Puunkorjuun moninaiset vaikutukset metsien terveyteen

Teknologiklubi

Puunhankinnassa on jo pitkään kiinnitetty huomiota korjuu- ja kuljetusoperaatioiden vaikutuksille metsien terveyteen ja elinvoimaan ja siten metsien tulevaan määrällisen ja laadulliseen puuntuotoskykyyn. Yhteisesti hyväksytyt hyvän metsänhoidonsuositukset sisältävät puunkorjuutyön laadulle kriteerit, joiden toteutumista seurataan yritysten omavalvonnan ja viranomaisseurannan keinoin. Puutavaran kaukokuljetukset pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätuholain vaatimusten mukaan ja estämään näin tuhohyönteisten leviäminen kuoripäällisen havupuutavaran metsävarastoista niitä ympäröiviin metsiin. Toisaalta puunkorjuuta voidaan tarvita pysäyttämään laajalle levinneet tuhohyönteispandemiat, joista esimerkkejä löytyy viime ajoilta niin meiltä Euroopasta kuin Pohjois-Amerikastakin.

Kutsumme tutkijoita ja asiantuntijoita esittämään tutkimustuloksiaan, havaintojaan ja ajatuksiaan siitä, miten puunkorjuuoperaatiot vaikuttavat metsien terveyteen ja elinvoimaan, miten epäedullisia vaikutuksia voidaan minimoida ja miten vaikutuksia voidaan mitata ja havainnoida uusin modernein menetelmin.

Esimerkkejä esitysaiheista:

  • Kuinka usein puunkorjuun aiheuttama runko- tai juuristovaurio johtaa puun lahoutumiseen?
  • Miten nopeasti runko- tai juuristovauriosta alkunsa saanut laho etenee puussa?
  • Miten puunkorjuun laatu on kehittynyt Suomessa pitkällä aikavälillä ja miten kehitys näkyy metsien terveydentilassa?
  • Mitä sellaisia uusia suunnittelu- ja/tai teknologiaratkaisuja meillä on jo olemassa tai tulossa, joilla korjuuvaurioita voidaan edelleen vähentää?
  • Kuinka hyvin metsätuholain vaatimuksia noudatetaan puuhankinnassa käytännössä?
  • Mitä emme listaa laatiessamme tulleet ajatelleeksi?

Jos olet kiinnostunut pitämään edellä esiteltyihin teemoihin liittyvän alustuksen Metsätieteen päivän 2020 Teknologiklubin iltapäiväseminaarissa 20.10.2020, niin ole hyvä ja lähetä esityksesi tiivistelmä alla näkyville klubin vastuuhenkilöille viimeistään 31.8.2020 mennessä. Heiltä voit myös tarvittaessa kysyä lisätietoja. Tiivistelmä tulee laatia alla olevan esimerkin mukaan. Tiivistelmän kieli on esityksesi kieli tai suomi. Hyväksytyt tiivistelmät kootaan kirjaksi, joka julkaistaan avoimena CC BY-SA 4.0 -lisenssillä, joka takaa jokamiehen oikeuden metsätieteeseen. Lisenssi on sama kuin Silva Fennicassa ja Metsätieteen aikakauskirjassa.

Lataa mallitiivistelmä tästä.

Yhteyshenkilöt:

Veli-Pekka Kivinen

veli.kivinen [at] helsinki.fi

Puh. +358 50 3306291

Juha Rikala

juha.rikala [at] helsinki.fi

Puh. +358 40 7274690