Metsänhoidon laadun taso, merkitys ja hallinta

Metsänhoitoklubi

Taimikoiden ja erityisesti nuorten kasvatusmetsien metsänhoidollinen ei ole kehuttava. Pienistä taimikoista reilu 50%, varttuneista taimikoista reilu 30% ja nuorista kasvatusmetsistä vain 20% on VMIn mukaan puuntuotannon kannalta hyviä. Mistä tilanne johtuu? Mitä se merkitsee tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksille? Miten tilanne saadaan kuntoon?

Metsänhoitoklubin iltapäiväsessio taimikonhoidon laadusta oli todellinen yleisömenestys.

Ohjelma

13:45 – 14:15 Mikä on taimikonhoidon laadun taso? Timo Saksa, Luonnonvarakeskus

14.15 – 14:45 Metsänhoidon tason vaikutukset kotimaisen puuntuotannon määrään, laatuun ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen, Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15:15 – 15.45 Laadunhallinta metsänhoitopalveluissa, Juho Rantala, MetsäGroup

15.45 – 16.00 Kustannustehokkaan taimikonhoidon konsepti – tavoitteena laadukas kuusentaimikko, Karri Uotila, Luonnonvarakeskus

16.00 – 16.15 Pikkukoivuilla tuottavuusloikka metsänuudistamisessa, Jaana Luoranen, Luonnonvarakeskus ja Anne Immonen, UPM-Metsä

16.15 – 16.30 Kantokäsittelyn laatu  ja vaikutukset metsänkasvatukseen, Juha Honkaniemi ja Tuula Piri, Luonnonvarakeskus

16.30 – 16.45 Keskustelu

Sessioon liittyvä posteri:

Metsänuudistaminen kuntoon omavalvonnalla, Lauri Haataja, Luonnonvarakeskus