Finlands Forstvetenskapliga Samfund

Nyheter

  • Ordlista inom skogshydrologi och skogsdikning klar att kommenteras

    Finlands skogscentral leder ett omfattande arbete för att samla skogsbranschens viktigaste facktermer. Den andra delen av terminologisamlingen, som gäller skogshydrologi och skogsdikning är klar att kommenteras i webbtjänsten Utlåtande.fi. Den nya delen innehåller 181 termer och definitioner.
  • Eld i skogen-ordlistan klar att kommenteras

    Finlands skogscentral leder ett omfattande arbete för att samla skogsbranschens viktigaste facktermer. Den del av arbetet som nu är klar heter Eld i skogen, och den är öppen för kommentarer i tjänsten utlåtande.fi. Ordlistan innehåller förutom finska också svenska, engelska och ryska termmotsvarigheter. Termdefinitionerna publiceras på finska, svenska och engelska. Ordlistan innehåller definitioner på 140 centrala begrepp kring skogsbränder och hyggesbränning.