Research-based solutions for forest management and conservation

Afternoon parallel session organised by the Forest Biology Club

Effective solutions for safeguarding biodiversity in managed and protected forests should be based on scientific understanding of the efficiency of different solutions. The solutions and their implementation should also be proportional to the aims. In this afternoon session of the Forest Biology Club, we will discuss the variety of methods, solutions and their cost-effectiveness in improving the state of biodiversity in Finnish forests. We will focus on analyzing how well these solutions and their implementation is grounded in rigorous scientific understanding and, on the other hand, what are the bottlenecks in transferring this understanding to practice. Similarly, transparency and openness of decision-making requires an evaluation of how current solutions and their implementation are formulated and justified.

13.15 – 13.35Kuinka tutkia ojituksen ja muokkauksen vaikutuksia maaperän hiilivarastoon?Heikki Simola; University of Eastern Finland
13.35 – 13.55Sekametsät lisäävät boreaalisen aluskasvillisuuden biodiversiteettiä itäisessä Fennoskandiassa – Suomen ja Venäjän Karjalan vertailututkimusMaija Salemaa1, Nadezdha Genikova2, Alexander Kryshen2, Jari Oksanen3, Tähti Pohjanmies1, Elena Tikhonova4, Päivi Merilä1; 1Natural Resources Institute Finland, 2Forest Research Institute of Karelian Research Centre (RAS), Russian Federation, 3University of Helsinki, 4Centre for Forest Ecology and Productivity (RAS), Russian Federation
13.55 – 14.15Tuuli- ja lumituhoriskikartat – spatiaalista tietoa metsien häiriöherkkyydestä tutkimukseen ja käytäntöönSusanne Suvanto; Natural Resources Institute Finland & University of Birmingham, United Kingdom
14.15 – 14.30Keskustelu
14.30 – 14.50Tauko
14.50 – 15.10Metsänkäsittelyn vaikutus oravan esiintymiseenJari-Pekka Tamminen1,2, Petri Nummi1, Sauli Valkonen2, Matti Koivula2; 1University of Helsinki, 2Natural Resources Institute Finland
15.10 – 15.30Luontotietoihin perustavat kohteiden priorisoinnit – avaimet tulosten tehokkaaseen käyttöönNinni Mikkonen; Finnish Environment Institute
15.30 – 15.50Miksi tutkimustietoa sivuutetaan luonnonsuojelua ja luonnonhoitoa koskevassa päätöksenteossa – ja mitä tästä seuraa?Petri Keto-Tokoi; Tampere University of Applied Sciences
15.50 – 16.00Keskustelu
Programme contactZoom contact
Niko KulhaTuomas Aakala
niko.kulha ( ) luke.fituomas.aakala [ ] uef.fi
+358 46 9211 665+358 50 306 2605