Metsiin perustuva biotalous ja ekologinen kestävyys

Metsäbiologian kerho

Ohjelma

13.45 – 14.15 Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys aineettomien ekosysteemipalveluiden tuotteistamisessa, Saara Lilja-Rothsten, Nora Arnkil, Lauri Saaristo ja Airi Matila, Tapio oy

14.15 – 14.45 Kunnostusojituksen vaikutus metsäojitettujen turvemaiden maaperän hiilivarastoon, Tuula Larmola, Mika Nieminen, Ari Laurén, Sakari Sarkkola ja Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 15.45 Maaperän hiilivaraston muutoksen epävarmuus Suomessa, Aleksi Lehtonen ja Juha Heikkinen, Luonnonvarakeskus

15.45 – 16.15 Kantojen korjuun vaikutukset maaperän ravinnedynamiikkaan ja rakenteeseen, Lilli Kaarakka1, Marjo Palviainen1, Riitta Hyvönen-Olsson2, Mikael Marjanen1 ja Heljä-Sisko Helmisaari1, 1Helsingin yliopisto ja 2Sveriges lantbruksuniversitet

16.15 – 16.45 Keskustelu

Sessioon liittyvä posteri:

Lahopuun hajoamisnopeuden ja typensidonnan lämpötilariippuvuus, Katja T. Rinne, Tiina Rajala ja Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus