Apurahan saajat 2020 / Grantees 2020

Tutkimusapurahat / Research grants

Veera Brusila, 3 000 €
Virusten rooli maaperän hiilinielussa

Liu Che, 2 800 €
Main causes of growth decline of the old-growth Scots pine, Norway spruce and birches in Finland

Margaretta Christita, 10 362
Silver birch-Taphrina betulina interaction

Mihails Čugunovs, 11 362 €
Impact of Forest and Landscape Structure on Human Well-Being Experience – Mapping Forest Recreational Value

Anuliina Putkinen, 8 500 €
Novel metagenomics view on the methane cycling microbial communities in northern boreal catchment soil

Norul Sobuj, 5 181 €
Responses of growth and secondary chemistry of European aspen (Populus tremula L.) to simulated herbivory damage and climate change

Tiina Törmänen, 5 181 €
Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot

Yhteensä / Total 46 386 €

Matka-apurahat / Travel grants

Alwin Hardenbol, 265 €
9th International Moose Symposium, Joensuu, 8/2020

Juha Honkaniemi, 1 500 €
Forest disturbances and ecosystem dynamics in a changing world -konferenssi, Berchtesgadenin kansallispuisto, Saksa 9/2020

Henna Konu, 1 320 €
70th AIEST Conference, Stream 1. Designing tourism systems for a sustainable future, Köln, Saksa, 9/2020

Arttu Malkamäki, 300 €
SSFE 2020 -konferenssi, Asikkala, 5/2020

Inga Martikainen, 1 000 €
European Geosciences Union General Assembly 2020, Wien, Itävalta, 5/2020

Elisa Männistö, 660 €
Biogeomon 2020, 10th International Symposium on Ecosystem Behavior, Tartto, Viro, 7/2020

Salla Tenhovirta, 580 €
Biogeomon 2020, 10th International Symposium on Ecosystem Behavior, Tartto, Viro, 7/2020

Tiina Törmänen, 1 000 €
European Geosciences Union General Assembly 2020, Wien, Itävalta, 5/2020

Elisa Vainio, 1 200 €
European Geosciences Union General Assembly 2020, Wien, Itävalta, 5/2020

Yhteensä / Total 7 825 €

Apurahat muuhun kansainväliseen toimintaan / Grants for other international activities

Heidi Verkkosaari, 1 575 €
Metsäylioppilaiden opintomatka Romaniaan, 9/2020

Yhteensä / Total 1 575 €

IUFRO-apurahat / IUFRO grants

Suomen Metsätieteellinen Seura hallinnoi ja myöntää Metsämiesten säätiön apurahoja IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) toimintaan osallistumista varten.

Finnish Society of Forest Science manages and awards grants for IUFRO’s (International Union of Forest Research Organizations) activities from funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö.

IUFRO:n toimihenkilöt / IUFRO office holders

Teppo Hujala, 1 090 €
IUFRO Small Scale Forestry Conference 2020, Kilkenny, Irlanti, 6/2020

Elina Oksanen, 1 350 €
Air Pollution Threats to Plant Ecosystems Conference, Pafos, Kypros, 5/2020

Anne Toppinen, 4 500 €
IUFRO WG 5.10 kokouksen järjestäminen, Asikkala, 5/2020

Tutkijatohtorit ja tohtoriopiskelijat / Post docs and doctoral students

Tomi Karjalainen, 900 €
ForestSAT-konferenssi, Krakova, Puola 9/2020

Terhi Koskela, 1 030 €
IUFRO Small Scale Forestry Conference 2020, Kilkenny, Irlanti, 6/2020

Markus Melin, 950 €
Biological Invasions in Forests -konferenssi, Prague, Czech Republic, 9/2020

Timo Pitkänen, 1 020 €
ForestSAT-konferenssi, Krakova, Puola 9/2020

Sari Pynnönen, 1 030 €
IUFRO Small Scale Forestry Conference 2020, Kilkenny, Irlanti, 6/2020

Mir Md Abdus Salam, 1 400 €
5th International conference on soil-, bio-, eco-engineering (SBEE), Bern, Sveitsi, 6/2020

