Kutsu syyskokoukseen 9.12.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 9.12.2021 klo 15.00 alkaen Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, Metsätieteiden talon (Latokartanonkaari 7) huoneessa 340. Kokous on tarkoitettu Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja.

Käsiteltävät asiat

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.   Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022.

6.   Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2022 sekä kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten Matleena Kniivilän ja Sakari Tuomisen tilalle kaudelle 2022 – 2024. Seuran sääntöjen 6 § mukaan Matleena Kniivilää ei voi valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

  • puheenjohtaja 2022: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
  • varapuheenjohtaja 2022: yliopistonlehtori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
  • hallituksen jäsenet 2022 – 2024: vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi, Pellervon taloustutkimus PTT ja erikoistutkija Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.   Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2022. Ehdotukset ovat:

  • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
  • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus
  • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

9.   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

  • Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren@metsatiede.org) 25.11.2021 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 19.11.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2022: https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/11/Syyskokous_211209_Toimintasuunnitelmaluonnos_2022.pdf

Talousarvioluonnos 2021: https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/11/Syyskokous_211209_Talousarvioluonnos_2022.pdf