the programme.
 5. Review of the 2022 closing of the books, annual report, and auditors’ report
 6. Confirmation of the 2022 closing of the books
 7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables
 8. Change of the auditor of the Society. In the Autumn Meeting on 1 Dec 2022, Audit Society  PricewaterhouseCoopers (PwC) was elected as the auditor of the Society for year 2023. However, PwC has informed that they will be able to conduct the audit in the time frame required for reporting the state publication support. Thus, it is necessary to elect a new auditor. The Board of the Society will make a proposal for the meeting.
 9. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses
 10. Award of the grants of the Finnish Society of Forest Science
 11. Spring meeting lecture by a winner of a thesis prize
 12. Closure of the meeting
 13. Coffee and cake in honour of the prize winners and grantees

Members of the Society with voting right may propose additional items to the meeting agenda. Items requiring a decision of the meeting must be made by e-mail to the Executive Manager of the Society at latest on 21 March 2023 (pekka. nygren [ät} metsatiede .org). Discussion items may proposed also later but at latest on-site when accepting the meeting programme.

Helsinki, 16 March 2023

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices: