Tietojärjestelmät taipuvat moneksi – metsävaratieto puunhankinnan suunnittelun apuna

Metsäteknologiklubi

Metsävaratietojen hyödyntäminen on jo arkipäivää puunhankinnan tietojärjestelmissä, mutta siitä huolimatta uusia tarpeita ja käyttökohteita nousee esiin tämän tästä. Esimerkiksi metsäbioenergian hankintaan kehitetään uusia, energiapuuvaroihin pohjautuvia tietojärjestelmiä, ja laserkeilausta pidetään lupaavana menetelmänä jopa hakkuukoneen toiminnan ohjaukseen.

Ohjelma

13.45 – 14.15 Biomassojen toimitusketjujen hallinta, Seppo Huurinainen, MHG Systems oy
14.15 – 14.45 Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena, Jarmo Hämäläinen, Metsäteho oy

14.45 – 15.15 Kahvitauko ja postereihin tutustuminen

15.15 – 15.45 Puuvirtojen optimointi ja siihen liittyvät tietojärjestelmäsovellutukset, Teijo Palander, Itä-Suomen yliopisto
15.45 – 16.15 Suuren puuntoimittajan tietojärjestelmätarpeet, Risto Laamanen, Metsähallitus
16.15 – 16.45 Loppukeskustelu