Tutkimustietoon perustuvat metsäluonnon hoidon ja suojelun ratkaisut

Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 26.10.2021

Metsätieteen päivä toteutetaan webinaarimuodossa. Iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15 – 16.00.

Vaikuttavien ja tehokkaiden luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen tulisi perustua luonnontieteelliseen tietoon toimenpiteiden vasteista talousmetsissä ja suojelualueilla. Menetelmien tulisi olla myös tutkimustiedon perusteella oikein mitoitettuja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessiossa pyritään pohtimaan luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, ja analysoimaan missä määrin Suomessa käytössä olevat luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisut ovat perusteltavissa luonnontieteellisellä tutkimustiedolla, ja toisaalta mistä löytyvät tieteellisen tiedon käytäntöön siirtämisen pullonkaulat. Myös päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta on tärkeää arvioida minkälaisilla perusteilla nykyisiin ratkaisumalleihin ja niiden mitoituksiin on päädytty.

13.15 – 13.35Kuinka tutkia ojituksen ja muokkauksen vaikutuksia maaperän hiilivarastoon?Heikki Simola; Itä-Suomen yliopisto
13.35 – 13.55Sekametsät lisäävät boreaalisen aluskasvillisuuden biodiversiteettiä itäisessä Fennoskandiassa – Suomen ja Venäjän Karjalan vertailututkimusMaija Salemaa1, Nadezdha Genikova2, Alexander Kryshen2, Jari Oksanen3, Tähti Pohjanmies1, Elena Tikhonova4, Päivi Merilä1; 1Luonnonvarakeskus, 2Forest Research Institute of Karelian Research Centre (RAS), Russian Federation, 3Helsingin yliopisto, 4Centre for Forest Ecology and Productivity (RAS), Russian Federation
13.55 – 14.15Tuuli- ja lumituhoriskikartat – spatiaalista tietoa metsien häiriöherkkyydestä tutkimukseen ja käytäntöönSusanne Suvanto; Luonnonvarakeskus & University of Birmingham, United Kingdom
14.15 – 14.30Keskustelu
14.30 – 14.50Tauko
14.50 – 15.10Metsänkäsittelyn vaikutus oravan esiintymiseenJari-Pekka Tamminen1,2, Petri Nummi1, Sauli Valkonen2, Matti Koivula2; 1Helsingin yliopisto, 2Luonnonvarakeskus
15.10 – 15.30Luontotietoihin perustavat kohteiden priorisoinnit – avaimet tulosten tehokkaaseen käyttöönNinni Mikkonen; Suomen ympäristökeskus
15.30 – 15.50Miksi tutkimustietoa sivuutetaan luonnonsuojelua ja luonnonhoitoa koskevassa päätöksenteossa – ja mitä tästä seuraa?Petri Keto-Tokoi; Tampereen ammattikorkeakoulu
15.50 – 16.00Keskustelu
OhjelmayhteyshenkilöZoom-yhteyshenkilö
Niko KulhaTuomas Aakala
niko.kulha ( ) luke.fituomas.aakala [ ] uef.fi
+358 46 9211 665+358 50 306 2605