Metsäalan sanastotyön ensimmäinen sanasto-osio on valmistunut kommentoitavaksi lausuntopalvelu.fi-palveluun

Suomen metsäkeskus vetää laajaa sanastotyötä, jossa koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto. Suomen Metsätieteellisen Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren ja Metsätieteen aikakauskirjan päätoimittaja Teppo Hujala ovat olleet mukana hahmottelemassa työn yleislinjoja.

Työn tuloksena on nyt valmistunut Tuli metsässä -sanasto, jota voi kommentoida oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Suomen Metsätieteellinen Seura kehottaa jäseniään tutustumaan sanastoon ja antamaan siitä asiantuntijalausuntonsa. Seura ei kommentoi sanastoa yhteisönä.

Tuli metsässä -sanasto sisältää termimääritykset 140 metsäpaloihin ja kulotuksiin liittyvälle keskeiselle käsitteelle. Suomen kielen rinnalla termimääritykset julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Tämän lisäksi sanastossa ovat mukana myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset termivastineet.

”Toivomme, että saamme kommentteja mahdollisimman laajalta joukolta metsäalan ammattilaisia eri organisaatioista. Lausuntopalvelu.fi on helppo käyttää. Sanastoa voi kommentoida koko sanaston, yksittäisen aihealueen sekä yksittäisen termitietueen tasolla”, sanoo projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta.

”Metsään liittyvä vuorovaikutus sekä kanssakäyminen perustuu yhteiseen ymmärrykseen metsällisten käsitteiden merkityssisällöstä, käsitteiden välisistä suhteista sekä käsitteitä parhaiten kuvaavista sanoista eli termeistä”, kertoo terminologi Irina Kudasheva Suomen metsäkeskuksesta.

Tuli metsässä -sanaston koostaminen alkoi kesällä 2021. Sanaston laatimiseen osallistui asiantuntijoita Metsäkeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Metsähallituksesta. Sanastotyötä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tuli metsässä -sanastoluonnosta voi kommentoida 15.5.2022 asti.

Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilla:

https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/sanastot-ja-standardit/metsasanasto

Kommenttipyyntö Tuli metsästä -sanastosta lausuntopalvelu.fi-sivustolla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=704743ae-6b6f-4915-99d9-6ff74fbf26b7&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744