Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Metsäekonomistiklubi

Metsäsektorin toteutuneet ja suunnitteilla olevat investoinnit asettavat haasteita ilmastonmuutoksen torjunnalle puun käytön kasvaessa. Lapin matkailun suosion nousu edellyttää matkailun kestävyyden turvaamista. Taloudellisesti kannattavan poronhoidon määrittely vaatii aiempaa monitieteisempää näkökulmaa eri ekologisten ja taloudellisten tekijöiden huomioimiseksi. Metsätalouden kannattavuuden arviointi Ylä-Lapissa on tärkeää näiden kaikkien sektoreiden toiminnan yhteensovittamiseksi ja kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Metsäekonomistiklubin iltapäiväsessio koostuu neljästä kutsuesitelmästä, jotka tarkastelevat pohjoista biotaloutta ja luonnonvarojen kestävän käytön kysymyksiä eri sektoreiden näkökulmista.

13.45 – 14.45

  • Forest based bioeconomy and climate change mitigation in Finland; Maarit Kallio, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (esitys pdf-tiedostona)
  • Miten matkailun kasvu hallitaan pohjoisessa? Seija Tuulentie, Luonnonvarakeskus (esitys pdf-tiedostona)

14.45 – 15.15    Kahvitauko 

15.15 – 16.30

  • Poronhoitosysteemin tarkastelu taloudellis-ekologisella mallilla; Antti-Juhani Pekkarinen1, Jouko Kumpula2 & Olli Tahvonen1, 1Helsingin yliopisto, 2Luonnonvarakeskus (esitys pdf-tiedostona)
  • Metsätalouden kannattavuudesta Ylä-Lapissa; Olli Tahvonen & Vesa-Pekka Parkatti, Helsingin yliopisto (esitys pdf-tiedostona)