Tutkimustietoon perustuvat metsäluonnon hoidon ja suojelun ratkaisut

Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 26.10.2021

Metsätieteen päivä toteutetaan webinaarimuodossa. Iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15 – 16.00.

Vaikuttavien ja tehokkaiden luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen tulisi perustua luonnontieteelliseen tietoon toimenpiteiden vasteista talousmetsissä ja suojelualueilla. Menetelmien tulisi olla myös tutkimustiedon perusteella oikein mitoitettuja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessiossa pyritään pohtimaan luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, ja analysoimaan missä määrin Suomessa käytössä olevat luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisut ovat perusteltavissa luonnontieteellisellä tutkimustiedolla, ja toisaalta mistä löytyvät tieteellisen tiedon käytäntöön siirtämisen pullonkaulat. Myös päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta on tärkeää arvioida minkälaisilla perusteilla nykyisiin ratkaisumalleihin ja niiden mitoituksiin on päädytty.

Tarjoa esitystä tähän sessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä sessioyhteyshenkilölle viimeistään 22.8.2021. Noudata tämän mallitiivistelmän ohjeita.

Yhteyshenkilö:

Niko Kulha

niko.kulha (ät) luke.fi