Menestystä metsistä – taksaattorien menetelmät

Taksaattoriklubi

Metsien ja metsävarojen käyttöä koskevat päätökset edellyttävät luotettavaa tietoa mahdollisuuksista ja rajoista – nyt ja tulevaisuudessa. Taksaattorien menetelmillä on perinteisesti arvioitu metsävarojen määrää, laadittu puuston kehittymistä koskevia ennusteita ja sen tuotantoa parantavia ohjeita. Uusia menetelmiä kehitetään ja testataan koko ajan puustotietojen kartoituksen ja päätöksenteon tehostamiseksi. Mitkä taksaattorien menetelmät ovat tällä hetkellä ajankohtaisia metsien mahdollisuuksien ja rajojen määrittämisessä? Millaisilla menetelmillä menestymme myös tulevaisuudessa? Puustoa koskeva tieto meillä on perinteisesti hallussa, mutta riittävätkö tiedot kaikkiin käyttötarkoituksiin, suunnittelun eri tasoille ja onko meillä eväitä tukea päätöksentekoa esimerkiksi metsäteollisuuden uusien tuotteiden suhteen tai tilanteissa, joissa puuaines ei ole kiinnostuksen kohteena?

13.45 – 14.45

  • Metsien käytön mahdollisuudet ja rajat, Olli Salminen, Luonnonvarakeskus
  • Hakkuukoneen tuottaman runkoprofiilitiedon hyödyntäminen tilavuus- ja runkokäyrämallien monitoroinnissa, Asko Poikela, Kirsi Riekki, Juha-Antti Sorsa, Timo Melkas, Metsäteho oy

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Näkökulmia metsätiedon keruuseen, Reijo Mykkänen, Bitcomp oy
  • Virtuaalimetsän anatomia, Veikko Miettinen, Joensuun tiedepuisto
  • Boreaalisten metsien spektritietokanta, Aarne Hovi1, Pekka Raitio1, Petri Forsström1, Matti Mõttus2, Miina Rautiainen1; 1Aalto-yliopisto, 2VTT