Eld i skogen-ordlistan klar att kommenteras

Finlands skogscentral leder ett omfattande arbete för att samla skogsbranschens viktigaste facktermer. Den del av arbetet som nu är klar heter Eld i skogen, och den är öppen för kommentarer i tjänsten utlåtande.fi.

Ordlistan innehåller förutom finska också svenska, engelska och ryska termmotsvarigheter. Termdefinitionerna publiceras på finska, svenska och engelska. Ordlistan innehåller definitioner på 140 centrala begrepp kring skogsbränder och hyggesbränning.

”Vi hoppas att vi får kommentarer från så många skogsproffs som möjligt från olika organisationer. Utlåtande.fi är lätt att använda. Man kan kommentera hela terminologisamlingen, ett ämnesområde eller en enskild termpost”, säger projektchefen Kai Blauberg vid Finlands skogscentral.

Fackterminologin underlättar skogsbranschens kommunikation och till exempel utvecklingen av branschens datasystem och informationstjänster.

”Samverkan och kontakter i anslutning till skogen bygger på en gemensam förståelse av vad de skogliga begreppen betyder, hur de förhåller sig till varandra och vilka ord, alltså termer, som bäst beskriver dem”, säger terminologen Irina Kudasheva vid Finlands skogscentral.

Arbetet med Eld i skogen-terminologin började sommaren 2021. I arbetet deltog experter från Skogscentralen, Naturresursinstitutet, yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu och Forststyrelsen. Arbetet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Utkastet till Eld i skogen-terminologin kan kommenteras fram till 15.5.2022.

Mer information om projektet finns på Skogscentralens webbplats:

https://www.metsakeskus.fi/sv/skogs-och-naturinformation/sanastot-ja-standardit/skogstermsamling

Eld i skogen-ordlistan kan kommenteras:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=704743ae-6b6f-4915-99d9-6ff74fbf26b7&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744