Ville Vähä-Konka, 960 €
ForestSAT-konferenssi, Krakova, Puola 9/2020

Yhteensä / Total 14 230 €

2017

APURAHAN SAAJAT / GRANTEES 2017

Tutkimusapurahat / Research grants

Laith AlRahahleh, 10 152 €
Effects of climate change and forest management intensity on trade-offs for different ecosystem services in managed Finnish boreal forests

Janni Kunttu, 10 152 €
Puun kaskadikäytön vaikutukset puuvirtoihin sekä ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen Suomessa

Lauri Laaksonen, 10 152 €
Identification of new business models in wood construction to enhance competitiveness of companies

Marika Makkonen, 5 076 €
From efficiency to business strategies – service logic approach to sawmill industry’s business transformation

Susanne Suvanto, 10 152 €
Lämpenevien talvien ja muuttuvat lumipeitteen vaikutus männyn ja kuusen taimien kasvulle ja juuristolle

Yhteensä / Total 45 684 €

Tutkimusapurahojen varasijat / Reserve list for research grants

Tarit Kumar Baul
Climate benefits of carbon sequestration and material substitution by forest energy biomass and harvested wood products

Lilli Kaarakka
Maaperämuutosten kesto ja ekosysteemin pitkän ajan toipuminen kemiallisesta ja fysikaalisesta kuormituksesta

Matka-apurahat tieteellisiin kokouksiin / Travel grants for scientific meetings

Aino Assmuth, 1 570 €
SSAFR 2017 (Symposium on Systems Analysis in Forest Resources), 27.-30.8.2017, Suquamish, WA, USA

Kyle Eyvindson, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Iikka Haikarainen, 650 €
BIOGEOMON 2017 – 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, 20.-24.8.2017, Litomyšl Chateau, Czech Republic

Elisa Halmeenmäki, 650 €
BIOGEOMON 2017 – 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, 20.-24.8.2017, Litomyšl Chateau, Czech Republic

Aarne Hovi, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Maarit Liimatainen, 1 160 €
EGU 2017, 23-28.4.2017, Wien, Austria

Mari Mäki, 900 €
The 3rd PEEX Science Conference, 19.- 22.9.2017, Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Teemu Paljakka, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Kira Ryhti, 650 €
BIOGEOMON 2017 – 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, 20.-24.8.2017, Litomyšl Chateau, Czech Republic

Yhteensä / Total 10 302 €

Muut Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat / Other grants of the Finnish Society of Forest Science

Lauri Mehtätalo, 3 000 €
Englanninkielinen metsäbiometrian oppikirja, kielentarkastus

Yhteensä / Total 3 000 €

IUFRO-apurahat / Grants for IUFRO activities

Suomen Metsätieteellinen Seura hallinnoi ja myöntää Metsämiesten säätiön apurahoja IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) toimintaan osallistumista varten.

Finnish Society of Forest Science manages and awards grants for IUFRO’s (International Union of Forest Research Organizations) activities from funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö.

IUFRO-toimihenkilöt / IUFRO office holders

Risto Jalkanen, 1 500 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Maarit Kallio, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Heimo Karppinen, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Mikhail Kozlov,
28th IUFRO conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Impacts on Forest Ecosystems, 22.-26.10.2017, Tokyo, Japan

Pekka Nygren, 1 074 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Aapo Rautiainen, 1 214 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Timo Saksa, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Lauri Valsta, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Tutkijatohtorit ja tohtoriopiskelijat / Post docs and doctoral students

Olalla Díaz Yáñez, 300 €
IUFRO Conference on Forest Regeneration in Changing Environments, 11.-13.7.2017, Corvallis, OR, USA

Osmo Mattila, 2 550 €
IUFRO All-Division 5 Conference, 12.-16.6.2017, Vancouver, Canada

Päivi Pelli, 2 240 €
IUFRO All-Division 5 Conference, 12.-16.6.2017, Vancouver, Canada

Anni Vanhatalo, 950 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Kutsuesitelmät / Invited lectures

Matti Koivula, 1 574 €
IUFRO 125th Anniversary Congress, 18.-22.9.2017, Freiburg, Germany

Yhteensä / Total 19 688 €