Puunkorjuun moninaiset vaikutukset metsien terveyteen

Teknologiklubi

Puunhankinnassa on jo pitkään kiinnitetty huomiota korjuu- ja kuljetusoperaatioiden vaikutuksille metsien terveyteen ja elinvoimaan ja siten metsien tulevaan määrällisen ja laadulliseen puuntuotoskykyyn. Yhteisesti hyväksytyt hyvän metsänhoidonsuositukset sisältävät puunkorjuutyön laadulle kriteerit, joiden toteutumista seurataan yritysten omavalvonnan ja viranomaisseurannan keinoin. Puutavaran kaukokuljetukset pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätuholain vaatimusten mukaan ja estämään näin tuhohyönteisten leviäminen kuoripäällisen havupuutavaran metsävarastoista niitä ympäröiviin metsiin. Toisaalta puunkorjuuta voidaan tarvita pysäyttämään laajalle levinneet tuhohyönteispandemiat, joista esimerkkejä löytyy viime ajoilta niin meiltä Euroopasta kuin Pohjois-Amerikastakin.

Ohjelma

Nauhoitus

13.00 – 14.15Kosteusindeksikarttojen käyttö puunkorjuun optimointiin; Aura Salmivaara(1), Leena Finér(1), Antti Leinonen(2), Jari Ala-Ilomäki(1); (1)Luonnonvarakeskus; (2)Suomen metsäkeskus (Nauhoitus)
Kesäaikainen puunkorjuu Etelä-Lapin ojitetuilla soilla; Oiva Hiltunen(1), Teijo Palander(2); (1)Lapin ammattikorkeakoulu, (2)Itä-Suomen yliopisto (Nauhoitus)
14.15 – 14.30Tauko
14.15 – 15.45Kuusen (Picea abies (L) Karst.) tyvilahon nouseman ennustaminen rungon poikkileikkauskuvan avulla; Antti Raatevaara(1,2), Heikki Korpunen(1), Tuula Piri(1), Jori Uusitalo(2); (1)Natural Resources Institute Finland, (2)University of Helsinki (Nauhoitus)
Purppuranahakkasienen käyttö vesakontorjunnassa; Tiina Laine(1), Jarkko Hantula(2), Timo Saksa(2), Leena Hamberg(2); (1)Metsä Group, (2)Luonnonvarakeskus (Nauhoitus)
Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa; Marja Kallioniemi, Janne Kaseva, Aarre Peltola, Arja Anttila, Esa Katajamäki; Luonnonvarakeskus (Nauhoitus)

Lisätietoja:

Veli-Pekka Kivinen

veli.kivinen [at] helsinki.fi

Puh. +358 50 3306291

Juha Rikala

juha.rikala [at] helsinki.fi

Puh. +358 40 7274690

Tekninen tuki 20.10.2020

Veli-Pekka Kivinen

Yhteytiedot yllä