Monitavoitteisen metsänhoidon työkaluja esiteltiin Tieteiden yössä 25.1.2024

Suomen Metsätieteellinen seura osallistui Tieteiden yöhön 25.1.2024 järjestämällä Tieteiden talolla työpajan, jonka aiheena oli ”Uudet työkalut monitavoitteisessa metsänhoidossa”. Työpajan osallistujat saivat kokeilla kahta erilaista simulaattoria. Työpajassa olivat asiantuntijoina suometsätieteen professori Annamari Laurén ja metsänhoitotieteen apulaisprofessori Marjo Palviainen Helsingin yliopistosta sekä tutkimusprofessori Lauri Mehtätalo Luonnonvarakeskuksesta.

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Työpajan vetäjät Lauri Mehtätalo (oik), Marjo Palviainen ja Annamari Laurén opastamassa työpajan osallistujia monitavoitteisen metsänhoidon työkalujen käytössä.

Osallistujat tarkastelivat Suosimulaattorin avulla, miten muutokset lämpötilassa ja sademäärässä vaikuttavat ojitetuilla turvemailla puuston kasvuun, hiilitaseisiin ja vesistöihin kohdistuvaan ravinnekuormitukseen. Seuraavassa vaiheessa osallistujat selvittivät, voidaanko ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia lieventää tai torjua ojien syvyyttä muuttamalla tai tuhkalannoituksella. Toisen simulaattorin avulla osallistujat arvioivat metsien pitkän aikavälin hakkuumahdollisuuksia ja erilaisten hakkuustrategioiden vaikutusta metsien kasvuun ja hiilinieluihin maakunta- ja kasvupaikkatasolla.

Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma Helsingissä. Vuosittain tammikuussa järjestettävää tapahtumaa vietetään seuraavan kerran torstaina 9.1.2025 osana vuoden 2025 Tieteen päivien ohjelmaa. Kirjava ohjelmanjärjestäjien joukko takaa sen, että illan ja yön aikana päästään nauttimaan niin mukaansatempaavista luennoista kuin oivaltamisesta itse tekemällä. Kaikkiin Tieteiden yön tapahtumiin on vapaa pääsy!

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Marjo Palviainen opastaa työpajaan osallistunutta Timo Martolaa SUSI Suosimulaattorin tulosten tulkinnassa.